Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 158 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng - Phần 9. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

27/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 2: ISO được thành lập vào:

A. năm 1946

B. năm 1947

C. năm 1948

D. năm 1949

Câu 3: Một trong những khó khăn và tốn kém chi phí khi thực hiện phương pháp phòng thí nghiệm là:

A. bắt buộc phải thực hiện trong phòng thí nghiệm

B. thực hiện với các chỉ tiêu bắt buộc như xác định độ dài, công suất, hay thành phần hóa học...

C. đôi khi phải thực hiện phá hủy sản phẩm để thực hiện thử nghiệm

D. cho người thử nghiệm được những kết quả không thật chính xác

Câu 4: “Về bản chất, các loại chi phí chất lượng đều giống nhau vì cùng phản ánh chi phí chất lượng của sản phẩm”. Nhận định trên đúng hay sai? Nếu sai thì vì sao?

A. Sai vì mỗi loại chi phí phản ánh một khía cạnh khác nhau trong quản lý chất lượng sản phẩm

B. Sai vì phạm vi áp dụng của chúng khác nhau

C. Sai vì mỗi loại chi phí phản ánh một khía cạnh khác nhau trong quản lý chất lượng sản phẩm và phạm vi áp dụng của chúng khác nhau

D. Đúng

Câu 5: Giá của chất lượng càng cao đồng nghĩa với:

A. áp dụng các biện pháp sửa chữa ít

B. áp dụng các biện pháp sửa chữa nhiều

C. áp dụng các biệp pháp sửa chữa tỉ lệ nghịch với giá của chất lượng

D.  áp dụng các biện pháp sửa chữa lớn

Câu 6: Điểm giống nhau giữa biểu đồ Pareto và biểu đồ nhân quả là:

A. có cùng hình dạng xương cá

B. cùng tìm hiểu nguyên nhân chính gây ra kết quả

C. có cùng hình dạng cột

D. không có cùng điểm giống nhau nào

Câu 8: Mục tiêu quan trọng nhất của đảm bảo và cải tiến chất lượng là:

A. đáp ứng nhu cầu của nhà quản lý chất lượng

B. đáp ứng nhu cầu phát triển lôgic của sản xuất

C. đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng

D. đáp ứng hệ thống ISO

Câu 9: Nếu xảy ra trạng thái không ổn định, giải pháp đặt ra là:

A. tìm nguyên nhân

B. loại bỏ những điểm nằm ngoài giới hạn kiểm soát

C. tìm nguyên nhân và loại bỏ những điểm nằm ngoài giới hạn kiểm soát

D. thực hiện lại toàn bộ các bước thực hiện tiến trình kiểm soát

Câu 11: Biểu đồ phân tán trình bày mối quan hệ giữa 2 biến dưới dạng:

A. mũi tên thuận nghịch

B. hình tam giác ngược

C. hình đám mây

D. hình cây

Câu 12: Chất lượng sản phẩm trước hết phụ thuộc vào trình độ, nhận thức và trách nhiệm của:

A. nhân viên dự báo thiết kế sản phẩm

B. ban lãnh đạo của doanh nghiệp

C. hội đồng thẩm định

D. nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

Câu 14: Các chỉ tiêu chất lượng là:

A. các tiêu chuẩn cao nhất

B. nhu cầu của người tiêu dùng

C. khả năng kỹ thuật, công nghệ

D. việc lượng hóa các thuộc tính của sản phẩm

Câu 15: Tìm hiểu nhu cầu về sản phẩm sữa dành cho trẻ em, công ty sữa Vinamilk nên thực hiện phương pháp nào sau đây?

A. Phương pháp chuyên viên

B. Phương pháp cảm quan

C. Phương pháp xã hội học

D. Phương pháp phòng thí nghiệm

Câu 16: Việc áp dụng SQC có tác dụng chính là:

A. tập hợp số liệu dễ dàng

B. phỏng đoán và nhận biết các nguyên nhân

C. loại bỏ nguyên nhân

D. nhận biết các nguyên nhân và ngăn ngừa các sai lỗi

Câu 17: Hệ số hiếu suất sử dụng sản phẩm là:

A. tỉ số giữa chất lượng toàn phần của sản phẩm và trình độ chất lượng sản phẩm

B. tỉ số giữa mức chất lượng và trình độ chất lượng sản phẩm

C. tỉ số giữa chất lượng toàn phần và mức chất lượng

D. tỉ số giữa mức chất lượng và hệ số tin cậy sản phẩm

Câu 19: Yếu tố cơ bản để đánh giá chất lượng của sản phẩm là:

A. giá bán sản phẩm

B. các công dụng của sản phẩm

C. thương hiệu của sản phẩm

D. khả năng thỏa mãn nhu cầu của sản phẩm

Câu 20: Bước 3 trong cách thức sử dụng biểu đồ Pareto là:

A. thu thập dữ liệu

B. xác định cách phân loại và thu thập dữ liệu

C. vẽ biểu đồ Pare to

D. sắp xếp và tính tần số tích lũy

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên