Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 17 Câu hỏi
  • 309 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê - Phần 9. Tài liệu bao gồm 17 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Khi kiểm định giả thuyết \({H_0}:\mu = {\mu _0},\) tiến hành lấy mẫu và ta có \(\left| {\overline X - {\mu _0}} \right| > K > 0\) . Hãy chọn khẳng định đúng nhất?

A. Bác bỏ giả thuyết H0

B. Chấp nhận giả thuyết H0

C. \({\mu _0} \ne \overline X \)  không rõ ràng (ngẫu nhiên)

D. \({\mu _0} \ne \overline X \)  thật sự có ý nghĩa (thống kê)

Câu 3: Kiểm định giả thuyết \({H_0}:\mu = \) điểm trung bình môn Xác suất thống kê là 7,0 điểm. Khi tổng kết môn học, ta tính được điểm trung bình là 7,16 điểm và chấp nhận giả thuyết H0 ở mức ý nghĩa 5%. Hãy chọn khẳng định phù hợp nhất.

A. Điểm trung bình môn học thấp hơn 7,0 điểm

B. Điểm trung bình môn học cao hơn 7,0 điểm

C. Điểm trung bình môn học vẫn là 7,0 điểm

D. Điểm trung bình môn học không phải là 7,0 điểm

Câu 4: Xét giả thuyết H0: “sinh viên A có điểm tổng kết môn Xác suất thống kê dưới 4”. Diễn đạt sai lầm loại 1 khi kiểm định.

A. A không đạt nhưng vẫn cho đạt môn Xác suất thống kê

B. A đạt môn Xác suất thống kê nhưng không được công nhận

C. A đạt môn Xác suất thống kê

D. A không đạt môn xác suất thống kê

Câu 5: Khảo sát về thu nhập của một số người làm việc ở một công ty, người ta thu được số liệu sau (đơn vị: triệu đồng/năm)

A. 142,614 triệu đồng/năm

B. 140,290 triệu đồng/năm

C. 142,369 triệu đồng/năm

D. 139,697 triệu đồng/năm

Câu 7: Để điều tra sự hài lòng của sinh viên về các môn Toán ứng dụng trong Trường, mẫu cần lấy trong tập hợp các sinh viên đang học.

A. Bậc cao đẳng hoặc bậc đại học chính qui

B. Tất cả các ngành và các bậc học

C. Bậc cao đẳng hoặc bậc đại học liên thông

D. Bậc cao đẳng hoặc bậc đại học

Câu 8:  Để điều tra sự hài lòng của sinh viên về hoạt động của Thư viện Trường, đám đông cần xác định là:

A. Sinh viên thường đến thư viện

B. Sinh viên của Khoa Công nghệ Thực phẩm

C. Sinh viên trong toàn trường

D. Sinh viên Đại học chính qui

Câu 9: Cho biết ý nghĩa của \({r_{XY}} = 0,9217\)

A. X, Y tương quan nghịch chặt chẽ

B. X, Y tương quan thuận chặt chẽ

C. X, Y tương quan nghịch lỏng lẻo

D. X, Y tương quan thuận lỏng lẻo

Câu 12: Quan sát ngẫu nhiên 400 trẻ sơ sinh, ta thấy có 218 bé trai. Với mức ý nghĩa 5%, có thể khẳng định tỉ lệ sinh con trai và gái có như nhau không:

A. Tỉ lệ sinh con trai và gái có như nhau

B. Tỉ lệ sinh con trai và gái là khác nhau 

C. Tỉ lệ sinh con trai lớn hơn gái

D. Tỉ lệ sinh con trai nhỏ hơn gái

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xác suất thống kê có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 17 Câu hỏi
  • Sinh viên