Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Marketing - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Marketing - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 408 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Marketing - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

20 Lần thi

Câu 1: Định giá theo giá trị cảm nhận của người mua là:

A. Cộng thêm vào chi phí

B. Đạt lợi nhuận mục tiêu

C. Dựa theo thời giá

D. Không có câu nào đúng

Câu 2: Nội dung nào sau đây không thuộc định giá phân biệt:

A. Định giá theo nhóm khách hàng

B. Định giá theo địa điểm

C. Định giá theo mùa

D. Định giá lỗ để kéo khách hàng

Câu 4: Kênh phân phối là tập hợp các cá nhân và tổ chức khác nhau:

A. Có mối quan hệ qua lại

B. Tập hợp người sản xuất và nhà phân phối

C. Bán sản phẩm từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng

D. Cả A và C

Câu 5: Khái niệm nào không cùng nội hàm với các khái niệm còn lại:

A. Kênh marketing trực tiếp

B. Kênh phân phối đa cấp

C. Kênh phân phối không cấp

Câu 6: Nội dung nào sau đây không thuộc chức năng kênh phân phối:

A. Tạo dòng vận động cho sản phẩm về vật chất

B. Tạo dòng thông tin

C. Tạo dòng quyền lực

D. Tạo dòng xúc tiến thương mại

Câu 7: Yếu tố nào không được coi là sức mạnh của nhà sản xuất để quản lý kênh phân phối:

A. Khen thưởng của nhà sản xuất

B. Ràng buộc pháp lý của hợp đồng

C. Sức mạnh tiền bạc của nhà sản xuất

D. Tinh thông nghề nghiệp của nhà sản xuất

Câu 8: Nội dung nào không thuộc phương pháp bán hàng sản phẩmIN là: (situation; problem; implication; need-payoff)

A. Đặt câu hỏi về hiện trạng của khách hàng

B. Đặt câu hỏi tìm hiểu vấn đề của khách hàng

C. Đặt câu hỏi về khả năng thanh toán của khách hàng

D. Đặt câu hỏi về chi phí cho nhu cầu của khách hàng

Câu 9: Chiến lược giá “hớt váng” là:

A. Định giá cao cho sản phẩm chất lượng cao

B. Định giá cao cho sản phẩm mới

C. Định giá cao cho sản phẩm mới cho phân khúc cao cấp

D. Định giá cao-thấp theo giai đoạn của phân khúc chấp nhận giá cho sản phẩm mới

Câu 10: Yếu tố nào sau đây không thuộc cơ cấu chiêu thị:

A. Truyền thông, quảng cáo

B. Khuyến mãi

C. Dịch vụ hậu mãi

D. Quan hệ công chúng

Câu 11: Nội dung nào sau đây không thuộc nội hàm của khái niệm khuyến mãi:

A. Công cụ kích thích tiêu thụ

B. Tăng giá trị hình ảnh của người bán

C. Thu hút khách hàng mua ngay và mua nhiều

D. Giảm chi phí cho khách hàng, tăng giá trị cho sản phẩm

Câu 14: Biến nào sau đây giải thích tốt nhất thị phần của một doanh nghiệp:

A. Chất lượng sản phẩm/dịch vụ

B. Mức giá của sản phẩm/dịch vụ

C. Danh tiếng của doanh nghiệp

D. Giá trị được cảm nhận/giá của sản phẩm/dịch vụ

Câu 15:  Hành động nào sau đây ít tác động nhất đến giá trị được cảm nhận của sản phẩm/dịch vụ:

A. Cải tiến chất lượng

B. Cộng thêm dịch vụ gia tăng

C. Tăng lương cho người lao động

D. Thay đổi giá

Câu 16: Thương hiệu là:

A. Tập hợp từ tên gọi, logo, slogan, màu sắc, kiểu dáng của tổ chức

B. Tập hợp từ tên gọi, logo, slogan, màu sắc, kiểu dáng, danh tiếng của tổ chức

C. Tập hợp tất cả dấu hiệu hữu hình và vô hình được tổ chức truyền thông tới khách hàng và công chúng nhằm giúp họ phân biệt các sản phẩm khác nhau hoặc các nhà sản xuất khác nhau.

D. Tập hợp các dấu hiệu mà khách hàng nhận biết được để phân biệt các sản phẩm của các nhà sản xuất khác nhau hoặc các nhà sản xuất khác nhau.

Câu 17: Bản chất của thương hiệu:

A. Sự cảm nhận của khách hàng và công chúng

B. Chịu ảnh hưởng từ điệp truyền của nhà sản xuất

C. Tương tác giữa hành vi cá nhân và thành phần thương hiệu

D. Tất cả đều đúng

Câu 18: Nội dung nào sau đây không thuộc về nội hàm của khái niệm tài sản thương hiệu:

A. Dạng giá trị cụ thể của vật chất, tính thần liên quan tới một thương hiệu

B. Đưa lại lợi ích cho người sở hữu

C. Đưa lại trách nhiệm cho người sở hữu

D. Không có nội dung nào

Câu 19: Tài sản thương hiệu gồm:

A. Sự liên tưởng của thương hiệu

B. Lòng trung thành, sự nhận biết thương hiệu

C. Chất lượng được cảm nhận, tài sản sở hữu riêng

D. Cả A, B, C

Câu 20: Mức độ nhận biết thương hiệu nào là thấp nhất:

A. Nhớ đến đầu tiên

B. Nhắc mới nhớ

C. Không nhắc mà nhớ

Câu 22: Khái niệm nào sau đây đối lập với khái niệm tài sản thương hiệu?

A. Vốn thương hiệu (Brand identity)

B. Yếu tố thương hiệu (Brand element)

C. Trách nhiệm thương hiệu (Brand liability)

D. Không có khái niệm nào

Câu 23: Nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm thương hiệu (Brand liability)?

A. Sự không hài lòng của khách hàng

B. Mất khách hàng

C. Sự bất cập của sản phẩm/dịch vụ so với nhu cầu khách hàng

D. Sự tẩy chay hoặc kiện tụng của khách hàng

Câu 25: Chiến lược đa thương hiệu là:

A. Chiến lược triển khai hơn một thương hiệu của nhà sản xuất

B. Chiến lược phát triển thêm thương hiệu cho 1 loại sản phẩm mới

C. Chiến lược triển khai 2 hay nhiều thương hiệu với cùng 1 loại sản phẩm của nhà sản xuất.

D. Chiến lược đa dạng hoá của nhà sản xuất

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Marketing có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Marketing có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 20 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên