Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 11

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 171 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình đã hoàn thành thi công xây dựng.

B. Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện đúng thiết kế được phê duyệt.

C. Bảo lưu ý kiến đối với công việc giám sát do mình đảm nhận.

D. Thực hiện giám sát theo đúng hợp đồng.

Câu 3: Nội dung nào không thuộc nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở?

A. Mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và đình chỉ ngay. 

B. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải đảm bảo tiến độ thi công công trình.

C. Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành kịp thời, công minh, triệt để và đúng trình tự thủ tục.

D. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định.

Câu 27: Theo quy định của Nghị định 32/2015/NĐ/CP về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng, Chi phí nào sau đây không thuộc Dự toán xây dựng công trình:

A. Chi phí xây dựng.

B. Chi phí dự phòng.

C. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

D. Chi phí thiết bị.

Câu 29: Phương pháp nào sau đây không phải là một trong các phương pháp xác định Tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định 32/2015/NĐ/CP về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng:

A. Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án.

B. Xác định theo khả năng đáp ứng vốn của chủ đầu tư

C. Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

D. Xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện.

Câu 30: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không phải là đối tượng bắt buộc áp dụng 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng:

A. Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

B. Dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

C. Dự án sử dụng vốn đầu tư tự có của tư nhân.

D. Dự án sử dụng vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm