Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 36

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 36

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 145 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 36. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Zymogen là:

A. Các dạng phân tử của enzym

B. Nhiều enzym kết hợp lại xúc tác cho một quá trình chuyển hóa

C. Tiền enzym

D. Enzym hoạt động

Câu 2: Isoenzym là:

A. Dạng hoạt động của enzym

B. Dạng không hoạt động của enzym

C. Các dạng phân tử khác nhau của một enzym

D. Enzym xúc tác cho phản ứng đồng phân hóa

Câu 3: Pepsinogen là một loại:

A. Isoenzym

B. Multienzym

C. Proenzym

D. Enzym thuộc nhóm Decarboxylase

Câu 4: Tiền enzym bất hoạt trở thành enzym hoạt động do:

A. Yếu tố hoạt hóa gắn vào trung tâm hoạt động của enzym

B. Do môi trường phản ứng, tác dụng của enzym chính nó hoặc enzym khác

C. Do tự phát

D. Câu A, B đúng

Câu 5: Trypsinogen là:

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 2, 4

D. 3, 4

Câu 6: Lactat dehydrogenase (LDH ) là:

A. 1, 2

B. 1, 3

C. 1, 4

D. 2, 3

Câu 7: Hằng số Michaelis Menten là nồng độ cơ chất tại đó:

A. Tốc độ phản ứng đạt tốc độ tối đa

B. Tốc độ phản ứng đạt 1/2  tốc độ tối đa

C. Enzym hoạt động mạnh nhất

D. Đường biểu diễn tiệm cận

Câu 8: Phương trình Michaelis Menten diễn tả:

A. Mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng và nồng độ cơ chất

B. Mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng và nồng độ enzym

C. Mối quan hệ giữa tốc độ phản ứng và pH môi trường

D. Mối quan hệ giữa nồng độ enzym và nồng độ cơ chất

Câu 9: Hoạt động của enzym phụ thuộc vào:

A. pH môi trường

B. Chất hoạt hóa và chất ức chế

C. Nồng độ cơ chất

D. Các câu trên đều đúng

Câu 11: Sulfamid có tác dụng ức chế vi khuẩn do:

A. Kết hợp với protein màng tạo phức hợp mất tính chất sinh học

B. Làm rối loạn chuyển hóa acid amin

C. Giảm quá trình tổng hợp glucid vi khuẩn

D. Cạnh tranh với Acid para aminobenzoic trong tổng hợp acid folic

Câu 13: Amylase hoạt động tốt ở:

A. Mọi pH khác nhau

B. pH từ  1 - 2,5

C. pH từ  4 - 5

D. pH từ  6,8 - 7,0

Câu 14: Pyridoxal phosphat là coenzym của những enzym:

A. Tham gia vận chuyển gốc Acyl

B. Tham gia vận chuyển nhóm imin

C. Tham gia vận chuyển nhóm amin

D. Xúc tác cho những phản ứng trao đổi hydro

Câu 15: NAD+, NADP+ là coenzym của những enzym xúc tác cho phản ứng:

A. Trao đổi amin

B. Trao đổi điện tử

C. Trao đổi hydro

D. Trao đổi nhóm -CH3

Câu 16: Enzym tham gia phản ứng thuỷ phân được xếp vào loại:

A. 1 Oxidoredutase

B. 2 Transferase

C. 2 Hydrolase

D. 3 Hydrolase

Câu 17: Enzym xúc tác phản ứng đồng phân là:

A. 2 Hydrolase

B. 4 Lygase

C. 3 Isomerase

D. 5 Isomerase

Câu 18: Dehydrogenase là enzym được xếp vào nhóm:

A. Transferase

B. Oxidoreductase

C. Lyase

D. Isomerase

Câu 19: Enzym Cholinesterase được xếp vào loại:

A. Hydrolase

B. Transferase

C. Lyase

D. Isomerase

Câu 20: Apoenzym:

A. 1, 2;

B. 1, 3;

C. 3, 4;

D. 3, 5;

Câu 22: Coenzym có các đặc điểm sau:

A. 1, 2;

B. 1, 3; 

C. 1, 4;

D. 3, 4;

Câu 23: Enzym là protein tạp, TTHĐ của enzym có:

A. 1, 2, 3;

B. 1, 3,4;

C. 2, 3, 4;

D. 2, 3, 5;

Câu 27: Enzym dùng để chẩn đoán viêm gan siêu vi là:

A. 1, 2, 3;

B. 1, 2, 4;

C. 2, 3, 4;

D. 2, 4, 5;

Câu 28: Trong viêm gan siêu vi cấp tính:

A. GOT tăng, GPT tăng, GOT tăng chủ yếu hơn GPT

B. GOT tăng, GPT tăng, GPT tăng chủ yếu hơn GOT

C. GOT, GPT tăng như nhau

D. Amylase máu tăng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên