Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 11

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 150 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Nhãn nguyên liệu thuốc hướng tâm thần phải có chữ:

A. Hướng thần

B. Hướng tâm thần

C. Thuốc hướng tâm thần

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 2: Nhãn nguyên liệu làm thuốc thuộc loại tiền chất phải có chữ:

A. Tiền chất

B. Tiền chất dùng làm thuốc

C. Nguyên liệu tiền chất

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 4: Thuốc đóng ống để uống thì ghi dòng chữ:

A. Thuốc uống

B. Thuốc không được tiêm

C. Không được tiêm

D. Thuốc ống uống

Câu 5: Thuốc tiêm có từ “tb” là:

A. Tiêm bắp

B. Tiêm dưới da

C. Tiêm tĩnh mạch

D. Tiêm động mạch

Câu 6: Thuốc tiêm có từ “tdd” là:

A. Tiêm bắp

B. Tiêm dưới da

C. Tiêm tĩnh mạch

D. Tiêm động mạch

Câu 7: Thuốc tiêm có từ “tm” là:

A. Tiêm bắp

B. Tiêm dưới da

C. Tiêm tĩnh mạch

D. Tiêm động mạch

Câu 8: Cơ sở trong nước muốn đăng ký thuốc phải có:

A. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

B. Giấy phép đăng ký hoạt động

C. Giấy đăng ký kinh doanh

D. Giấy chứng nhận GMP

Câu 9: Cơ sở nước ngoài đăng ký thuốc phải có:

A. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

B. Giấy phép đăng ký hoạt động

C. Giấy đăng ký kinh doanh

D. Giấy chứng nhận GMP

Câu 10: Cơ sở sản xuất thuốc muốn đăng ký thuốc phải có:

A. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc + Giấy chứng nhận GMP

B. Giấy phép đăng ký hoạt động

C. Giấy đăng ký kinh doanh

D. Giấy chứng nhận GMP

Câu 11: Có mấy hình thức đăng ký thuốc:

A. 2 hình thức

B. 3 hình thức

C. 4 hình thức

D. 5 hình thức

Câu 12: Đăng ký thuốc với thuốc đăng ký là thuốc mới thì là:

A. Đăng ký lần đầu

B. Đăng ký lại

C. Đăng ký thay đổi lớn

D. Đăng ký thay đổi nhỏ

Câu 13: Đăng ký thuốc với thuốc có đăng ký gần hết hiệu lực thì là:

A. Đăng ký lần đầu

B. Đăng ký lại

C. Đăng ký thay đổi lớn

D. Đăng ký thay đổi nhỏ

Câu 14: Đăng ký thuốc với thuốc có sự thay đổi về chỉ định thì là:

A. Đăng ký lần đầu

B. Đăng ký lại

C. Đăng ký thay đổi lớn

D. Đăng ký thay đổi nhỏ

Câu 15: Đăng ký thuốc với thuốc có sự thay đổi về đường dùng thì là:

A. Đăng ký lần đầu

B. Đăng ký lại

C. Đăng ký thay đổi lớn

D. Đăng ký thay đổi nhỏ

Câu 16: Đăng ký thuốc với thuốc có sự thay đổi về nồng độ, hàm lượng thì là:

A. Đăng ký lần đầu

B. Đăng ký lại

C. Đăng ký thay đổi lớn

D. Đăng ký thay đổi nhỏ

Câu 17: Đăng ký thuốc với thuốc có sự thay đổi về liều dùng thì là:

A. Đăng ký lần đầu

B. Đăng ký lại

C. Đăng ký thay đổi lớn

D. Đăng ký thay đổi nhỏ

Câu 18: Đăng ký thuốc với thuốc có sự thay đổi về bao bì thì là:

A. Đăng ký lần đầu

B. Đăng ký lại

C. Đăng ký thay đổi lớn

D. Đăng ký thay đổi nhỏ

Câu 19: Đăng ký thuốc với thuốc có sự thay đổi về nhãn thì là:

A. Đăng ký lần đầu

B. Đăng ký lại

C. Đăng ký thay đổi lớn

D. Đăng ký thay đổi nhỏ

Câu 20: Hiệu lực của số đăng ký thuốc là:

A. 2 năm

B. 3 năm

C. 4 năm

D. 5 năm

Câu 21: Đơn vị thẩm định hồ sơ đăng ký lần đầu của thuốc dùng ngoài là:

A. Sở Y tế

B. Cục Quản lý dược

C. Bộ Y tế

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 22: Đơn vị thẩm định hồ sơ đăng ký lại của thuốc dùng ngoài là:

A. Sở Y tế

B. Cục Quản lý dược

C. Bộ Y tế

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 23: Cơ quan nào biên soạn Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc:

A. Hội đồng dược điển

B. Bộ Khoa học và công nghệ

C. Bộ Y Tế

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 24: Cơ quan nào thẩm định và công bố Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc:

A. Hội đồng dược điển

B. Bộ Khoa học và công nghệ

C. Bộ Y Tế

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 25: Cơ quan nào ban hành Dược điển Việt Nam:

A. Hội đồng dược điển

B. Bộ Khoa học và công nghệ

C. Bộ Y Tế

D. Cả 3 ý đều sai

Câu 26: Cơ quan nào biên soạn Bộ tiêu chuẩn tiêu chuẩn cơ sở về thuốc:

A. Hội đồng dược điển

B. Bộ Khoa học và công nghệ

C. Bộ Y Tế

D. Cả 3 ý đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm