Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Logic học có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Logic học có đáp án

  • 14/09/2021
  • 340 Câu hỏi
  • 471 Lượt xem

Để giúp các bạn sinh viên chuẩn bị tốt cho các kỳ thi sắp tới, Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các ban Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Logic học có đáp án. Bộ tài liệu bao gồm hơn 340 câu hỏi có đáp án chi tiết đi kèm. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

14/09/2021

Điểm TB

6.5

Tham gia thi

107 Lần thi