Ôn tập trắc nghiệm thi  viên chức ngành Y tế  có đáp án - Phần 35

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 35

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 928 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 35. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

32 Lần thi

Câu 1: Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Y tế được ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật nào?

A. Quyết định số 1895/1997/QĐ- BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế

B. Quyết định sổ 2008/QĐ-BYT ngày 6/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế

C. Quyết định số 4031/2001/QĐ-B YT ngày 27/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế

D. Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Câu 2: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT, Những việc nào công chức, viên chức Y tế phải làm khi thi hành công vụ, nhiệm vụ?

A. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công chức, viên chức

B. Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người thầy thuốc theo quan điểm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

C. Có ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện đúng quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, nội quy, quy chế làm việc của ngành, của đơn vị

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 3: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT, Những việc nào công chức, viên chức Y tế phải làm khi thi hành công vụ, nhiệm vụ?

A. Học tập thường xuyên nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử

B. Phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao; chủ động, chịu trách nhiệm trong công việc

C. Đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của đơn vi nhằm bảo đảm thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 4: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-B YT, Những việc nào công chức, viên chức Y tế không được làm khi thi hành công vụ, nhiệm vụ?

A. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao

B. Lạm dụng chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn được giao và danh tiếng của cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc cá nhân; tự đề cao vai trò của bản thân để vụ lợi

C. Phân biệt đối xử về dân tộc, nam nữ, các thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 5: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT, những việc nào công chức, viên chức y tế phải làm đối với đồng nghiệp?

A. Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau

B. Tự phê bình và phê bình khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, mang tính xây dựng

C. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 6: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT, những việc nào công chức, viên chức Y tế không được làm đối với đồng nghiệp?

A. Né tránh, đầy trách nhiệm, khuyểt điểm của mình cho đồng nghiệp

B. Bè phái, chia rẽ nội bộ, cục bộ địa phương

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 8: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT, những việc nào công chức, viên chức Y tế phải làm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân?

A. Lịch sự, hòa nhã, văn minh khi giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện thông tin

B. Bảo đảm thông tin trao đổi đúng với nội dung công việc mà cơ quan, tổ chức, công dân cần hướng dẫn, trả lời

C. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm Nội quy đơn vị, quy trình, quy định về chuyên môn, nghiệp vụ

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 10: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT, những việc nào công chức, viên chức Y tế không được làm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân?

A. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, tri hoãn, thờ ơ, gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân

B. Cố ý kéo dài thời gian khi thi hành công vụ, nhiệm vụ liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân

C. Có thái độ, gợi ý nhận tiền, quà biếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 11: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT, Những việc nào công chức, viên chức Y tế phải làm đối với người đến khám bệnh?

A. Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn các thủ tục cần thiết

B. Sơ bộ phân loại người bệnh, sắp xếp khám bệnh theo thứ tự và đối tượng ưu tiên theo quy định

C. Đảo đảm kín đáo, tôn trọng người bệnh khi khám bệnh; thông báo và giải thỉch tình hình sức khỏe hay tình trạng bệnh cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh biết

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 12: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT, Những việc nào công chức, viên chức Y tế phải làm đối với người đến khám bệnh?

A. Khám bệnh, chỉ định xét nghiệm, kê đơn phù hợp với tình trạng bệnh và khả năng chi trả của người bệnh

B. Hướng dẫn, dặn dò người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh về sử dụng thuốc theo đơn, chế độ chăm sóc, theo dõi diễn biến bệnh và hẹn khám lại khi cần thiết đối với người bệnh điểu trị ngoại trú

C. Hỗ trợ người bệnh nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục nhập viện khi có chi định

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 13: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT, Những việc nào công chức, viên chức y tế phải làm đối với người điều trị nội trú?

A. Khẩn trương tiếp đón, bố trí giường cho người bệnh, hướng dẫn và giải thích nội qụy, quy định của bệnh viện và của khoa

B. Thăm khám, tìm hiểu, phát hiện những diễn biến bất thường và giải quyết những nhu cầu cần thiết của người bệnh; giải thích kịp thời những đề nghị, thắc mắc của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh

C. Tư vấn giáo dục sức khoẻ và hướng dẫn người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh thực hiện chế độ điều trị và chăm sóc

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 15: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT, những việc nào công chức, viên chức Y tế phải làm đối với người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến?

A. Thông báo và dặn dò người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh những điều cần thực hiện sau khi ra viện. Trường hợp chuyển tuyến cần giải thích lý do cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh

B. Công khai chi tiết từng khoản chi phí trong phiếu thanh toán giá dịch vụ y tế mà người bệnh phải thanh toán; giải thích đầy đủ khi người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh có yêu càu

C. Khẩn trương thực hiện các thủ tục cho người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyển theo quy định

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 16: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT, những việc nào công chức, viên chức y tế không được làm?

A. Không tuân thủ quy chế chuyên môn khi thi hành nhiệm vụ

B. Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

C. Gây khó khăn, thờ ơ đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 17: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-BYT, những việc nào lãnh đạo, quản lý cơ sở Y tế phải làm?

A. Phân công công việc cho từng viên chức trong đơn vị công khai, hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ và năng lực chuyên môn của từng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật

B. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; khen thưởng kịp thời công chức, viên chức có thành tích, xử lý kỷ luật nghiêm, khách quan đối với công chức, viên chức vi phạm theo quy định của pháp luật

C. Nắm chắc nhân thân, tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức để có cách thức sử dụng, điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động của từng cá nhân trong việc thực thỉi công vụ, nhiệm vụ được giao

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 18: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-BỴT, những việc nào lãnh đạo, quản lý cơ sở Y tế phải làm?

A. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện trong học tập, nâng cao trình độ và phát huy tư duy sáng tạo, sáng kiến của tùng công chức, viên chức

B. Tôn trọng, tạo niềm tin cho công chức, viên chức khi giao nhiệm vụ; có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, tạo thuận lợi để công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ

C. Lắng nghe ý kiến phản ánh cửa công chức, viên chức; bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp, chỉnh đáng của công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 20: Theo Thông tư số 07/2014/QĐ-B YT, những việc nào lãnh, đạo, quản lý cơ sở Y tế không được làm?

A. Chuyên quyền, độc đoán, gia trưởng xem thường cấp dưới, không gương mẫu, nói không đi đôi với lảm

B. Khen thưởng, xử lý hành vi vi phạm thiếu khách quan

C. Cản trở, xử lý không đúng quy trình giải quyết khiếu nại, tổ cáo; tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích hoặc các thông tin khác về người tố cáo

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 22: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, đâu là Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

A. Bình đẳng, công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh

B. Tôn trọng quyền của người bệnh; giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án

C. Kịp thời và tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 23: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, đâu là Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

A. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai

B. Bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề

C. Tôn trọng hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 24: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, đâu là chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh?

A. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

B. Khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong khám bệnh, chữa bệnh

C. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong khám bệnh, chữa bệnh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 27: Theo Luật Khám chữa bệnh sổ 40/2009/QH12, đâu là hành vi bị cấm liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh?

A. Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh

B. Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đỉnh chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động

C. Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp djch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chửng chỉ hành nghề, giây phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 28: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, đâu là Quyền của người bệnh?

A. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế

B. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư

C. Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 30: Theo Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12, đâu là nghĩa vụ của người bệnh?

A. Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề

B. Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh

C. Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 32 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm