Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 289 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Trong Powerpoint để chèn một nút hành động trên một Slide ta thực hiện:

A. Slide Show \ Custom Shows

B. Slide Show \ Action Buttons

C. Câu A và B đều đúng

D. Câu A và B đều sai

Câu 2: Trong Powerpoint để bắt đầu trình diễn một Slide Show ta thực hiện:

A. Slide Show + Setup Show

B. Slide Show + View Show

C. Nhấn F5 trên bàn phím

D. Câu B và C đều đúng

Câu 3: Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím 10      

B. Phím ESC   

C. Phím Enter

D. Phím Delete

Câu 4: Dạng nào sau đây dùng để xem một slide duy nhất.

A. Normal view                 

B. outline view

C. Slide show      

D. Slide view

Câu 5: Bạn có thể đổi m u nền của các slide theo cách tốt nhất sau đây:

A. Chọn format/background

B. Nhấp và o nút fill color trên thanh drawing

C. Chọn format/slide design

D. Chọn format/objects

Câu 6: Phần mở rộng của power point là gì?

A. PPP  

B. PPF      

C. POP 

D. POW

Câu 8:  Slide color scheme là gì?

A. Bộ màu chuẩn của power point               

B. Chèn màu vào các slide             

C. Màu nền

D. Tên của một slide mới

Câu 9: Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó? 

A. Chọn Slide Show -> Custom Show 

B. Chọn Slide Show -> From beginning 

C. Chọn nút biểu tượng Slide Show trên màn hình

D. Nhấn phím F5 

Câu 10: Thao tác chọn File -> Close dùng để 

A. Lưu tập tin hiện tại 

B. Mở một tập tin nào đó 

C. Đóng tập tin hiện tại 

D. Thoát khỏi Powerpoint

Câu 11: Sau khi đã chọn một đoạn văn bản, cách nào sau đây không phải để làm mất đi đoạn văn bản đó?

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C. 

B. Nhắp chuột trái vào nút lệnh Cut (biểu tượng là cái kéo) trên thanh công cụ. 

C.  Nhấn phím Delete.

D. Chọn Edit -> Cut. 

Câu 12: Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, đầu tiên ta phải 

A. Chọn File -> Open

B. Chọn File -> New 

C. Chọn File -> Save 

D. Chọn File -> Save As 

Câu 13: Để định dạng dòng chữ “Giáo án điện tử” thành “Giáo án điện tử” (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là 

A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B 

B. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I 

C. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B 

D. Nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B 

Câu 14: Để lưu mới một tập tin đang mở mà không mất đi tập tin cũ, ta có thể

A. Chọn File -> Save 

B. Chọn File -> Save As

C. Chọn File -> Save hoặc File -> Save As đều được

D. Chọn File -> Close 

Câu 16: Thao tác chọn File -> Open là để

A. Mở một presentation đã có trên đĩa 

B. Tạo mới một presentation để thiết kế bài trình diễn

C. Lưu lại presentation đang thiết kế

D. Lưu lại presentation đang thiết kế với một tên khác 2 

Câu 17: Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Insert -> New Slide là để 

A. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành

B. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành

C. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên 

D. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng

Câu 18: Để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, người sử dụng 

A. Chọn Insert -> Duplicate

B. Chọn Insert -> New Slide 

C. Chọn Insert -> Duplicate Slide 

D. Không thực hiện được 

Câu 19: Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải

A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa đoạn văn bản cần căn lề 

B. Chọn cả đoạn văn bản cần căn lề 

C. Chọn một dòng bất kỳ trong đoạn văn bản cần căn lề 

D. Cả 3 cách nêu trong câu này đều đúng 

Câu 20: Muốn xóa slide hiện thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải 

A. Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Delete.

B. Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Backspace. 

C. Chọn Edit -> Delete Slide. 

D. Nhấn chuột phải lên slide và chọn Delete.

Câu 23: Muốn sao chép một phần của đoạn văn bản trong một Text Box, ta phải 

A. Chọn phần văn bản cần sao chép, nhấn Ctrl + C rồi đưa con trỏ văn bản đến vị trí cần sao chép, nhấn Ctrl + V 

B. Chọn phần văn bản cần sao chép, nhấn Ctrl + V rồi đưa con trỏ văn bản đến vị trí cần sao chép, nhấn Ctrl + C 

C. Chọn Text Box chứa đoạn văn bản đó, nhấn Ctrl + C rồi đưa con trỏ văn bản đến vị trí cần sao chép, nhấn Ctrl + V 

D. Chọn Text Box chứa đoạn văn bản đó, nhấn Ctrl + V rồi đưa con trỏ văn bản đến vị trí cần sao chép, nhấn Ctrl + C

Câu 24:  Thao tác chọn slide ->nhấn chuột phải -> Delete Slide là để 

A. Xóa slide hiện hành 

B. Xóa tập tin có nội dung là bài trình diễn hiện hành

C. Xóa tất cả các slide trong bài trình diễn đang thiết kế 

D. Xóa tất cả các đối tượng trong slide hiện hành 

Câu 25: Khi thực hiện thao tác chọn Insert ->Media -> sound người sử dụng 

A. Chỉ được phép chèn hình ảnh vào giáo án 

B. Chỉ được phép chèn âm thanh vào giáo án 

C. Chỉ được phép chèn phim vào giáo án 

D. Có thể chèn âm thanh hoặc phim vào giáo án 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm