Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 27

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 27

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 65 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 27. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Năm thuộc tính mô tả đặc điểm của một dự án bao gồm:

A. Không chắc chắn, phụ thuộc, chu kỳ sống, độc đáo, xung đột

B. Mục đích, lặp lại, sự phụ thuộc, nhất quán, không chắc chắn

C. Chu kỳ sống, tiến độ, chi phí, không chắc chắn, sự độc lập

D. Mục đích, chu kỳ sống, sự xung đột, chắc chắn, độc lập

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về dự án là sai?

A. Các dự án có sự giới hạn về ngân sách.

B. Các dự án đều có vòng đời của chúng.

C. Phần lớn các dự án, sự xung đột không tồn tại.

D. Mỗi một dự án đều có một số yếu tố nào đó là duy nhất.

Câu 6: Đối tượng nào sau đây không phải là một trong các bên liên quan đến dự án sản xuất - kinh doanh?

A. Giám đốc dự án

B. Công ty đối thủ cạnh tranh có khả năng thua lỗ trong kinh doanh bởi sản phẩm của dự án

C. Các thành viên trong nhóm dự án

D. Khách hàng sử dụng sản phẩm cuối cùng

Câu 7: Các giai đoạn của một dự án bao gồm:

A. Lựa chọn, kiểm soát, lập tiến độ, kết thúc

B. Khởi xướng, lập tiến độ, kiểm soát, đánh giá, kết thúc

C. Lựa chọn, lập tiến độ, lãnh đạo, kiểm tra, kết thúc

D. Đánh giá, lựa chọn, lập tiến độ, kiểm soát, kết thúc

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng về nỗ lực thực hiện dự án:

A. Các thành viên trong đội dự án làm việc nỗ lực nhất ở giai đoạn khởi đầu dự án

B. Nỗ lực thấp nhất lúc bắt đầu, tăng dần lên đến đỉnh và sau đó giảm dần

C. Nỗ lực thực hiện dự án tăng dần và lên cao nhất ở giai đoạn chuyển giao

D. Nỗ lực thực hiện dự án ngang bằng trong suốt giai đoạn thực hiện dự án

Câu 13: Trường hợp nào sau đây không phải là ví dụ về dự án:

A. Mua hàng để bán lẻ tại nơi tiêu thụ đặc biệt

B. Lập kế hoạch cho đám cưới của người bạn thân

C. Xây dựng một chiếc cầu qua sông Amazon

D. Lau dọn văn phòng hàng ngày

Câu 15: Một dự án thành công có các đặc điểm sau:

A. Hoàn thành trong thời hạn quy định và trong chi phí cho phép

B. Đạt được thành quả mong muốn

C. Sử dụng nguồn lực được giao một cách hiệu quả và hữu hiệu

D. Tất cả đều đúng

Câu 16: Một dự án có đặc điểm sau:

A. Có thời điểm bắt đầu và kết thúc theo ngày lịch

B. Thực hiện các công việc và chức năng đã biết trước

C. Tồn tại liên tục

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 17: Dự án khác phòng ban chức năng là ở chỗ nó:

A. Có chu kỳ hoạt động rõ ràng

B. Có bản chất năng động

C. Có thời điểm bắt đầu và kết thúc theo ngày lịch

D. Tất cả đều đúng

Câu 18: Điều nào sau đây không phải là một nội dung thuộc dự án?

A. Các ràng buộc

B. Tiêu hao các nguồn lực

C. Có một mục tiêu xác định rõ ràng

D. Các công việc lặp đi lặp lại

Câu 19: Điều nào sau đây không phải là đặc điểm của một dự án?

A. Có các ràng buộc bởi nguồn lực hạn chế

B. Có thể tiếp tục và lặp đi lặp lại

C. Phải được lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát

D. Tạo ra sản phẩm một sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo duy nhất

Câu 20: Các dự án mà hầu hết toàn bộ nội dung của nó chỉ thuộc một lĩnh vực chuyên môn nào đó sẽ được quản trị tốt nhất bởi:

A. Nhà quản trị dự án

B. Nhà tài trợ

C. Nhà quản trị chức năng

D. Các nhân viên trong phong ban chức năng được phân công

Câu 21: Các dự án lớn được quản trị bởi:

A. Nhà tài trợ dự án

B. Các nhà quản trị cấp cao

C. Giám đốc tiếp thị

D. Phòng/Ban quản trị dự án

Câu 22: Một nhóm các dự án được gọi là:

A. Dự án mẫu

B. Dự án kinh doanh mẫu

C. Chương trình

D. Kế hoạch kinh doanh

Câu 23: Phát biểu nào sau đây không chính xác?

A. Quản trị dự án thành công không phải là việc dễ dàng.

B. Một nghiên cứu cho thấy rằng 30% trong tổng số tất cả các dự án bị hủy bỏ nửa chừng.

C. Các kỹ thuật quản trị dự án đã giải quyết tất cả các vấn đề về quản trị dự án.

D. Một nghiên cứu cho thấy rằng hơn một nửa các dự án đã hoàn thành đều vượt ngân sách.

Câu 24: Một dự án nhấn mạnh việc quan tâm đến:

A. Quá trình tạo ra một sản phẩm, dịch vụ mới hay một công trình mới

B. Con người tham gia thực hiện dự án

C. Công nghệ được ứng dụng trong dự án

D. Kết quả cụ thể về một sản phẩm, dịch vụ mới hay một công trình mới

Câu 26: Bạn mới được tuyển dụng làm nhà quản trị cho phòng điều chỉnh sai sót của một ngân hàng quốc gia có trụ sở tại thành phố của bạn. Phòng điều chỉnh chịu trách nhiệm hiệu chỉnh các sai sót của tất cả các tài khoản của khách hàng. Đây là một phòng ban lớn, bao gồm một số bộ phận nhỏ hơn trực tiếp xử lý đối với các loại tài khoản cụ thể, chẳng hạn như bộ phận tài khoản cá nhân hay bộ phận tài khoản của doanh nghiệp... Khi bắt đầu làm việc tại phòng này, đầu tiên bạn nhận được rất nhiều các báo cáo quản trị và không thể nào hiểu được các ý nghĩa của các thông tin thể hiện trong báo cáo không đầu không đuôi của các bộ phận trong văn phòng. Lý do là mỗi bộ phận sử dụng một phương pháp kiểm tra, theo dõi sổ sách và ghi nhận các dữ liệu công việc theo các mẫu báo cáo quản trị một cách hoàn toàn khác nhau. Bạn yêu cầu một nhà quản trị dự án từ phòng quản trị dự án của ngân hàng đến và yêu cầu ngay lập tức thực hiện một dự án với mục tiêu sắp xếp hợp lý hóa quy trình báo cáo và thể hiện dữ liệu bằng các báo cáo nhất quán với nhau. Dự án này là kết quả của?

A. Sự tiến bộ của công nghệ

B. Yêu cầu từ khách hàng và cơ quan pháp luật

C. Nhu cầu đổi mới của cá nhân bạn

D. Nhu cầu quản lý kinh doanh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên