Ôn tập 180 câu trắc nghiệm Xã hội học có đáp án - Phần 1

Ôn tập 180 câu trắc nghiệm Xã hội học có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 5 Câu hỏi
  • 408 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập 180 câu trắc nghiệm Xã hội học có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 5 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 5: Xem xét kết quả của quá trình tham gia vào hoạt động tôn giáo, kết luận rằng:

A. Tham gia vào các nhóm tôn giáo dẫn tới sự triệt thoái khỏi hoạt động xã hội

B. Tham gia vào các nhóm tôn giáo dẫn tới sự tham gia vào các khía cạnh khác của đời sống xã hội

C. Tôn giáo là nguyên nhân dẫn tới sự tham gia vào các hoạt động khác

D. Tôn giáo không liên quan gì đến các mặt hoạt động của đời sống xã hội 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Tuyển tập 180 câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học có đáp án

Chủ đề: Tuyển tập 180 câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 5 Câu hỏi
  • Sinh viên