Trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học có đáp án - Phần 11

Trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 168 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 6: Nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục năm học 2017 – 2018, gồm có:

A. 7 nhiệm vụ, 5 giải pháp

B. 8 nhiệm vụ, 5 giải pháp

C. 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp

Câu 7: Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học sinh Tiểu học có:

A. 4 quyền, 4 nhiệm vụ

B. 5 quyền, 4 nhiệm vụ

C. 5 quyền, 5 nhiệm vụ

D. 6 quyền, 5 nhiệm vụ

Câu 9: Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giáo viên có:

A. 4 quyền, 4 nhiệm vụ

B. 5 quyền, 4 nhiệm vụ

C. 5 quyền, 6 nhiệm vụ

D. 6 quyền, 6 nhiệm vụ

Câu 11: Việc đổi mới phương pháp dạy học cần được thực hiện ở những khâu nào dưới đây?

A. Thiết kế bài học

B. Tổ chức các hoạt động dạy - học trên lớp

C. Sử dụng hiệu quả các thiết bị - ĐDDH hiện có

D. Cả 3 việc làm trên đều cần thiết

Câu 13: Nội dung chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học được đánh giá theo bao nhiêu lĩnh vực, tiêu chuẩn, tiêu chí?

A. 3 lĩnh vực, 15 yêu cầu, 60 tiêu chí

B. 4 lĩnh vực, 15 yêu cầu, 60 tiêu chí

C. 3 lĩnh vực, 20 yêu cầu, 40 tiêu chí

D. 4 lĩnh vực, 20 yêu cầu, 60 tiêu chí

Câu 16: Theo đồng chí đâu không phải là căn cứ yêu cầu thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực?

A. Giải quyết dứt điểm những yếu kém về cơ sở vật chất để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

B. Phát huy vai trò tích cực của học sinh trong học tập, rèn luyện

C. Nhà trường phối hợp với các lực lượng xã hội tăng cường giáo dục các giá trị văn hóa dân tộc, lịch sử, truyền thống cách mạng cho học sinh

D. Cuối mỗi năm học hoặc khi được cấp trên yêu cầu, các trường tiến hành tự đánh giá; Sở GDĐT đánh giá các trường THPT và đơn vị cấp huyện; Phòng GDĐT đánh giá các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và đơn vị cấp xã

Câu 17: “Rèn kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm”, là một trong các ý thuộc nội dung:

A. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch đẹp, an toàn

B.  Rèn kỹ năng sống cho học sinh

C. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm với lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập

D. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh

Câu 18: Hoạt động giáo dục trong trường tiểu học bao gồm:

A. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp

B. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

C.  Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

D. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp, ngoài giờ lên lớp và giáo dục kỹ năng sống

Câu 20: Tại sao chúng ta cần đẩy mạnh việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh:

A. Vì ở lứa tuổi này các em còn non nớt thiếu nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nên rất dễ bị lạm dụng, bị tổn thương, bị tai nạn, thương tích, bị lôi kéo vô các hành vi có hại cho sự phát triển thể chất, tinh thần của các em

B. Việc GDKNS là hình thành các kỹ năng, hành vi và thói quen tích cực cho các em ở lúa tuổi này rất dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều so với học sinh cấp trên. Do vậy việc GDKNS cho học sinh tiểu học là rất cần thiết và có tầm quan trọng đặc biệt

C. Giúp các em có năng lực xử lý tình hướng xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của bản thân và là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình thành hành vi mới ở lứa tuổi tiểu học

D. Các ý trên đều đúng

Câu 22: Bản chất, đặc trưng của Phương pháp “Bàn tay nặn bột” là gì?

A. Có khả năng tạo nên tính tò mò, ham muốn khám phá; yêu và say mê khoa học của HS

B. Ngoài việc hình thành kiến thức còn hình thành năng lực nghiên cứu khoa học;

C. Rèn kỹ năng diễn đạt thông qua ngôn ngữ nói, viết;

D. Tất cả các ý trên

Câu 23: Mục tiêu của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” là :

A. Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội

B. Phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả

C. Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế

D. Cả a và b

Câu 24: Xã Bàu 2 đạt chuẩn nông thôn mới vào năm nào?

A. Năm 2013

B. Năm 2014

C. Năm 2015

D. Năm 2016

Câu 25: Khi sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học cần tuân thủ theo mấy bước?

A. 3 bước: Tình huống xuất phát và đặt câu hỏi nêu vấn đề của toàn bài học – Trình bày ý kiến ban đầu của học sinh – Đề xuất các câu hỏi

B. 3 bước: Tình huống xuất phát và đặt câu hỏi nêu vấn đề của toàn bài học – Trình bày ý kiến ban đầu của học sinh – Đề xuất các câu hỏi

C. 5 bước: Giáo viên nêu tình huống xuất phát và đặt câu hỏi nêu vấn đề của toàn bài học – Học sinh làm việc cá nhân – Trình bày ý kiến ban đầu (dự đoán kết quả) – Tiến hành thực nghiệm – So sánh những ý kiến ban đầu với kết quả nghiên cứu vừa thu được – Kết luận, kiến thức mới

D. 6 bước: Tình huống xuất phát – Đặt câu hỏi nêu vấn đề của toàn bài học – Trình bày ý kiến ban đầu của học sinh – Đề xuất các câu hỏi - Rút ra kiến thức mới – Củng cố

Câu 26: Tiêu chuẩn để đánh giá giáo viên chủ nhiệm giỏi theo quy định của thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 là:

A. Mức độ hoàn thành công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm

B. Sáng kiến kinh nghiệm, thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh, giải pháp và kết quả tong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh

C. Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh)

D. Các ý trên đều đúng

Câu 28: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là nội dung đánh giá của Viên chức không quản lý?

A. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

B. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

C. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 30: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”, quy định hồ sơ đánh giá học sinh tiểu học bao gồm:

A. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; học bạ; bảng tổng hợp kết quả giáo dục của lớp giữa và cuối mỗi học kì

B. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; học bạ

C. Học bạ; bảng tổng hợp kết quả giáo dục của lớp giữa và cuối mỗi học kì

D. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; bảng tổng hợp kết quả giáo dục của lớp giữa và cuối mỗi học kì

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm