Ôn tập 180 câu trắc nghiệm Xã hội học có đáp án - Phần 2

Ôn tập 180 câu trắc nghiệm Xã hội học có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 440 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập 180 câu trắc nghiệm Xã hội học có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Xác định khái niệm hoạt động xây dựng pháp luật?

A. Là hoạt động soạn thảo, ban hành các luật, văn bản pháp luật, bao gồm từ khâu nghiên cứu, soạn thảo, thông qua và công bố văn bản pháp luật

B. Là việc tuyên truyền chủ trường, đường lối của Đảng và Nhà nước tới toàn xã hội

C. Là việc tạo ra các văn bản qui phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước và quản lý xã hội

D. Là việc trưng cầu ý kiến của toàn dân để thông qua các văn bản pháp luật quan trọng

Câu 2: Yếu tố không làm ảnh hưởng đến sự hình thành lối sống nông thôn?

A. Cách thức sử dụng thời gian nhàn rỗi

B. Địa bàn cư trú

C. Lao động nghề nông

D. Đô thị hóa

Câu 3: Yếu tố không phải là tính chất cơ bản của dư luận xã hội?

A. Tính thực tiễn

B. Tính khuynh hướng

C. Tính Lan truyền

D. Tính lợi ích

Câu 4: Lãnh đạo theo công việc (hay công cụ) ám chỉ:

A. Vai trò lãnh đạo nhấn mạnh đến việc hoàn thành các nhiệm vụ của một tập thể xã hội

B. Vai trò lãnh đạo nhấn mạnh đến hạnh phúc tập thể của thành viên trong tập thể xã hội

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Tuyển tập 180 câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học có đáp án

Chủ đề: Tuyển tập 180 câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên