Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 23

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 23

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 134 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 23. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Nếu nguyên liệu sản xuất của nhà máy là nguyên liệu ngoại nhập. Vậy thì Địa điểm xây dựng nhà máy, trước hết phải:

A. Gần khu dân cư

B. Gần thị trường tiêu thụ

C. Gần sân bay, bến cảng

D. Gần trường học

Câu 2: Cách thức mua công nghệ và kỹ thuật cho dự án là:

A. Thuê mướn

B. Mua đứt

C. Liên doanh liên kết với các nhà cung cấp kỹ thuật

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 3: Công suất dự án, có:

A. 3 loại

B. 4 loại

C. 5 loại

D. 6 loại

Câu 4: Căn cứ lựa chọn công nghệ cho dự án là:

A. Đặc tính kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm dự án

B. Vốn đầu tư và trình độ tiếp nhận kỹ thuật sản xuất của người lao động

C. Nguyên liệu và năng lượng sử dụng

D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Công suất lớn nhất, đạt được trong điều kiện sản xuất lý tưởng, máy móc, thiết bị chạy 24h/ngày, 365 ngày/năm, là:

A. Công suất lý thuyết

B. Công suất thiết kế

C. Công suất thực tế

D. Công suất kinh tế tối thiểu

Câu 8: Công suất hòa vốn là:

A. Công suất lý thuyết

B. Công suất thiết kế

C. Công suất thực tế

D. Công suất kinh tế tối thiểu

Câu 9: Công suất của dự án:

A. Không nhỏ hơn công suất kinh tế tối thiểu

B. Lấy theo công suất thực tế

C. Không lớn hơn công suất lý thuyết

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 10: Lịch trình thực hiện dự án, có thể được lập bằng:

A. Sơ đồ GANTT và sơ đồ mạng (PERT)

B. Sơ đồ VENN

C. Lịch thời vụ

D. Lịch hoạt động

Câu 11: Một dự án đầu tư có thể có các nguồn vốn sau:

A. Vốn tự có

B. Vốn vay

C. Vốn ngân sách

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 13: Nghiên cứu khả thi được tiến hành:

A. Trước nghiên cứu cơ hội đầu tư

B. Trước nghiên cứu tiền khả thi

C. Sau nghiên cứu tiền đầu tư

D. Sau bước ra quyết định đầu tư

Câu 14: Công nghệ bao gồm:

A. Máy móc, thiết bị

B. Phương pháp sản xuất

C. Kỹ năng, kỹ xảo của người lao động

D. Tất cả các câu trên

Câu 15: Chọn câu đúng sau đây:

A. Công nghệ là máy móc, thiết bị

B. Công nghệ là phần cứng của máy móc, thiết bị

C. Máy móc, thiết bị là phần cứng của công nghệ

D. Máy móc, thiết bị là phần mềm của công nghệ

Câu 16: Một trong ba giai đoạn hình thành và thực hiện một dự án đầu tư, là:

A. Nghiên cứu cơ hội đầu tư

B. Nghiên cứu tiền khả thi

C. Nghiên cứu khả thi

D. Thực hiện đầu tư

Câu 17: Chọn câu sai sau đây:

A. Công nghệ gồm phần cứng và phần mềm

B. Công nghệ là máy móc, thiết bị

C. Phần cứng gồm máy móc, thiết bị…

D. Phần mềm gồm phương pháp sản xuất, kỹ năng sản xuất…

Câu 18: Xác định tổng mức đầu tư trong dự án xây dựng, có:

A. 5 phương pháp

B. 6 phương pháp

C. 7 phương pháp

D. 8 phương pháp

Câu 19: Một trong các cách dự báo nhu cầu bằng phương pháp mô hình toán và ngoại suy thống kê, là:

A. Dự báo bằng nội suy thống kê

B. Dự báo bằng ngoại suy thống kê

C. Dự báo bằng ước lượng thống kê

D. Dự báo bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất

Câu 30: Mức cầu về một loại sản phẩm qua 4 tháng:

A. 801 sản phẩm

B. 759 sản phẩm

C. 682 sản phẩm

D. 900 sản phẩm

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên