Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 238 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử - Phần 4. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 2: Thành phần nào trong mạch ở hình 2 giữ vai trò hồi tiếp:

A. R1 

B. R2 

C. Cả R1 và R2 

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 3: Thành phần nào trong mạch ở hình 2 giữ vai trò hồi tiếp:

A. R1 

B. R2 

C. Cả R1 và R2 

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 5: Ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến mạch khuếch đại như sau, phát biểu nào sau đây đúng:

A. Hệ số khuếch đại khi có hồi tiếp ổn định hơn khi không có hồi tiếp 

B. Hồi tiếp âm tăng dải tần của bộ khuếch đại và tăng méo phi tuyến 

C. Hồi tiếp âm tăng dải tần của bộ khuếch đại 

D. Cả A, C 

Câu 8: Cấu hình Collector chung (CC) có đặc điểm:

A. Trở kháng vào cao và trở kháng ra thấp 

B. Trở kháng vào thấp và trở kháng ra cao 

C. Trở kháng vào cao và trở kháng ra bằng RC

D. Ngoài cac trường hợp trên

Câu 9: Hệ số khuếch đại điện áp của mạch Collector chung (CC):

A. lớn hơn 1 

B. bằng 1 

C. nhỏ hơn 1 

D. bằng β

Câu 12: Cấu hình Base chung (BC) có đặc điểm:

A. Trở kháng vào cao và trở kháng ra thấp

B. Trở kháng vào thấp và trở kháng ra bằng RC 

C. Trở kháng vào cao và trở kháng ra bằng RC 

D. Ngoài cac trường hợp trên

Câu 13: Hệ số khuếch đại dòng điện của mạch Base chung (BC):

A. lớn hơn 1 

B. bằng 1 

C. nhỏ hơn 1 một ít

D. bằng β

Câu 14: Cấu hình Emitter chung (EC) có đặc điểm:

A. trở kháng vào cao và trở kháng ra thấp 

B. trở kháng vào thấp và trở kháng ra bằng RC khi rce của tiếp giáp C-E rất lớn 

C. trở kháng vào trung bình và trở kháng ra bằng RC 

D. ngoài các trường hợp trên

Câu 15: Khi BJT mắc theo kiểu BC thì mạch có khả năng cung cấp:

A. hệ số khuếch đại điện áp và công suất 

B. hệ số khuếch đại dòng điện và công suất 

C. hệ số khuếch đại điện áp, dòng điện và công suất 

D. chỉ có hệ số khuếch đại điện áp

Câu 16: Khi BJT mắc theo kiểu CC thì mạch có khả năng cung cấp:

A. hệ số khuếch đại điện áp và công suất 

B. hệ số khuếch đại dòng điện và công suất 

C. hệ số khuếch đại điện áp, dòng điện và công suất

D. chỉ có hệ số khuếch đại điện áp

Câu 17: Khi BJT mắc theo kiểu EC thì mạch có khả năng cung cấp: 

A. hệ số khuếch đại điện áp và công suất 

B. hệ số khuếch đại dòng điện và công suất 

C. hệ số khuếch đại điện áp, dòng điện và công suất 

D. chỉ có hệ số khuếch đại điện áp

Câu 18: Các tụ C1, C2 trong hình 2 có nhiệm vụ gì:

A. Ổn định điểm làm việc 

B. Thoát hồi tiếp xoay chiều 

C. Ngăn cách tín hiệu xoay chiều với nguồn cung cấp một chiều 

D. A,B, C đều đúng

Câu 19: RE trong hình 5 có nhiệm vụ gì:

A. ổn định điểm làm việc 

B. hồi tiếp âm dòng điện một chiều 

C. A, B đều sai 

D. A,B đều đúng

Câu 20: Tụ CE trong hình 5 có nhiệm vụ gì:

A. ổn định điểm làm việc 

B. thoát hồi tiếp xoay chiều 

C. ngăn cách tín hiệu xoay chiều với nguồn cung cấp một chiều 

D. A,B, C đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật mạch điện tử có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên