Trắc nghiệm bộ môn Logic học có đáp án - Phần 9

Trắc nghiệm bộ môn Logic học có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 10 Câu hỏi
  • 234 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm bộ môn Logic học có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 10 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Kết cấu logic của chứng mình bao gồm các phần sau. Hãy chọn câu đúng:

A. Luận đề, luận cứ và luận chứng

B. Luận đề, luận cứ, luận chứng và chứng minh

C. Luận đề, luận chứng, luận cứ và chứng cứ

D. Luận đề, chứng cứ, luận cứ và chứng minh

Câu 3: Cho luận ba đoạn: "Mọi sinh viên ĐH KD&CN HN không học vật lý" - "Bình không là sinh viên ĐH KD&CN HN" - "Do đó, Bình không học vật lý". Luận ba đoạn trên sai, vì:

A. Từ hai tiền đề là phủ định không suy ra được kết luận

B. Với một tiền đề là phán đoán bộ phận thì kết luận là phán đoán bộ phận

C. Với một tiền đề là phán đoán phủ định thì kết luận là phán đoán phủ định

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 4: Luận ba đoạn sau có giá trị gì ? "Mọi người có học vấn là người có văn hoá" - "Bình là người có học vấn" - "Do đó, Bình là người có văn hoá":

A. Đúng tiền đề nhưng sai quy tắc

B. Đúng quy tắc nhưng sai tiền đề

C. Là luận ba đoạn sai

D. Là luận ba đoạn đúng

Câu 5: Suy luận sau có vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc sau của tam đoạn luận không? "Mọi nhà kinh doanh đều phải đóng thuế" - "Ông A phải đóng thuế" - "Ông A là nhà kinh doanh":

A. Phải có một tiền đề là phán đoán chung

B. Thuật ngữ M phải chu diên ít nhất một lần

C. Từ 2 tiền đề là phán đoán phủ định không suy ra được câu kết luận

D. Có 3 thuật ngữ

Câu 6: Suy luận “Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa” thuộc loại suy luận quy nạp nào dưới đây:

A. Suy luận quy nạp kết hợp giữa quy nạp hoàn toàn và không hoàn toàn

B. Suy luận quy nạp hoàn toàn

C. Suy luận quy nạp phổ thông

D. Suy luận quy nạp khoa học

Câu 7: Suy luận “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm” thuộc loại suy luận quy nạp nào dưới đây:

A. Suy luận quy nạp kết hợp giữa quy nạp hoàn toàn và không hoàn toàn

B. Suy luận quy nạp hoàn toàn

C. Suy luận quy nạp khoa học

D. Suy luận quy nạp phổ thông

Câu 8: Suy luận sau có vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc sau của tam đoạn luận không? "Mọi hàng hoá đều có giá trị sử dụng" - "không khí không phải là hàng hoá" - "Không khí không có giá trị sử dụng. Các quy tắc:

A. Các thuật ngữ S và P nếu không chu diên ở tiền đề thì không được chu diên ở kết luận

B. Thuật ngữ M phải chu diên ít nhất một lần

C. Có 3 thuật ngữ

Câu 9: Suy luận sau có vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc sau của tam đoạn luận không? "Đa số người ham hiểu biết đều thích đọc sách" - "Mai thích đọc sách" - "Mai là người ham hiểu biết". Các quy tắc:

A. Thuật ngữ M phải chu diên ít nhất một lần

B. Phải có một tiền đề là phán đoán chung

C. Từ 2 tiền đề là phán đoán phủ định không suy ra được câu kết luận

D. Có 3 thuật ngữ

Câu 10: Suy luận sau vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc dưới đây: "Đa số nhà kinh doanh có vốn." - "Anh Nam không phải là nhà kinh doanh" - "Anh Nam không có vốn":

A. Có 3 thuật ngữ

B. Thuật ngữ M phải chu diên ít nhất một lần

C. Các thuật ngữ không chu diên ở tiền đề thì không được chu diên ở kết luận

D. Phải có một tiền đề là phán đoán chung

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Logic học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Logic học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 10 Câu hỏi
  • Sinh viên