Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 120 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 2. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Biện pháp mở rộng dải tần của bộ khuếch đại là:

A. giảm tần số giới hạn dưới 

B. tăng tần số giới hạn trên 

C. dùng mạch hồi tiếp âm D. cả A,B,C đều đúng

D. cả A,B,C đều đúng

Câu 2: Tần số giới hạn trên của bộ khuếch đại dải rộng được xác định bởi các yếu tố nào:

A. điện trở tải

B. các tụ điện mắc song song với tải 

C. trở kháng ra 

D. cả A và B

Câu 3: Với tầng khuếch đại công suất, các transistor khuếch đại tín hiệu lớn có đặc tính làm việc:

A. làm việc trong miền tuyến tính 

B. không làm việc trong miền tuyến tính 

C. có thể dùng sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ để xét bộ khuếch đại 

D. B và C đều đúng

Câu 4: Với tầng khuếch đại công suất, chế độ A có đặc điểm:

A. khuếch đại cả hai nửa chu kỳ của tín hiệu vào

B. méo xuyên tâm 

C. hiệu suất lớn nhất là 25%

D. cả A và C đều đúng

Câu 5: Với tầng khuếch đại công suất, chế độ B có đặc điểm:

A. méo xuyên tâm 

B. hiệu suất cao 

C. khuếch đại nửa chu kỳ của tín hiệu vào 

D. A, B, C đều đúng

Câu 6: Méo xuyên tâm trong tầng khuếch đại công suất xuất hiện do:

A. Do điện áp phân cực ban đầu

B. Do không có điện áp phân cực ban đầu

C. Do mỗi transistor của tầng đẩy kéo chỉ làm việc ở một nửa chu kỳ tín hiệu 

D. A, B, C đều sai

Câu 7: Với tầng khuếch đại công suất, chế độ B có đặc điểm:

A. hiệu suất cao 

B. méo nhỏ

C. khuếch đại tín hiệu ra lớn hơn nửa hình sin 

D. tất cả đều sai

Câu 8: Theo tính chất hồi tiếp, phát biểu nào sau đây đúng:

A. Hồi tiếp âm làm giảm nhỏ điện áp đầu vào

B. Hồi dương làm giảm nhỏ điện áp đầu vào

C. Hồi tiếp âm để ổn định điểm làm việc tĩnh 

D.  A và C đều đúng 

Câu 11: Với mạch hình 2 sau thuộc loai hồi tiếp nào:

A. hồi tiếp âm nối tiếp dòng điện 

B. hồi tiếp âm song song dòng điện 

C. hồi tiếp âm song song điện áp 

D. hồi tiếp âm nối tiếp điện áp

Câu 12: Mạch sau ở hình sau thuộc loại hồi tiếp nào:

A. hồi tiếp âm nối tiếp dòng điện 

B. hồi tiếp âm song song dòng điện

C. hồi tiếp âm song song điện áp

D. hồi tiếp âm nối tiếp điện áp

Câu 13: Mạch sau ở hình sau thuộc loại hồi tiếp nào:

A. hồi tiếp âm nối tiếp dòng điện 

B. hồi tiếp âm song song dòng điện 

C. hồi tiếp âm nối tiếp điện áp 

D. A,B,C đều sai

Câu 14: Mạch khuếch đại dùng BJT ở hình  mắc theo loại nào:

A. Emitter chung (EC)

B. Collector chung (CC)

C. Base chung (EC)

D. Cả A, B,C đều sai 

Câu 15: Mạch khuếch đại dùng BJT ở hình mắc theo loại nào:

A. Emitter chung (EC) 

B. Collector chung (CC)

C. Base chung (EC) 

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 16: Ở hình, kiểu hồi tiếp sử dụng trong mạch là:

A. hồi tiếp nối tiếp điện áp xoay chiều

B. hồi tiếp song song điện áp một chiều 

C. hồi tiếp song song điện áp một chiều

D. ngoài các đáp án trên

Câu 18: Ở chế độ tĩnh, dòng IB của mạch ở hình  được xác định theo công thức:

A. \({I_B} = \frac{{{V_{CC}} - {V_{BE}}}}{{{R_B} + {R_E}}}\)

B. \({I_B} \approx \frac{{{V_{CC}} - {V_{BE}}}}{{{R_B} + \beta {R_E}}}\)

C. \({I_B} = \frac{{{V_{CC}} - {V_{BE}}}}{{{R_B} + (1 + \beta ){R_E}}}\)

D. Cả B,C đều đúng

Câu 20: Xác định chế độ tĩnh của mạch ở hình với RB=470KΩ, Rc=2.2KΩ, RE=2.2KΩ, VCC=20V và β=100:

A. IC=1mA, VCE=7,732V 

B. IC= 2.788mA , VCE= 3.53V 

C. IC=2.788mA, VCE=7,732V 

D. Ngoài các đáp án trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên