Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 24 Câu hỏi
  • 170 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 24 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Thao tác chọn Edit -> Delete Slide là để

A. Xóa tập tin có nội dung là bài trình diễn hiện hành

B. Xóa tất cả các slide trong bài trình diễn đang thiết kế

C. Xóa tất cả các đối tượng trong slide hiện hành

D. Xóa slide hiện hành

Câu 2: Khi thực hiện thao tác chọn Insert -> Movies and Sounds người sử dụng

A. Chỉ được phép chèn hình ảnh vào giáo án

B. Chỉ được phép chèn âm thanh vào giáo án

C. Chỉ được phép chèn phim vào giáo án

D. Có thể chèn âm thanh hoặc phim vào giáo án

Câu 3: Để thiết lập các thông số trang in ta thực hiện

A. Chọn File -> Page Setup

B. Chọn File -> Print

C. Chọn File -> Print Preview

D. Chọn File -> Properties

Câu 4: Để tô màu nền cho một slide trong bài trình diễn ta thực hiện

A. Chọn View -> Background

B. Chọn Format -> Background

C. Chọn Slide Show -> Background

D. Chọn Insert -> Background

Câu 5: Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và

A. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill

B. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line

C. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng

D. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai

Câu 6: Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải

A. Chọn Table -> Insert Table

B. Chọn Table -> Insert

C. Chọn Insert -> Table

D. Chọn Format -> Table

Câu 8: Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để

A. Tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide

B. Tạo hiệu ứng chuyển trang cho các slide trong bài trình diễn

C. Đưa hình ảnh hoặc âm thanh vào bài trình diễn

D. Định dạng cách bố trí các khối văn bản, hình ảnh, đồ thị ... cho một slide

Câu 10: Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể

A. Chọn AutoShapes -> Action Buttons

B. Chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều đúng

C. Chọn Slide Show -> Action Buttons hoặc AutoShapes -> Action Buttons đều sai

D. Chọn Slide Show -> Action Buttons

Câu 11: Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta

A. Kích chuột phải vào ô đó và chọn Split Cells

B. Chọn ô đó rồi chọn Table -> Split Cells

C. Chọn ô đó và nhắp chuột trái vào nút lệnh Split Cells trên thanh công cụ Tables and Borders

D. Các cách nêu trong câu này đều đúng

Câu 12: Chọn câu sai trong các câu sau:Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint,

A. Khi chọn Format -> Background, ta có thể định dạng màu nền cho các slide

B. Ta có thể căn chỉnh đều hai bên cho một khối văn bản

C. Khi chọn Format -> Replace Fonts sẽ thực hiện đổi font chữ cho tất cả các slide

D. Không thể tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trong slide chủ (slide master)

Câu 13: Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint

A. Không thể tạo chỉ số trên (ví dụ số 2 trong X2) như trong MS-Word

B. Có thể sao chép (copy/paste) một đoạn văn bản từ tập tin Word sang

C. Có thể dùng WordArt để tạo chữ nghệ thuật trang trí cho giáo án

D. Có thể chèn các biểu đồ vào giáo án điện tử

Câu 16: Muốn bật hoặc tắt thanh công cụ Drawing trên màn hình PowerPoint, người sử dụng phải

A. Chọn Insert -> Drawing

B. Chọn Insert -> Toolbar -> Drawing

C. Chọn View -> Toolbar -> Drawing

D. Chọn View -> Drawing

Câu 19: Chọn phát biểu sai:

A.  Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu

B. Sau khi đã tạo hiệu ứng động cho một đối tượng nào đó ta không thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng đó

C. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ trong bài trình diễn

D. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide trong bài trình diễn

Câu 20: Âm thanh đưa vào bài trình diễn

A.  Thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng động cho đối tượng trong slide

B. Thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng chuyển trang giữa các slide.

C. Thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang.

D. Không thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang

Câu 21: Để các slide đều có tên của mình khi trình chiếu ta vào chọn? (sau đó gõ vào Footer)

A. Chọn View -> Chọn Header and Footer

B. Chọn View -> Chọn Footer and Header

C. Chọn Insert -> Chọn Header

D. Chọn Insert -> Footer

Câu 22: Muốn xoá đi một cột bảng biểu trong Slide hiện hành ta thực hiện lệnh:

A. Chọn cột đó, nhấn chuột phải lên vùng đã chọn và chọn Delete columns

B. Nhấn chụôt phải lên vùng bất kỳ thuộc cột đó và nhấn phím Delete

C. Đưa trỏ vào văn bản vào ô bất kỳ thuộc cột đó và nhấn phím Delete

D. Chọn cột đó, nhấn chuột phải lên vùng đã chọn và nhấn phím Delete

Câu 23: Để gõ tiêu đề, đánh số trang trong các slide, khai báo ngày tháng ..... ta thực lệnh nào sau đây?

A. Chọn Insert -> chọn slide number

B.  Chọn Insert ->chọn slide

C. Chọn view -> chọn slide number

D. Chọn view -> chọn slide number

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 24 Câu hỏi
  • Người đi làm