Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 5

Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 294 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, đâu là Chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế?

A. Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và một số nhóm đối tượng xã hội

B. Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm y tế để bảo toàn và tăng trưởng quỹ. Nguồn thu của quỹ và số tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm y tế được miễn thuế

C. Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm y tế hoặc đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 6: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, hành vi nào bị nghiêm cấm liên quan đến bảo hiểm y tế?

A. Không đóng hoặc đóng bảo hiểm y tế không đầy đủ theo quy định

B. Gian lận, giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế

C. Sử dụng tiền đóng bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế sai mục đích

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 7: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, hành vi nào bị nghiêm cấm liên quan đến bảo hiểm y tế?

A. Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế và của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế

B. Cố ý báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về bảo hiểm y tế

C. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ để làm trái với quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 8: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, đâu là Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế?

A. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trô lên theo quy định của pháp luật về lao động

B. Người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật

C. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 9: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, đâu là Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế?

A. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

B. Cán bộ xã, phường, thị trấn đi nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hằng tháng

C. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 10: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên là bao nhiêu?

A. tối đa bằng 6% mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động

B. tối thiểu bằng 6% mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động

C. tối đa bằng 5% mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động

D. tối đa bằng 7% mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động

Câu 11: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là gì?

A. tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

B. tiền lương, tiền công tháng được ghi trong hợp đồng lao động

C. tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề

D. mức lương tối thiểu

Câu 12: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là gì?

A. tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

B. tiền lương, tiền công tháng được ghi trong hợp đồng lao động

C. tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề

D. mức lương tối thiểu

Câu 13: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là gì?

A. tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

B. tiền lương, tiền công tháng được ghi trong hợp đồng lao động

C. tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung phụ cấp thâm niên nghề

D. mức lương tối thiểu

Câu 20: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng trong trường hợp nào?

A. Thẻ đã hết thời hạn sử dụng

B. Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá

C. Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 25: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp nào sau đây?

A. Rách, nát hoặc hỏng

B. Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

C. Thông tin ghi trong thẻ không đúng

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 28: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong trường hợp nào sau đây?

A. Gian lận trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế

B. Người có tên trong thẻ bảo hiểm y tế không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 29: Theo Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, Thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ trong trường hợp nào?

A. Người đi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác

B. Thẻ trái phép

C. Thẻ bị hư hỏng

D. Thẻ giả

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi ôn tập trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm