Ôn tập 180 câu trắc nghiệm Xã hội học có đáp án - Phần 4

Ôn tập 180 câu trắc nghiệm Xã hội học có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 24 Câu hỏi
  • 312 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập 180 câu trắc nghiệm Xã hội học có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 24 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Một tập thể xã hội được định nghĩa là:

A. Một tập thể có hai người trở lên

B. Một tập thể có hai người trợ lên có một mức độ nhận biết chung và tương tác với nhau thường xuyên

C. Một nhóm người có mối quan hệ gần gũi nhau

D. Một nhóm người có mối quan hệ dựa trên công việc

Câu 2: Một tập thể xã hội là:

A. Một tập thể có ít người trong đó các mối quan hệ mang tính cá nhân lẫn kéo dài

B. Một tập thể dùng làm điểm tham khảo cho cá nhân trong khi đánh giá và quyết định

C. Một tập thể khách quan, đông người, gắn kết nhau trên cơ sở một số quan tâm hay hoạt động đặc biệt

D. Tập thể có từ hai người trở lên, có một mức nhận biết chung và tương tác với nhau thường xuyên

Câu 3: Theo Walt W. Rostow, sự hiện đại hóa của xã hội trải qua bốn giai đoạn, trong đó giai đoạn có trình độ phát triển khá thô sơ, năng suất hạn chế, mức sống thấp... được gọi là:

A. Giai đoạn truyền thống

B. Giai đoạn cất cánh

C. Giai đoạn săn đuổi sự trưởng thành công nghệ

D. Giai đoạn tiêu dùng hàng loạt ở mức cao

Câu 8: Khi nghiên cứu về các nhóm người, xã hội học có vai trò gì?

A. Một tập đoàn

B. Một hiện tượng xã hội

C. Môn khoa học

D. Một nhận định

Câu 9: Một nhà xã hội học thuộc trường phái cấu trúc chức năng sẽ nghiên cứu vấn đề nào sau đây?

A. Xã hội hội nhập như thế nào?

B. Xã hội chia cắt như thế nào?

C. Xã hội học được điều gì?

D. Làm cách nào để những nhóm người khác không thừa nhận tình trạng hiện tại?

Câu 10: Môn khoa học xã hội nào quan tâm đến các vấn đề cá nhân?

A. Tâm lý học

B. Chính trị học

C. Kinh tế học

D. Công tác xã hội

Câu 12: Bước xác định vấn đề nghiên cứu và tên đề tài nằm trong giai đoạn nào?

A. Chuẩn bị

B. Thu thập thông tin

C. Lập dự án

D. Xử lý và phân tích thông tin

Câu 13: Các loại chuẩn mực bất thành văn?

A. Chuẩn mực phong tục tập quán

B. Chuẩn mực thẩm mỹ

C. Chuẩn mực đạo đức

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 15: Chuẩn mực thẩm mỹ không đúng khi?

A. Mang tính tự do

B. Mang tính khái quát

C. Đảm bảo tính điều hòa

D. Mang tính lợi ích

Câu 16: Chức năng của xã hội học pháp luật không phải nhằm?

A. Để duy trì, bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, các nhóm xã hội và của mỗi cá nhân, đảm bảo cuộc sống bình thường của xã hội

B. Nhấn mạnh vấn đề đấu tranh giai cấp, xung đột xã hội

C. Điều hòa giải quyết các xung đột xã hội

D. Giáo dục, định hướng cho các cá nhân, thành viên của xã hội –ý thức đúng đắn về điều hay, lẽ phải, những; việc nên làm và những việc không nên làm; về hành vi pháp luật hợp pháp và hành vi pháp luật bất hợp pháp

Câu 17: Chức năng của xã hội học tội phạm khác với chức năng của các ngành xã hội học chuyên biệt khác là?

A. Chức năng nhận thức

B. Chức năng thực tiễn

C. Chức năng giáo dục

D. Chức năng dự báo

Câu 18: Cơ cấu xã hội nào là nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội khác nhau?

A. Cơ cấu nghề nghiệp

B. Cơ cấu giai cấp

C. Cơ cấu lãnh thổ

D. Cơ cấu dân tộc

Câu 19: Cơ cấu xã hội nào là nguyên nhân nảy sinh các cuộc đấu tranh giành quyền lực và lợi ích trong lịch sử?

A. Cơ cấu nhân khẩu

B. Cơ cấu lãnh thổ

C. Cơ cấu giai cấp

D. Cơ cấu dân tộc

Câu 21: Đây không phải là nội dung của dư luận xã hội?

A. Phản ánh các vấn đề chính trị, thời sự, đường lối chính sách đối nội,đối ngoại của Đảng và nhà nước

B. Phản ánh về một sự việc, sự kiện hay hiện tượng có thể có thật, không có thật hoặc chỉ có một phần sự thật được lan truyền từ người này sang người khác chủ yếu bằng con đường truyền miệng

C. Phản ánh những nhu cầu ngày càng tăng của con người trong thực tế đời sống xã hội

D. Phản ánh các vấn đề kinh tế, đường lối chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước

Câu 22: Đối tượng mà dư luận xã hội không quan tâm đến?

A. Tương lai của trái đất 1000 năm sau  

B. Giá cả thị trường

C. Vấn đề kinh tế

D. Vệ sinh an toàn thực phẩm

Câu 23: Hành vi sai lệch - thụ động  –  tiêu cực?

A. Là hành vi vô ý vi phạm, phá vỡ hiệu lực của các chuẩn mực pháp luật tiến bộ, phù hợp đang phổ biến, thịnh hành và được công nhận rộng rài trong xã hội

B. Là hành vi vô ý vi phạm, phá vỡ sự tác động của các chuẩn mực pháp luật đã lạc hậu, lỗi thời không còn phù hợp

C. Là hành vi cố ý vi phạm, phá vỡ hiệu lực của các chuẩn mực pháp luật hiện hành mang tính chất tiến bộ, phù hợp đang phổ biến, thịnh hành và được Nhà nước, xã hội thừa nhận rộng rài

D. Là hành vi vô ý không mong muốn vi phạm, phá vỡ tính ổn định, sự tác động của các chuẩn mực pháp luật

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Tuyển tập 180 câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học có đáp án

Chủ đề: Tuyển tập 180 câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 24 Câu hỏi
  • Sinh viên