Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 11

Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 86 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Câu hỏi nào dưới đây để hỏi trẻ mà anh (chị) cho là sẽ kích thích nhiều tính sáng tạo của trẻ trong hoạt động LQVT?

A. Hai nhóm này có số lượng khác nhau

B. Hai nhóm này có số lượng bằng nhau phải không

C. Có cách nào làm 2 nhóm này có số lượng bằng nhau

D. Làm thế nào để 2 nhóm có số lượng bằng nhau

Câu 2: Tuổi nào nên bắt đầu đi học trường mầm non?

A. Từ 4 – 72 tháng tuổi

B. Từ 6 – 72 tháng tuổi

C. Từ 4 – 36 tháng tuổi

D.  Từ 3 – 6 tuổi

Câu 3: Ở giai đoạn nào trẻ hiểu được 2000 từ?

A. Giai đoạn 3 – 4 tuổi

B. Giai đoạn 4 – 5 tuổi

C. Giai đoạn 5 – 6 tuổi.

Câu 4: 1 ngày trẻ uống bao nhiêu lít nước là đủ?

A. 1 – 1,5 lít

B. 1,6 – 2 lít

C. 2 – 2,5 lít

Câu 7: Theo Điều lệ trường mầm non quy định, trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non là?

A. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non

B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non

C. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non

Câu 9: Việc thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Quyết định số mấy của Bộ GD&ĐT?

A. Quyết định số 02

B. Quyết định số 03

C. Quyết định số 04

D. Quyết định số 05

Câu 12: Nhiệm vụ nào sau đây KHÔNG PHẢI của tổ chuyên môn:

A. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác

B. Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, nhà trẻ

C. Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

D. Họp xét khen thưởng, kỷ luật giáo viên

Câu 13: Theo điều 53 Luật GD. Hội đồng Trường là?

A. Hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường dân lập, trường tư thục: là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm mục tiêu giáo dục

B. Hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị dối với trường dân lập, trường tư thục: là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường

C. Hội đồng trường đối với trường công lập: là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm mục tiêu giáo dục

D. Hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường dân lập, trường tư thục (sau đây gọi chung là hội đồng trường): là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm mục tiêu giáo dục

Câu 14: Thời gian Hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục (dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường) là:

A. 04 giờ trong một tuần

B. 03 giờ trong một tuần  

C. 01 giờ trong một tuần

D. 02 giờ trong một tuần

Câu 15: Mục đích ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non:

A. Là cơ sở để xây dựng, đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non

B. Giúp giáo viên mầm non tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ

C. Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp

D. Tất cả các mục đích trên

Câu 16: Đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên không phải là:

A. Yêu nghề

B. Gắn bó với nghề

C. Lối sống, tác phong theo sở thích

D. Chấp hành Luật giáo dục

Câu 17: Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là:

A. Có bằng tốt nghiệp trung cấp theo chuyên môn được giao

B. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non

C. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non

D. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non

Câu 18: Theo điều 88 luật GD thì những hành vi người học không được làm là:

A. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở GD và người học khác. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh

B. Không được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể dục, thể thao của nhà trường, cơ sở GD khác

C. Không được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban

D. Tất cả đều đúng

Câu 19: Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện nào sau đây:

A. Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình

B. Có giáo viên đạt trình độ theo quy định tại Điều 38 của Điều lệ Trường Mầm Non

C. Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Điều Lệ Trường Mầm Non

D. Tất cả các điều kiện trên

Câu 21: Theo điều 110c Luật GD 2009 thì tổ chức kiểm định chất lượng GD bao gồm:

A. Tổ chức kiểm định chất lượng GD do Nhà nước thành lập

B. Tổ chức kiểm định chất lượng GD do tổ chức, cá nhân thành lập

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai

Câu 22: Theo điều 104 khoản 3 Luật giáo dục năm 2005: Theo quy định của Chính phủ, các khoản đóng góp, tài trợ của cá nhân cho giáo dục:

A. Được xem xét để giảm thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

B. Được xem xét để miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập thấp

C. Được xem xét để miễn, giảm thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

D. Được xem xét để miễn, giảm thuế thu nhập đối với người có thu nhập thấp

Câu 23: Hội đồng tư vấn trong nhà trường do ai thành lập?

A. Công đoàn thành lập

B. Hội cha mẹ HS thành lập

C. Hiệu trưởng thành lập

D. Điều lệ nhà trường quy định

Câu 24: Điểm mới trong điều 110 của Luật GD số 44/2009/QH12 so với Luật GD 2005 là:

A. Luật GD 2009 điều 110 có thêm điều 110a và 110b

B. Luật GD 2009 điều 110 có thêm điều 110a và 110b và 110c

C. Luật GD 2009 điều 110 có thêm điều 110a và 110b và 110c và 110d

D. Luật GD 2009 điều 110 có thêm điều 110a và 110b, 110c, 110d, 110e

Câu 25: Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về điều gì?

A. Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lóp mẫu giáo độc lập (sau đây gọi chung là trường mầm non)

B. Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (sau đây gọi chung là trường mầm non)

C. Quy định bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (sau đây gọi chung là trường mầm non)

D. Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công ỉập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc ỉập (sau đây gọi chung là trường mầm non)

Câu 26: Các hành vi giáo viên mầm non không được làm là:

A. Đối xử không công bằng với trẻ em

B. Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền

C. Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

D. Tất cả các hành vi trên

Câu 28: Hiệu trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?

A. Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền

B. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, nhà trẻ; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định

C. Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định

D. Tất cả đều đúng

Câu 29: Theo điều 43 Luật GD. “Sinh viên học hết chương trình CĐ thì được………cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng”. Điền từ vào chỗ trống?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Nhà nước

D. Hiệu trưởng trường cao đẳng hoặc đại học

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm