Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 17

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 331 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 17. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Đơn vị đo mômen động lượng là:

A. kilôgam mét trên giây (kgm/s).

B. kilôgam mét bình phương trên giây (kgm2/s)

C. niutơn mét (Nm). 

D. kilôgam mét trên giây bình phương (kgm/s2). 

Câu 2: Hệ qui chiếu nào sau đây là hệ qui chiếu không quán tính?

A. Hệ qui chiếu gắn với Trái Đất.

B. Hệ qui chiếu chuyển động thẳng đều đối với Trái Đất.

C. Hệ qui chiếu gắn với vật chuyển động tròn đều.

D. Hệ qui chiếu mà các định luật cơ học của Newton nghiệm đúng.

Câu 5: Trường hợp nào sau đây vật chịu tác dụng của lực quán tính li tâm?

A. Vật đặt trong thanh máy đang đi lên nhanh dần.

B. Vật (chất điểm) chuyển động tròn đều đối với Trái Đất.

C. Quần áo trong lồng máy giặt đang quay.

D. A, B, C đều đúng.

Câu 7: Hiện tượng hai bờ sông “bên lở bên bồi”, nguyên nhân chính là do lực quán tính Coriolis tác dụng lên dòng nước chảy. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các dòng sông chảy dọc theo kinh tuyến từ Xích Đạo lên Cực Bắc thì bờ phía Đông bị bào mòn. 

B. Các dòng sông chảy dọc theo kinh tuyến từ Cực Bắc xuống Xích Đạo thì bờ phía Đông bị bào mòn. 

C. Các dòng sông chảy dọc theo kinh tuyến từ Cực Nam xuống Xích Đạo thì bờ phía Đông bị bào mòn. 

D. Các dòng sông chảy dọc theo vĩ tuyến thì bờ bên phải (nhìn theo hướng dòng chảy) luôn bị bào mòn. 

Câu 22: Khi vật rắn quay quanh trục ∆ cố định với vận tốc góc ω thì các điểm trên vật rắn sẽ vạch ra:

A. Các đường tròn đồng tâm với cùng vận tốc góc ω. 

B. Các đường tròn đồng trục ∆ với cùng vận tốc góc ω.

C. Các dạng quĩ đạo khác nhau.

D. Các đường tròn đồng trục ∆ với các vận tốc góc khác nhau

Câu 24: Khi vật rắn chỉ có chuyển động tịnh tiến thì có tính chất nào sau đây?

A. Các điểm trên vật rắn đều có cùng một dạng quĩ đạo.

B. Các điểm trên vật rắn đều có cùng vectơ vận tốc.

C. Gia tốc của một điểm bất kì trên vật rắn luôn bằng với gia tốc của khối tâm vật rắn.

D. A, B, C đều đúng. 

Câu 25: Chuyển động lăn của bánh xe đạp trên mặt phẳng ngang là dạng chuyển động:

A. Tịnh tiến.

B. Quay quanh trục bánh xe.

C. Tròn.

D. Tịnh tiến của trục bánh xe và quay quanh trục bánh xe. 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên