Tuyển tập 180 câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học có đáp án

Tuyển tập 180 câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học có đáp án

  • 14/09/2021
  • 179 Câu hỏi
  • 488 Lượt xem

Tuyển tập 180 câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học có đáp án được Trắc Nghiệm Hay tổng hợp, biên soạn. Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn sinh viên củng cố kiến thức cũng như chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

14/09/2021

Điểm TB

4.9

Tham gia thi

19 Lần thi