Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môi trường và con người - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môi trường và con người - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 3.6K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môi trường và con người - Phần 1. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

29/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

563 Lần thi

Câu 1: Tác động tích cực của con người đến hệ động vật là:

A. Thuần hóa – Chăn nuôi 

B. Ăn thịt thú rừng 

C. Ngâm rượu động vật 

D. Mặc áo long thú

Câu 3: Hiện tượng xảy ra khi các thủy vực kín tiếp nhận một lượng lớn các chất Nitơ và Phốt pho, được định nghĩa là: 

A. Hiện tượng axit hóa

B. Hiện tượng kiềm hóa

C. Hiện tượng phú dưỡng hóa

D. Hiện tượng mặn hóa

Câu 5: Gia tăng dân số là vấn đề môi trường vì:

A. Con người khai thác và sử dụng tài nguyên

B. Con người gây ô nhiễm môi trường

C. Con người làm biến đổi khí hậu 

D. Ba câu A, B và C đều đúng

Câu 7: Thế nào là nước bị ô nhiễm 

A. Là nước chứa nồng độ các chất ô nhiễm vượt quá mức an toàn cho phép

B. Là nước chứa nhiều vi trùng và các tác nhân gây bệnh khác 

C. Là nước chứa nhiều váng bọt

D. Là nước rất đục

Câu 8: Đặc tính nước thải sinh hoạt không bao gồm:

A. Chứa nhiều chất hữu cơ

B. Chứa Nitơ, Phôtpho

C. Các chất khó phân hủy sinh học

D. Mang các mầm bệnh

Câu 9: Các đặc điểm “mức sinh và mức tử đều cao, dân số tăng chậm” thuộc giai đoạn nào trong học thuyết quá độ dân số:

A. Giai đoạn 1 (giai đoạn trước quá độ dân số) 

B. Giai đoạn 2 (giai đoạn quá độ dân số)

C. Giai đoạn 3 (giai đoạn sau quá độ dân số)

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 10: Các đặc điểm “mức sinh và mức tử đều giảm, nhưng mức tử giảm nhanh hơn nhiều, dân số tăng nhanh” thuộc giai đoạn nào trong học thuyết quá độ dân số:

A. Giai đoạn 1 (giai đoạn trước quá độ dân số)

B. Giai đoạn 2 (giai đoạn quá độ dân số)

C. Giai đoạn 3 (giai đoạn sau quá độ dân số)

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 11: Các đặc điểm “mức sinh và mức tử đều thấp, dân số tăng chậm” thuộc giai đoạn nào trong học thuyết quá độ dân số:

A.  Giai đoạn 1 (giai đoạn trước quá độ dân số)

B. Giai đoạn 2 (giai đoạn quá độ dân số)

C. Giai đoạn 3 (giai đoạn sau quá độ dân số) 

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 12: Khi hàm lượng oxy hòa tan (DO) của nguồn nước giảm thấp chứng tỏ:

A. Nguồn nước bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ

B. Quá trình quang hợp được tăng cường

C. Hệ thủy sinh sinh trưởng phát triển tốt

D. Quá trình phân hủy hiểu khí chiếm ưu thế

Câu 15: Ở giai đoạn kết thúc của quá trình phú dưỡng hóa, thủy vực có các đặc điểm sau: 

A. Thừa oxy do quá trình phân hủy xác thực vật phù du

B. Tăng tính đa dạng hệ sinh thái thủy vực

C. Tăng cường quá trình tự làm sạch

D. Quá trình phân hủy kị khí chiếm ưu thế

Câu 17: Các khí gây hiệu ứng nhà kính bao gồm:

A. O2

B. Hơi H2O

C. CO2

D. A và C đúng

Câu 19: Sự nóng dần lên của Trái Đất dẫn đến hậu quả:

A. Đe dọa an ninh lương thực

B. Suy giảm đa dạng sinh học

C. Giảm khả năng cung cấp nước ngọt và nhấn chìm các vùng đất thấp 

D. Ba câu A, B và C đều đúng

Câu 20: Hoạt động nào của con người góp phần làm gia tăng hiệu ứng nhà kính:

A. Trồng rừng

B. Sử dụng nhiên liệu hóa thạch

C. Sử dụng năng lượng tái tạo

D. Sử dụng khí sinh học 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môi trường và con người có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môi trường và con người có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 563 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên