Ôn tập 180 câu trắc nghiệm Xã hội học có đáp án - Phần 8

Ôn tập 180 câu trắc nghiệm Xã hội học có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 242 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập 180 câu trắc nghiệm Xã hội học có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Các nhà xã hội học hầu như sẽ quan tâm đến:

A. Một học sinh đang tham dự lớp học

B. Một bác sĩ đang đi tới lui trong bệnh viện

C. Một công nhân xây dựng đang thực hiện công việc được giao

D. Các giáo sư và sinh viên đang trao đổi với nhau trên cơ sở mối quan hệ thầy trò

Câu 2: Sự tuân theo xảy ra trong một nhóm bỡi vì các thành viên:

A. Tin rằng hướng đi của nhóm là tốt nhất

B. Không bao giờ sợ trả thù

C. Luôn tìm kiếm chỗ đứng của họ trong nhóm

D. Nhận thấy hành đồng của nhóm luôn phù hợp với quan điểm cho họ

Câu 3: Môn khoa học xã hội gần gũi với xã hội học nhất là:

A. Tâm lý học

B. Khoa học chính trị

C. Công tác xã hội

D. Nhân chủng học

Câu 4: Môn khoa học xã hội nào quan tâm đến các vấn đề cá nhân:

A. Tâm lý học

B. Chính trị học

C. Kinh tế học

D. Công tác xã hội

Câu 6: Herbert Spencer quan tâm lĩnh vực nào sau đây?

A. Giải thích xã hội thông qua mâu thuẫn giai cấp

B. Sử dụng một thực thể hữu cơ để giải thích sự ổn định xã hội

C. Áp dụng phương pháp khoa học vào nghiên cứu các hiện tượng xã hội

D. Nhấn mạnh vai trò của các giá trị xã hội

Câu 8: Sự thống nhất xã hội bắt nguồn từ sự nhất trí các giá trị, quy tắc, và áp lực phải tuân theo được gọi là:

A. Học thuyết định mệnh về kinh tế

B. Sự tĩnh tại xã hội

C. Sự thống nhất hữu cơ

D. Sự thống nhất mang tính máy móc

Câu 9: Hiểu hành vi của người khác bằng việc đặt mình vào vị trí của họ được gọi là:

A. Chủ nghĩa thực chứng

B. Tâm lý học

C. Verstehen

D. Thực thể hữu cơ

Câu 10: Lý thuyết nào nhấn mạnh sự  đóng góp của mỗi phần trong xã hội góp phần hình thành một xã hội lớn hơn?

A. Lý thuyết xung đột

B. Xã hội học phê phán

C. Lý thuyết tương tác biểu tượng

D. Lý thuyết chức năng

Câu 12: Kết quả không định trước và không được nhận thức rõ thuộc:

A. Chức năng hiển nhiên

B. Phản chức ẩn

C. Phản chức năng

D. Chức năng ngoại vi

Câu 13: Lý thuyết gì tập trung vào sự bất bình đẳng của mọi người trong xã hội:

A. Tương tác biểu tượng

B. Xung đột

C. Chức năng

D. Thực chứng

Câu 15: Ý nghĩa của biểu tượng:

A. Được xác định bỡi những người tạo ra và sử dụng chúng

B. Xác định bỡi những vật mà chúng thể hiện

C. Có một lượng hạn chế các hình thái

D. Không quan trọng trong mối liên hệ tương tác xã hội của con người

Câu 16: Câu nào sau đây không đúng theo lý thuyết tương tác biểu tượng:

A. Chúng ta thực hiện hành vi theo những mối liên hệ thực tế trong xã hội của chúng ta

B. Những hành vi giao tiếp có chủ ý đều dựa trên những ý nghĩa mà chúng ta học từ những người khác

C. Những ý nghĩa tồn tại trong một thế giới khách quan và chúng ta phải thích nghi với chúng

D. Hành vi của chúng ta thường xuyên được tạo ra trong thời điểm chúng ta giao tiếp với kẻ khác

Câu 18: Sự ra đời của xã hội học là do:

A. Nhu cầu của nhận thức xã hội

B. Nhu cầu của hoạt động thực tiễn

C. Nhu cầu sủa sự phát triển xã hội

D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 21: Trong tác phẩm nghiên cứu về sự tự tử (Le Suicide), Emile Durkheim cho rằng:

A. Việc tự tử của cá nhân chỉ thuần túy là vấn đề cá nhân

B. Việc tự tử của cá nhân vừa là vấn đề riêng tư, vừa mang tính xã hội

C. Các chuẩn mực, qui tắc có tác dụng điều tiết hành vi của mỗi cá nhân chỉ khi nó được nội tâm hóa ở mỗi cá nhân, chứ không phải có được do cưỡng chế

D. Câu b,c đúng

Câu 23: Tục thờ cúng ông bà của người Việt Nam được liệt vào loại hình văn hóa sau:

A. Tư tưởng

B. Tình cảm

C. Văn hóa tinh thần

D. Câu a và c đều đúng

Câu 25: Câu phát biểu nào sau đây là sai đối với khái niệm văn hóa:

A. Mang tính chất xã hội, thường không có sẳn, không luôn trùng khớp với ứng xử hiện thực và mang tính chất làm thỏa mãn và thích ứng với môi trường xã hội

B. Có bản tính tích lũy qua thời gian do nội dung của nó có thể truyền đạt lại từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác

C. Mỗi cá nhân khi hòa mình vào xã hội luôn phải học hỏi và thích ứng với những quy tắc hay mô hình hành động mới

D. Văn hóa thường không có tính chất thỏa mãn nhu cầu vì các mô hình ứng xử thường đưa ra trái với những phương thức làm thỏa mãn nhu cầu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Tuyển tập 180 câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học có đáp án

Chủ đề: Tuyển tập 180 câu hỏi trắc nghiệm Xã hội học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên