Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 264 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm - Phần 8. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Cho công thức sau: Chì acetat 1g Amoni clorid 1g Lưu huỳnh kết tủa 2g Ethnol 70% 10g Glycerin 10g Nước vừa đủ 100ml Hỗn dịch trên có thể điều chế bằng phương pháp nào thích hợp:

A. Phân tán cơ học 

B. Phương pháp ngưng kết 

C. Kết hợp phương pháp phân tán và ngưng kết

D. Thuốc bột hoặc cốm để pha hỗn dịch

Câu 2: Hỗn dịch thô có kích thước tiểu phân chất rắn:

A. > 0,01μm 

B. > 0,1 μm 

C. > 1 μm

D. > 0,01 mm

Câu 3: Thuốc nhỏ mắt hydrocortisone thường được bào chế dưới dạng:

A. Dung dịch

B. Hỗn dịch 

C. Nhũ dịch 

D. Thuốc mỡ tra mắt

Câu 4: Cho công thức sau: Cồn kép opi benzoic20g Siro đơn 20g Nước cất vừa đủ 100ml Hỗn dịch trên có thể điều chế bằng phương pháp nào thích hợp:

A. Phân tán cơ học

B. Ngưng kết bằng phản ứng hóa học

C. Ngưng kết do thay đổi dung môi 

D. Kết hợp phương pháp phân tán và ngưng kết

Câu 5: Cho công thức sau: Kẽm sulfat dược dụng 40g Kali sulfur hóa 40g Nước cất vừa đủ 1000ml Hỗn dịch trên có thể điều chế bằng phƣơng pháp nào thích hợp:

A. Phân tán cơ học

B. Ngưng kết bằng phản ứng hóa học 

C. Ngưng kết do thay đổi dung môi 

D. Kết hợp phương pháp phân tán và ngưng kết

Câu 7: Những hiện tượng biến đổi của hỗn dịch trong quá trình bảo quản, NGOẠI TRỪ:

A. Sự đóng bánh 

B. Sự hình thành tinh thể

C. Sự không kết bông

D. Sự lên bông

Câu 8: Thành phần bắt buộc của hỗn dịch:

A. Dược chất, chất dẫn 

B. Dược chất, chất dẫn, chất gây thấm 

C. Dược chất, chất gây thấm, chất bảo quản 

D. Dược chất, chất gây thấm, chất ổn định

Câu 9: Khi dược chất là long não (camphor), chất dẫn là nƣớc cất, phương pháp tốt nhất để tạo hỗn dịch mịn là:

A. Nghiền long não cho mịn với cồn cao độ

B. Phương pháp phân tán cơ học

C. Phương pháp ngưng kết do phản ứng hóa học 

D. Phương pháp ngưng kết do thay đổi dung môi

Câu 10: Hỗn dịch tiêm thường có ưu điểm:

A. Không gây kích ứng nơi tiêm 

B. Cho tác dụng nhanh 

C. Thời gian tác dụng dài hơn so với dạng dung dịch 

D. Cho tác dụng tại chỗ vì dược chất không khuếch tán được

Câu 11: Trong quá trình bảo quản, hỗn dịch bị đóng bánh là do, NGOẠI TRỪ:

A. Hệ không kết bông 

B. Nồng độ chất điện giải quá cao 

C. Có sự hình thành tinh thể

D. Tác nhân gây treo không đủ hoặc kém hiệu quả

Câu 12: Để khắc phục hiện tượng đóng bánh trong hỗn dịch, ta cần:

A. Thêm tác nhân gây kết bông 

B. Tăng lượng hoặc thay thế tác nhân gây treo 

C. A và B đều 

D. A và B đều sai

Câu 16: Để nhận biệt kiểu nhũ tương, có thể xác định bằng các phương pháp:

A. Pha loãng 

B. Nhuộm màu 

C. Đo độ dẫn điện 

D. Tất cả đều

Câu 17: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền nhũ tương được đề cập trong hệ thức Strokes là:

A. Độ nhớt của hệ phân tán 

B. Chênh lệch tỉ trọng giữa 2 pha

C. Kích thước tiểu phân 

D. Tất cả đều

Câu 18: Nhũ tƣơng là một hệ gồm:

A. Chất lỏng hòa tan trong một chất lỏng 

B. Chất rắn hòa tan trong một chất lỏng 

C. Chất lỏng phân tán đều trong một chất lỏng khác dưới dạng hạt nhỏ 

D. Chất rắn phân tán đều trong một chất lỏng dưới dạng hạt nhỏ

Câu 19: Thành phần chính của nhũ tương thuốc:

A. Pha nội + pha ngoại 

B. Pha dầu + pha phân tán 

C. Pha dầu + pha nước + chất nhũ hóa 

D. A và C đều

Câu 20: Một nhũ tƣơng N/D có nghĩa là:

A. Môi trường phân tán là nước

B. Pha ngoại là nước 

C. Pha liên tục là dầu 

D. Pha nội là dầu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ sản xuất Dược phẩm có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên