Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 102 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Một máy bay đang bay theo phương ngang, một hành khách thả rơi một vật nhỏ. Bỏ qua sức cản không khí, hành khách đó sẽ thấy vật rơi theo phương nào?

A. Song song với máy bay

B. Thẳng đứng.

C. Xiên một góc nhọn so với hướng chuyển động của máy bay

D. Xiên một góc tù so với hướng chuyển động của máy bay

Câu 6: Trong chuyển động thẳng, ta có:

A. Nếu \(\overrightarrow a\)  cùng chiều với \(\overrightarrow v\) thì chuyển động là nhanh dần; ngược lại là chậm dần.

B. Vectơ gia tốc \(\overrightarrow a\) luôn không đổi.

C. Vectơ vận tốc \(\overrightarrow v\) luôn không đổi.

D. A, B, C đều đúng.  

Câu 8: Chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox với phương trình: x = –12t + 3t2 + 2t3, với t ≥ 0 và các đơn vị đo trong hệ SI. Trong thời gian 1 giây đầu tiên, chuyển động của chất điểm có tính chất nào sau đây?

A. Nhanh dần theo chiều dương của trục Ox.

B. Chậm dần theo chiều dương của trục Ox.

C. Nhanh dần theo chiều âm của trục Ox.

D. Chậm dần theo chiều âm của trục Ox. 

Câu 9: Chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox với phương trình: x = –12t + 3t2 + 2t3, với t ≥ 0 và các đơn vị đo trong hệ SI. Trong thời gian 5 giây kể từ lúc t = 2s, chuyển động của chất điểm có tính chất nào sau đây?

A. Nhanh dần theo chiều dương của trục Ox.

B. Chậm dần theo chiều dương của trục Ox.

C. Nhanh dần theo chiều âm của trục Ox.

D. Chậm dần theo chiều âm của trục Ox

Câu 13: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, vectơ gia tốc có đặc điểm:

A. không đổi cả về phương, chiều và độ lớn.

B. không đổi về độ lớn.

C. luôn cùng hướng với vectơ vận tốc. 

D. A, B, C đều đúng. 

Câu 17: Thả rơi hòn bi sắt và cái lông chim ở cùng một điểm và cùng một lúc. Nếu bỏ qua sức cản không khí thì:

A. Cái lông chim và hòn bi sắt đều rơi nhanh như nhau

B. Hòn bi sắt luôn rơi nhanh hơi lông chim.

C. Cái lông chim rơi nhanh hơn hòn bi sắt, vì nó nhẹ hơn.

D. Thời gian rơi của hòn bi sắt tùy thuộc vào kích thước của hòn bi.

Câu 19: Chất điểm chuyển động dọc theo chiều dương của trục Ox với vận tốc phụ thuộc vào tọa độ x theo qui luật: \(v = b\sqrt x\) . Kết luận nào sau đây về tính chất chuyển động của chất điểm là đúng?

A. Đó là chuyển động đều.

B. Đó là chuyển động nhanh dần đều.

C. Đó là chuyển động chậm dần đều.

D. Đó là chuyển động có gia tốc biến đổi theo thời gian.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên