Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - Phần 7

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 466 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 5: Ngang giá sức mua cho rằng:

A. Chi phí cắt tóc ở Việt Nam chính xác bằng với chi phí cắt tóc ở HKông

B. Tỷ lệ lạm phát ở các quốc gia là bằng nhau

C. Tỷ giá giao ngay là dự báo chính xác cho tỷ lệ lạm phát

D. Không câu nào đúng

Câu 8: Lý thuyết ngang giá sức mua tương đối phát biểu rằng:

A. Đồng tiền nào có tỷ lệ lạm phát cao thì đồng tiền đó có xu hướng giảm giá

B. Lãi suất bao giờ cũng lớn hơn tỷ lệ lạm phát

C. Chênh lệch tỷ giá phản ánh chênh lệch lạm phát

D. Đồng tiền nào có tỷ lệ lạm phát cao hơn đồng tiền đó sẽ có lãi suất cao hơn

Câu 9: Luật 1 giá phát biểu rằng: giá cả của hàng hoá trên thế giới sẽ _______________ nếu tính bằng một đồng tiền chung:

A. Cân bằng

B. Xấp xỉ cân bằng

C. Chênh lệch

D. Tạo cơ hội nghiệp vụ arbitrage xảy ra

Câu 13: Điều kiện Marstall-Lexker phát biểu rằng nếu trạng thái xuất phát của cán cân vãng lai cân bằng khi phá giá nội tệ dẫn đến:

A. Cải thiện các cán cân vãng lai khi ηX + ηM > 1

B. Thâm hụt cán cân vãng lai khi ηX +ηM = 0

C. Cải thiện cán cân vãng lai khi ηX +ηM <0

D. Không làm thay đổi trạng thái cân bằng vãng lai

Câu 14: Giả sử tỷ giá giao ngay của đôla Canada là 0,76 USD/CAD và tỷ giá kỳ hạn 180 ngày là 0,74 USD/CAD sẽ khác biệt tỷ giá kỳ hạn và giao ngay hàm ý:

A. Lạm phát của đôla Mỹ thấp hơn tỷ lệ lạm phát của đôla Canada

B. Lãi suất của đôla Canada cao hơn lãi suất của đôla Mỹ

C. Giá cả hàng hoá ở Canada đắt hơn ở Mỹ

D. Đồng CAD kỳ vọng sẽ giảm giá giao ngay 180 ngày so với đôla Mỹ

Câu 17: Hiện nay VND đang đựơc điều hành theo chế độ tỷ giá nào?

A. Cố định

B. Thả nổi tự do

C. Thả nổi có điều kiện

D. Ấn định

Câu 21: Tỷ giá giao ngay GBP/USD = 1,88. F1/2 GBP/USD = 1,9. Sự chênh lệch giữa tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn hàm ý? (giả sử CIP tồn tại)

A. Lãi suất GBP cao hơn lãi suất USD

B. GBP tăng giá so với USD

C. Tỷ lệ lạm phát của đồng GBP giảm

D. GBP được kỳ vọng sẽ giảm giá so với USD

Câu 24: Hình thức arbitrage nào sau đây tận dụng lợi thế tỷ giá chéo?

A. Arbitrage địa phương

B. Arbitrage lãi suất có phòng ngừa

C. Arbitrage tam giác

D. Arbitrage lãi suất

Câu 25: Giả sử CIP tồn tại, song kinh doanh chênh lệch lãi suất không khả thi, nguyên nhân là:

A. Chi phí giao dịch

B. Chính sách kiểm soát của chính phủ

C. Thuế thu nhập

D. Tất cả đáp án trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án

Chủ đề: Ôn tập trắc nghiệm Tài chính quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên