Trắc nghiệm ôn thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội - Phần 1

Trắc nghiệm ôn thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 218 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

06/09/2021

Thời gian

Không giới hạn

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Thời gian học nghề trình độ sơ cấp là bao nhiêu tháng?

A. Từ 03 tháng đến dưới 01 năm

B. Từ 06 tháng đến dưới 01 năm

C. Từ 09 tháng đến dưới 01 năm

D. Từ 03 tháng trở xuống 

Câu 2: Các cơ sở dạy nghề nào được đào tạo trình độ Cao đẳng nghề?

A. Trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký dạy nghề trình độ cao đẳng nghề

B. Trường trung cấp nghề

C. Trường cao đẳng nghề

D. Trường cao đẳng nghề; Trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký dạy nghề trình độ cao đẳng

Câu 3: Nghị định nào của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề? 

A. Nghị định 70/2008/NĐCP

B. Nghị định 70/2009/NĐCP

C.  Nghị định 71/2011/NĐ-CP

D.  Nghị định 67/2007/NĐCP

Câu 5: Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của một liệt sĩ được hưởng bằng bao nhiêu lần mức chuẩn?

A.  Một lần mức chuẩn

B. Hai lần mức chuẩn

C. Ba lần mức chuẩn

D. Bốn lần mức chuẩn

Câu 12: Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của hai liệt sĩ được hưởng bằng bao nhiêu lần mức chuẩn?

A. Một lần mức chuẩn

B. Một phần hai lần mức chuẩn

C. Hai lần mức chuẩn

D. Ba lần mức chuẩn 

Câu 13: Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của ba liệt sĩ được hưởng bằng bao nhiêu lần mức chuẩn?

A. Một lần mức chuẩn

B. Hai lần mức chuẩn

C. Ba lần mức chuẩn

D. Bốn lần mức chuẩn

Câu 14: Luật Bình đẳng giới chính thức có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 01/01/2007

B. Ngày 01/07/2007

C. Ngày 01/07/2006

D. Ngày 01/07/2008

Câu 15: Nghị định nào của Chính phủ quy định trách nhiệm thực hiện quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới? 

A. Nghị định 67/2007/NĐCP

B. Nghị định 70/2009/NĐCP

C. Nghị định 70/2008/NĐ-CP

D. Nghị định 71/2011/NĐCP

Câu 17: Luật Bình đẳng giới quy định bao nhiêu chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới?

A. 04 chính sách

B. 05 chính sách

C. 06 chính sách 

D. 07 chính sách   

Câu 19: Nghị định nào của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 về hợp đồng lao động

A. Nghị định 44/2013/NĐCP

B. Nghị định 45/2013/NĐCP

C. Nghị định 46/2013/NĐ-CP

D. Nghị định 49/2013/NĐCP

Câu 23: Quy mô đào tạo tối thiểu để đảm bảo điều kiện thành lập Trường trung cấp nghề tư thục là bao nhiêu học sinh, sinh viên?

A. 150 học sinh, sinh viên

B. 200 học sinh, sinh viên

C. 300 học sinh, sinh viên

D. 100 học sinh, sinh viên

Câu 24: Trường Trung cấp nghề được thành lập khi đảm bảo điều kiện đào tạo bao nhiêu nghề trình độ trung cấp?

A. Tối thiểu là 02 nghề

B. Tối thiểu là 03 nghề

C. Tối thiểu là 04 nghề

D. Tối thiểu là 05 nghề

Câu 25: Quy mô đào tạo tối thiểu để đảm bảo điều kiện thành lập Trường trung cấp nghề công lập là bao nhiêu học sinh, sinh viên?

A. 200 học sinh, sinh viên

B. 300 học sinh, sinh viên

C.  400 học sinh, sinh viên

D. 500 học sinh, sinh viên 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • Không giới hạn
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm