Trắc nghiệm bộ môn Logic học có đáp án - Phần 6

Trắc nghiệm bộ môn Logic học có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 247 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm bộ môn Logic học có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Nếu phán đoán ~P → ~Q đúng thì mệnh đề nào sau đây cũng đúng?

A. P là điều kiện cần của Q.

B. Q là điều kiện cần của P.

C. P là điều kiện cần và đủ của Q.

D. P là điều kiện đủ của Q.

Câu 2: Nếu phán đoán P ↔ Q đúng thì mệnh đề nào sau đây cũng đúng?

A. P, Q là điều kiện cần và đủ của nhau.

B. P là điều kiện đủ của Q.

C. P là điều kiện cần của Q.

D. Q là điều kiện cần của P.

Câu 3: Tìm phán đoán tương đương logic với: ~a → b.

A. ~b → ~a.

B. a → ~b.

C. ~a → ~b.

D. ~b → a.

Câu 4: Tìm phán đoán tương đương logic với: a → ~b.

A. ~[a ∧ b].

B. ~a ∧ ~b.

C. ~[~a ∧ ~b].

D. a ∨ b.

Câu 5: Tìm phán đoán nào tương đương logic với:  ~a → b.

A. ~a ∨ b.

B. ~a ∧ b.

C. a ∧ b.

D. a ∨ b.

Câu 6: Loại suy luận hợp logic nào đảm bảo chắc chắn kết luận xác thực nếu có các tiền đề xác thực?

A. Suy luận diễn dịch.

B. Suy luận quy nạp.

C. Suy luận tương tự.

D. Cả A, B và C.

Câu 7: Từ phán đoán “Một số sinh viên học giỏi logic học”, bằng phép đổi chất kết luận được rút ra là gì?

A. Số sinh viên còn lại học không giỏi logic học.

B. Một số người học giỏi logic học là sinh viên.

C. Không phải mọi sinh viên đều không phải là người không học giỏi logic.

D. Không thực hiện phép đổi chất được.

Câu 8: Thao tác logic đi từ một hay vài tiền đề có quan hệ logic với nhau để rút ra một kết luận được gọi là gì?

A. Diễn dịch trực tiếp.

B. Quy nạp hoàn toàn.

C. Suy luận.

D. Suy luận gián tiếp.  

Câu 9: Thao tác logic đi từ 1 tiền đề để rút ra 1 kết luận được gọi là gì?

A. Diễn dịch trực tiếp.

B. Suy luận gián tiếp.

C. Quy nạp khoa học.

D. A, B, C đều  sai.

Câu 10: Thao tác logic đi từ 2 tiền đề có quan hệ logic với nhau để rút ra một phán đoán mới làm kết luận được gọi là gì?

A. Diễn dịch trực tiếp.

B. Quy nạp hoàn toàn.

C. Suy luận gián tiếp.

D. A, B, C đều  sai.

Câu 11: Các yếu tố logic của suy luận là gì?

A. Đại tiền đề, tiểu tiền đề và kết luận.

B. Tiền từ, hậu từ và liên từ logic.

C. Chủ từ, vị từ, hệ từ và lượng từ.

D. Tiền đề, kết luận và cơ sở logic.

Câu 12: Thế nào là suy luận hợp logic?

A. SL tuân thủ mọi quy tắc logic hình thức.

B. SL từ tiền đề đúng và tuân thủ mọi quy tắc logic.

C. SL luôn đưa đến kết luận xác thực.

D. SL có lý nhưng luôn đưa đến kết luận sai lầm.

Câu 13: Thế nào là suy luận đúng?

A. Suy luận hợp logic.

B. Suy luận đưa đến kết luận đúng.

C. Suy luận hợp logic và xuất phát từ mọi tiền đề đều xác thực.

D. A, B, C đều đúng.

Câu 29: Dựa theo quan hệ gì của hình vuông logic ta có sơ đồ suy luận: A → ~E ; E → ~A?

A. Mâu thuẫn.

B. Tương phản trên.

C. Tương phản dưới.

D. Lệ thuộc.

Câu 30: Dựa theo quan hệ gì của hình vuông logic ta có sơ đồ suy luận: ~O → I ; ~I → O?

A. Mâu thuẫn.

B. Tương phản trên.

C. Tương phản dưới.

D. Lệ thuộc.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Logic học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Logic học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên