Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 296 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 1: Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và

A. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill

B. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line

C. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng

D. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai

Câu 2: Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải:

A. Chọn Table -> Insert Table

B. Chọn Insert -> Table

C. Chọn Table -> Insert

D. Chọn Format -> Table

Câu 4:  Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để

A. Tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide

B. Tạo hiệu ứng chuyển trang cho các slide trong bài trình diễn

C. Đưa hình ảnh hoặc âm thanh vào bài trình diễn

D. Định dạng cách bố trí các khối văn bản, hình ảnh, đồ thị ... cho một slide

Câu 6: Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể

A. Chọn Slide Show -> Action Buttons

B. Chọn AutoShapes -> Action Buttons

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng

D. Cả 2 đáp án trên đều sai

Câu 7: Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta

A. Kích chuột phải vào ô đó và chọn Split Cells

B. Chọn ô đó rồi chọn Table -> Split Cells

C. Chọn ô đó và nhắp chuột trái vào nút lệnh Split Cells trên thanh công cụ

D. Tables and Borders

Câu 8:  Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint

A. Không thể tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trong slide chủ (slide master)

B. Khi chọn Format -> Replace Fonts sẽ thực hiện đổi font chữ cho tất cả các slide

C. Khi chọn Format -> Background, ta có thể định dạng màu nền cho các slide

D. Ta có thể căn chỉnh đều hai bên cho một khối văn bản

Câu 9: Muốn tạo đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và

A. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill

B. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line

C. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng

D. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai

Câu 10: Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để

A. Tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide

B. Tạo hiệu ứng chuyển trang cho các slide trong bài trình diễn

C. Đưa hình ảnh hoặc âm thanh vào bài trình diễn

D. Định dạng cách bố trí các khối văn bản, hình ảnh, đồ thị ... cho một slide

Câu 12: Chèn 1 đoạn nhạc vào Slide và chọn kiểu chạy cho đoạn nhạc “ Play across slides” nghĩa là:

A. Chạy hết đoạn nhạc mới chuyển slide

B. Tự động khi trình chiếu, đoạn nhạc sẽ thực hiện

C. Đoạn nhạc sẽ chạy xuyên suốt các slide

D. Không có biểu hiện gì 

Câu 13: Để lưu tập tin với một tên khác ta chọn lệnh nào sau đây

A. File -> Chọn Open -> Gõ tên tập tin vào phần File Name

B. File -> Chọn Save as -> Gõ tên tập tin vào phần File Name

C. File -> Chọn New as-> Gõ tên tập tin vào phần File Name

D. File -> Chọn Save -> Gõ tên tập tin vào phần File Name

Câu 14: Mở chương trình Microsoft PowerPoint, làm xong giáo án, lưu trữ vào My Doccuments của máy ta chọn lệnh nào sau đây:

A. Chọn File -> Chọn Save -> Chọn Up one level -> My Documents -> Tại

B. File name: Gõ báo danh -> Chọn Save

C. Chọn File -> Chọn new -> Chọn Up one level -> My Documents -> Tại File name: Gõ số bá danh -> Chọn Save

D. Chọn File -> Chọn Save as -> Chọn Up one level -> My Documents -> Tại File name: Gõ số báo danh -> Chọn Save

Câu 15:  Để mở một bài trình chiếu Powerpoint đã soạn trước đó ta thực hiện:

A. Chọn File -> Chọn Save -> Chọn tên tập tin cần tìm

B. Chọn File -> Chọn Save as -> Chọn tên tập tin cần tìm

C. Chọn File -> Chọn Open -> Chọn tên tập tin cần tìm

D. Chọn File -> Chọn New -> Chọn tập tin cần tìm

Câu 16:  Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines

A. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill

B. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng

C. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai

D. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line

Câu 17:  Để tất cả các chữ trong một textbox đều là chữ hoa hay kí tự đầu tiên chữ hoa ... ta chọn:

A. Format -> Chọn Case -> Chọn kiểu theo yêu cầu

B. Format -> Chọn Change Case-> Chọn kiểu theo yêu cầu

C. Insert -> Chọn Change Case -> Chọn kiểu theo yêu cầu

D. Tools-> Chọn Change Case -> Chọn kiểu theo yêu cầu

Câu 18:  Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta:

A. Các cách nêu trong câu này đều đúng

B. Chọn ô đó và nhắp chuột trái vào nút lệnh Split Cells trên thanh công cụ

C. Tables and Borders

D. Kích chuột phải vào ô đó và chọn Split Cells

Câu 19: Câu 4. Máy tính đang kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) sẽ cho phép người dùng liên kết đến

A. Tất cả các tập tin, các slide đã có trong máy và các trang Web

B. Chỉ các trang Web có trên mạng

C. Chỉ các slide đã có trong giáo án đang soạn thảo

D. Chỉ các tập tin có sẵn trong các ổ đĩa của máy tính đang soạn thảo

Câu 20: Để các slide đều có tên của mình khi trình chiếu ta vào chọn? (sau đó gõ vào Footer)

A. Chọn View -> Chọn Footer and Heade

B. Chọn View -> Chọn Header

C. Chọn Insert -> Chọn Header and Footer

D. Chọn Insert -> Footer

Câu 21: Để chọn một đối tượng trên 1 Slide ta sử dụng thao tác nào sau đây?

A.  Đè Shift+kích nút trái chuột vào đối tượng cần chọn

B.  Đè Shift+kích nút phải chuột vào đối tượng cần chọn

C. Đè CTRL+ kích nút phải chuột vào đối tượng cần chọn

D.  Đè CTRL+A vào đối tượng cần chọn

Câu 22: Âm thanh đưa vào bài trình diễn

A. Thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng động cho đối tượng trong slide

B. Thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng chuyển trang giữa các slide

C. Thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang

D. Không thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang

Câu 23: Chọn phát biểu sai:

A. Sau khi đã tạo hiệu ứng động cho một đối tượng nào đó ta không thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng đó

B. Khi tạo hiệu ứng độ

C. Nhấn tổ hợp phím Esc + Tab

D. Nhấn tổ hợp phím Alt + Tab

Câu 24:  Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint

A. Không thể tạo chỉ số trên (ví dụ số 2 trong X2) như trong MS-Word

B. Có thể sao chép (copy/paste) một đoạn văn bản từ tập tin Word sang

C. Có thể dùng WordArt để tạo chữ nghệ thuật trang trí cho giáo án

D. Có thể chèn các biểu đồ vào giáo án điện tử

Câu 25: Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

A.  Phím 10

B. Phím ESC

C. Phím Delete

D. Phím Enter

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm