Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môi trường và con người - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môi trường và con người - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 3.1K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môi trường và con người - Phần 2. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/06/2022

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

435 Lần thi

Câu 1:

Hiện nay lượng nước sử dụng trên đầu người cao nhất ở khu vực:

A. Châu Phi

B. Châu Âu và Mỹ

C. Châu Á

D. Châu Mỹ Latinh 

Câu 2:

Hoạt động nào của con người làm suy thoái tài nguyên đất:

A. Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật

B. Triển khai mô hình Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)

C. Áp dụng chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

D. Ba câu A, B và C đều đúng

Câu 4:

Đặc điểm sông ngòi Việt Nam là:

A. Phần lớn bắt nguồn từ nước ngoài

B. Mật độ sông suối dày đặc 

C. Phát triển nhiều công trình thủy lợi, thủy điện

D. Ba câu A, B và C đều đúng

Câu 5:

Khả năng tự làm sạch của nguồn nước phụ thuộc vào: 

A. Quá trình xáo trộn

B. Quá trình khoáng hóa

C. Quá trình lắng đọng

D. Ba câu A, B và C đều đúng

Câu 6:

Hãy sắp xếp các hình thái kinh tế mà loài người đã trải qua theo thứ tự xuất hiện trong lịch sử:

A. Hái lượm -> Săn bắt -> Công nghiệp -> Nông nghiệp

B. Săn bắt -> Hái lượm -> Công nghiệp -> Nông nghiệp

C. Hái lượm -> Săn bắt -> Nông nghiệp -> Công nghiệp 

D. Săn bắt -> Hái lượm -> Nông nghiệp -> Công nghiệp

Câu 7:

Các nhân tố vật lý gây ô nhiễm môi trường nước bao gồm:

A. Nhiệt độ 

B. Dầu mỡ thải 

C. Vi sinh vật gây bệnh

D. Ba câu A, B và C đều đúng

Câu 8:

 Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước không bao gồm:

A. Kim loại nặng

B. Nhiệt độ

C. Hóa chất bảo vệ thực vật

D. Dầu mỡ thải

Câu 9:

Qua quá trình phát triển của con người đã trải qua các bước phát triển sau:

A. Người vượn -> người đứng thẳng -> người khéo léo -> người cận đại -> người hiện đại

B. Người vượn -> người đứng thẳng -> người cận đại -> người hiện đại -> người khéo léo

C. Người vượn -> người cận đại -> người hiện đại -> người khéo léo -> người đứng thẳng

D. Người vượn -> người khéo léo -> người đứng thẳng -> người cận đại -> người hiện đại

Câu 10:

Mức độ tác động của con người vào môi trường tự nhiên:

A. Tăng theo gia tăng quy mô dân số và tăng theo thứ tự xuất hiện các hình thái kinh tế

B. Tăng theo gia tăng quy mô dân số và giảm theo thứ tự xuất hiện các hình thái kinh tế

C. Giảm theo gia tăng quy mô dân số và tăng theo thứ tự xuất hiện các hình thái kinh tế

D. Giảm theo gia tăng quy mô dân số và giảm theo thứ tự xuất hiện các hình thái kinh tế

Câu 11:

Hiện nay dân số thế giới vào khoảng:

A. 5 tỷ người 

B. 7 tỷ người 

C. 9 tỷ người 

D. 11 tỷ người

Câu 12:

Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước không bao gồm:

A. Kim loại nặng

B. Chất dinh dưỡng N, P

C. Vi sinh vật gây bệnh

D. Thuốc nhiễm màu

Câu 13:

Hiện nay dân số Việt Nam vào khoảng:

A. 50 triệu người 

B. 70 triệu người 

C. 90 triệu người 

D. 110 triệu người

Câu 14:

Các tác nhân sinh học gây ô nhiễm môi trường nước bao gồm:

A. Kim loại nặng

B. Chất tẩy rửa 

C. Thuốc trừ sâu

D. Vi khuẩn gây bệnh

Câu 15:

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức sinh gồm có: 

A. Tuổi kết hôn 

B. Nhân tố tâm lý xã hội 

C. Điều kiện chính trị xã hội, điều kiện sống

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 16:

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức tử gồm có:

A. Chiến tranh 

B. Nghèo đói 

C. Quá trình lão hóa 

D. Ba câu A, B và C đều đúng

Câu 17:

Để đánh giá mức độ ô nhiễm sinh học nguồn nước, người ta dựa vào:

A. Chỉ số pH

B. DO, BOD, COD

C. Độ đục

D. Chỉ số Coliform

Câu 18:

Chính sách kế hoạch hóa gia đình ở VN hiện nay là:

A. Mỗi gia đình chỉ có 1 con 

B. Mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con

C. Khuyến khích sinh con không hạn chế 

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 19:

Tác động tiêu cực của con người đến hệ thực vật là:

A. Trồng cây gây rừng 

B. Canh tác trồng trọt 

C. Lai tạo các giống cây mới 

D. Khai thác cạn kiệt các loài quý hiếm

Câu 20:

Để đánh giá mức độ ô nhiễm hữu cơ nguồn nước, người ta dựa vào:

A. Chỉ số pH

B. DO, BOD, COD

C. Độ đục

D. Chỉ số Coliform

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môi trường và con người có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môi trường và con người có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 435 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên