Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 6

Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 190 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Khi thực hiện chiến lược tham khảo ý kiến cấp trên, cần phải:

A. Đề nghị cấp trên có sự ép buộc đối với người khác

B. Đề nghị đến những mong muốn, nguyện vọng của cấp trên

C. Tham khảo vấn đề với cấp trên 

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: hi thực hiện chiến lược liên minh, cần phải:

A. Đạt được sự ủng hộ của người khác 

B. Sử dụng các buổi họp chính thức để trình bày những yêu cầu 

C. Cả a và b đều đúng

D. Câu a và b đều sai

Câu 3: Theo David Mc Clelland, con người có những nhu cầu cơ bản sau:

A. Nhu cầu thành tựu

B. Nhu cầu liên minh 

C. Nhu cầu quyền lực 

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6: Ba kỹ năng cơ bản của nhà quản trị là:

A. Kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng quan hệ, kỹ năng nhận thức 

B. Kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng tư duy, kỹ năng nhận thức 

C. Kỹ năng chuyên môn, kỹ năng tư duy, kỹ năng phán đoán

D. Kỹ năng phân tích, kỹ năng quan hệ, kỹ năng nhận thức

Câu 7: Trong các vai trò sau vai trò nào không phải là vai trò của nhà quản trị?

A. Vai trò tương tác

B. Vai trò thông tin 

C. Vai trò quyết định

D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 8: Vai trò người phát ngôn thuộc nhóm vai trò nào sau đây của nhà quản trị?

A. Vai trò thông tin 

B. Vai trò tương tác 

C. Vai trò quyết định 

D. Cả 3 vai trò trên

Câu 10: Một trong những phong cách của nhà lãnh đạo là?

A. Độc đoán

B. Dân chủ 

C. Tự do 

D. Cả 3 đều đúng

Câu 11: Theo Kotter, lãnh đạo là………..

A. Thích ứng với sự thay đổi 

B. Ngăn cản sự thay đổi 

C. Tìm kiếm sự thay đổi 

D. Thích ứng với sự phức tạp

Câu 13: Trách nhiệm nào sau đây là trách nhiệm số 1 của nhà lãnh đạo?

A. Trách nhiệm với nhóm 

B. Trách nhiệm với công việc 

C. Trách nhiệm với mọi người trong nhóm

D. Trách nhiệm với chính bản thân nhà lãnh đạo

Câu 15: Quyền lực cá nhân không được thể hiện qua:

A. Tài năng chuyên môn

B. Sự trung thành 

C. Sự lơi cuốn, hấp dẫn 

D. Tất cả đều sai

Câu 16: Các chiến lược ảnh hưởng bao gồm:

A. Chiến lược thân thiện 

B. Chiến lược mặc cả 

C. Chiến lược đưa ra lý do 

D. Tất cả đều đúng

Câu 17: Một trong các kỹ năng quản trị là:

A. Kỹ năng quan hệ

B. Kỹ năng quyết đoán

C. Kỹ năng thích ứng 

D. Kỹ năng tự tin

Câu 19: Các nhân tố xác định hiệu quả nhóm:

A. Quy mô và thành phần của nhóm

B. Sự khác biệt về địa vị 

C. Sự vững chắc của nhóm 

D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Những bí quyết cho việc chuẩn đoán vấn đề:

A. Chuẩn bị cuộc họp

B. Trình bày vấn đế

C. Chuẩn đoán vấn đề

D. Tất cả đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kỹ năng lãnh đạo có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên