Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 273 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 1. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 4: Hãy tìm tỷ số giữa dòng Ib và dòng điện vào (Ib/Iin)theo sơ đồ tương đương của mạch ở hình sau:

A. β

B. \(\frac{{{R_B}}}{{{R_B} + {Z_B}}}\)

C. \(\frac{{{R_B} + {Z_B}}}{{{R_B}}}\)

D. Ngoài các đáp án trên

Câu 5: Hệ số khuếch đại dòng điện của mạch khuếch đại hình  được xác định có trị tuyệt đối:

A. \(\beta \frac{{{R_B}}}{{{R_B} + {Z_B}}}\)

B. β

C. \(\frac{{{R_B}}}{{{R_B} + {Z_B}}}\)

D. A, B,C đều sai

Câu 15: Bộ khuếch đại thuật toán được ký hiệu như hình dưới đây:

A. Đúng

B. Sai

C. Không xác định được

D. Chưa chính xác

Câu 16: Mạch có tên gọi là:

A. Mạch tích phân

B. Mạch tích phân và vi phân

C. Mạch PI

D. Mạch PID

Câu 17: Hãy tính điện áp ra của mạch khi:

A. Khi Vin<0 Þ Vout=0

B. Khi Vin<0 Þ Vout=V0

C. Khi Vin>0 Þ Vout=0

D. Khi Vin>0 Þ Vout= V0

Câu 18: Dạng sóng sau là của tín hiệu:

A. Điều chế

B. Cao tần

C. Trung tần

D. Điều biên

Câu 20: Tên gọi của mạch là:

A. Mạch cộng đảo

B. Mạch lọc thông thấp

C. Mạch lọc thông cao

D. Mạch cộng không đảo

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên