Trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 612 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

47 Lần thi

Câu 1: Địa văn hóa là công cụ nghiên cứu văn hóa bằng:

A. Không gian

B. Hoàn cảnh địa lý

C. Thời gian

D. Cả ba phương án đều đúng

Câu 2: Theo triết lý Âm dương, khí âm và khí dương chính là?

A. Vật chất và ý thức

B. Nam và nữ

C. Yếu tố vật chất

D. Yếu tố tinh thần

Câu 3: Thái độ "vừa cởi mở, vừa rụt rè" trong giao tiếp là của:

A. Người Mỹ

B. Người Pháp

C. Người Trung Quốc

D. Người Việt Nam

Câu 4: "Tập tính kém hạch toán, không quen lường tính xa” là đặc điểm tính cách của người Việt được hình thành từ :

A. Điều kiện lịch sử

B. Kinh tế tiểu nông

C. Kinh tế tiểu nông

D. Điều kiện xã hội

Câu 5: Ngôi nhà của người Việt Nam mang dấu ấn của:

A. Môi trường sông nước

B. Tôn giáo

C. Tính cộng đồng

D. Cả ba phương án đều đúng

Câu 6: “Tác phong tùy tiện, kỷ luật không chặt chẽ” trong tính cách của người Việt Nam là sản phẩm của:

A. Hoàn cảnh địa lý

B. Điều kiện lịch sử

C. Kinh tế nông nghiệp

D. Cả ba phương án đều đúng.

Câu 9: Luận điểm “Văn hóa Việt Nam là sự thống nhất trong đa dạng” được rút ra từ công cụ nghiên cứu:

A. Nhân học – văn hóa

B. Giao lưu – tiếp biến văn hóa

C. Tọa độ văn hóa

D. Địa – văn hóa.

Câu 11: Văn miếu là nơi thờ:

A. Ông tổ của nghề y

B. Ông tổ của nghề buôn bán

C. Ông tổ của nghề dạy học

D. Ông tổ của nghệ thuật

Câu 14: “Chủ nghĩa yêu nước” của người Việt Nam là sản phẩm của văn hóa:

A. Nhà nước – dân tộc

B. Đô thị

C. Tộc người

D. Làng xã

Câu 16: Phẩm chất  “Trọng tuổi tác, trọng người già ” trong tính cách của người Việt Nam được tạo bởi:

A. Sự lễ phép  

B. Ảnh hưởng của Nho giáo

C. Ảnh hưởng của Phật giáo

D. Kinh tế nông nghiệp

Câu 17: “Tính tự quản” của người Việt Nam là sản phẩm của văn hóa:

A. Đô thị

B. Làng xã

C. Nhà nước – dân tộc

D. Gia đình

Câu 20: Đô thị truyền thống của Việt Nam phụ thuộc vào nông thôn, bị nông thôn hóa là vì:

A. Chế độ phong kiến tập quyền

B. Sự bao trùm của thể chế làng xã lên mọi thiết chế

C. Tâm lý “trọng nông, ức thương”

D. Cả ba phương án đều đúng

Câu 24: Nội dung đinh nghĩa khác nhau về văn hóa đều xoay quanh mối quan hệ gì?

A. Văn hóa và tự nhiên

B. Văn hóa và xã hội

C. Văn hóa và con người

D. Văn hóa và cá nhân.

Câu 25: “Phương Đông” (văn hóa) là khu vực bao gồm châu lục nào?

A. Châu Á, Châu Âu. châu Úc.

B. Châu Á, châu Phi, châu Âu.

C. Châu Á, Châu Phi, châu Úc.

D. Châu Âu, châu Á, châu Mỹ.

Câu 26: Chức năng nào của văn hóa được xem như là một thứ “gien” xã hội di truyền phẩm chất con người lại cho các thế hệ mai sau?

A. Chức năng giao tiếp

B. Chức năng tổ chức xã hội

C. Chức năng điều chỉnh xã hội

D. Chức năng giáo dục.

Câu 27: Cấu trúc của hệ thống văn hoá gồm:

A. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức đời sống tập thể, Văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên, Văn hóa tận dụng môi trường xã hội

B. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên, Văn hóa tận dụng môi trường xã hội

C. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

D. Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa đối phó với môi trường tự nhiên, Văn hóa đối phó với môi trường xã hội.

Câu 28: Chức năng nào của văn hóa được xem như  sợi dây nối liền giữa con người với con người?

A. Chức năng điều chỉnh xã hội

B. Chức năng tổ chức xã hội

C. Chức năng giao tiếp

D. Chức năng giáo dục

Câu 29: Chức năng điều chỉnh xã hội  tương ứng với đặc trưng nào của văn hóa?

A. Tính lịch sử

B. Tính giá trị

C. Tính nhân sinh 

D. Tính hệ thống

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Cơ sở văn hóa Việt Nam có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 47 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên