Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 7

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 146 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS?

A. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm

B. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm

C. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm

Câu 5: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm:

A. Nhà trường, gia đình và xã hội.

B. Tổ chức và quản lí nhà trưởng.

C. Cả 02 phương án trên đều đúng.

Câu 8: Luật giáo dục 2005 quy định trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục thế nào?

A. Tổ chức, quản lý, Điều hành các hoại động giáo dục.

B. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chức đạo đức, trình độ cá nhân.

C. Không ngừng học tập ,rèn luyện nêu gương, năng cao trách nhiệm cá nhân.

Câu 9: Luật viên chức gồm bao nhiêu chương bao nhiêu điều?

A. 6 chương 62 điều

B. 7 chương 72 điều

C. 8 chương 82 điều

Câu 12: Theo Điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây?

A. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp

B. Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt

C. Cả 2 phương án trên đều đúng

Câu 13: Điều 76 Luật Giáo dục năm 2005 có tiêu đề nội dung là gì?

A. Ngày hiến chương các nhà giáo

B. Ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam

C. Ngày Quốc tế nhà giáo

D. Ngày nhà giáo Việt Nam

Câu 14: Theo Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhả giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

B. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

C. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.

Câu 17: Theo Luật Giáo dục năm 2005, cơ quan ban hành Điều lệ nhà trường ở các cấp học khác theo thẩm quyên là?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

C. Thủ tướng Chinh phủ

Câu 18: Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, nhiệm vụ của tổ chuyên môn?

A. Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

B. Lưu trữ hồ sơ của trưởng.

C. Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lí tài chính, tải sản trong nhà trường và hạch toản kế toán, thống kê theo chế độ quy định.

Câu 20: Ai có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức trong thẩm quyền quản lý

A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

B. Thủ tướng chính phủ

C. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

D. Thanh tra chính phủ

Câu 23: Viên chức không giữ chức vụ quản lý không đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi có tiêu chí nào sau đây? (Điều 25, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ban hành ngày 09/6/2015)

A. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất

B. Hoàn thành 100% công việc

C. Hoàn thành dưới 80% công việc

D. Tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc

Câu 24: Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Điều 3 được hiểu là?

A. Hệ thống kiến thức cơ bản của giáo viên

B. Xác định kế quả học tập của học sinh

C. Xác định mức độ đạt được về phẩm chất, năng lực của giáo viên

D. Khả năng phát triển kinh tế của giáo viên

Câu 25: Điều 35. Điều lệ Trường mầm non quy định một trong những nhiệm vụ của giáo viên mầm non là?

A. Đánh giá và quản lý trẻ em

B. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy

C. Đối xử không công bằng với trẻ em

D. Xuyên tạc nội dung giáo dục

Câu 26: Yêu cầu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Điều 9 là?

A. Chủ quan, phổ thông, dân chủ

B. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp

C. Khách quan, toàn diện, công bằng, dân chủ

D. Dân chủ, tự do, cơ bản

Câu 28: Luật giáo dục 2005 quy định ngày Nhà giáo Việt Nam là?

A. 22 tháng 12

B. 26 tháng 3

C. 20 tháng 10

D. 20 tháng 11

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm