Trắc nghiệm ôn thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội - Phần 2

Trắc nghiệm ôn thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 72 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

06/09/2021

Thời gian

Không giới hạn

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc cấp nào?

A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B. Chính phủ 

C. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

D. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Câu 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc cấp nào?

A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

D. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Câu 3: Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Bộ Nội vụ hướng dẫn cơ cấu tổ chức lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội như thế nào?

A. Trưởng phòng và từ 03 Phó trưởng phòng trở lên

B. Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng 

C. Trưởng phòng và Phó trưởng phòng 

D. Trưởng phòng và không quá 03 Phó trưởng phòng

Câu 5: Tại thời điểm 31/12/2013, tổ chức nào sau đây không phải là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng?

A. Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng

B.  Phòng Pháp chế 

C. Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần

D. Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng

Câu 6: Luật Người khuyết tật quy định Bộ nào sau đây có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về người khuyết tật?

A. Bộ Thông tin và Truyền thông

B. Bộ Y tế

C. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

D. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Câu 7: Luật Người khuyết tật quy định Hội đồng xác định mức độ khuyết tật do ai thành lập?

A. Chủ tịch UBND cấp xã

B. Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

C. Giám đốc Sở Y tế 

D. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Câu 21: Bà mẹ trong trường hợp nào được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”?

A. Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 75% trở lên

B. Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở lên

C. Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

D. Chỉ có 2 con mà 1 con trai là liệt sỹ

Câu 22: Ngày người khuyết tật Việt Nam là ngày nào trong năm?

A. Ngày 18 tháng 4

B. Ngày 18 tháng 5

C. Ngày 18 tháng 6

D. Ngày 18 tháng 7

Câu 24: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật?

A. Uỷ ban nhân dân cấp xã

B. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

D. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Câu 25: Trong dạy nghề có mấy cấp trình độ?

A. 2 cấp trình độ

B. 3 cấp trình độ

C.  4 cấp trình độ

D. 5 cấp trình độ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • Không giới hạn
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm