Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 243 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 6. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

22 Lần thi

Câu 1: Incoterms là bộ quy tắc do ai phát hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế:

A. Phòng thương mại

B. Phòng thương mại quốc tế

C. Cả 2 câu trên đúng

D. Cả 2 câu trên sai

Câu 2: Trong thực tế có hai kiểu nhầm lẫn về Incoterm:

A. Incoterms chủ yếu áp dụng cho các hơp đồng vận tải

B. Incoterms áp dụng cho tất cả các nghĩa vụ mà bên mong muốn đưa vào trong một hợp đồng mua bán hàng hoá.

C. Incoterms áp dụng cho cả hàng hoá hữu hình và vô hình

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 3: Incoterms được sửa đổi hoàn thiện hơn lần trước...?

A. không phủ định lần trước, nên trong hợp đồng có quyền lựa chọn Incoterms tuỳ theo ý muốn của mình và cần phải ghi thật rõ ràng vào trong hợp đồng.

B. phủ định lần trước, nên trong hợp đồng người ta có quyền lựa chọn Incoterms tuỳ theo ý muốn của mình và cần phải ghi thật rõ ràng vào trong hợp đồng.

C. không phủ định lần trước, nên trong hợp đồng có quyền lựa chọn Incoterms tuỳ theo ý muốn của mình và không cần phải ghi thật rõ ràng vào trong hợp đồng.

D. Tuỳ trường hợp áp dụng

Câu 4: Incoterms là sản phẩm của ICC, là quy phạm

A. không mang tính bắt buộc mà mang tính khuyên nhủ, nên không mặc nhiên áp dụng.

B. mang tính bắt buộc và mang tính khuyên nhủ, nên không mặc nhiên áp dụng.

C. không mang tính bắt buộc mà mang tính khuyên nhủ, nên mặc nhiên áp dụng.

D. Tất cả đều sai

Câu 6: Incoterms 1990 và năm 2000 có bao nhiêu điều kiện và được phân thành mấy nhóm?

A. 11 – 2 nhóm

B. 12 – 2 nhóm

C. 13 – 4 nhóm

D. 14 – 4 nhóm

Câu 7: Incoterms 2010 có bao nhiêu điều kiện và được phân thành mấy nhóm?

A. 11 – 2 nhóm

B. 12 – 2 nhóm

C. 13 – 3 nhóm

D. 14 – 4 nhóm

Câu 8: EXW (....)Incoterms 2010 , FCA (...)Incoterms 2010. Điền vào chỗ trống?

A. Tên địa điểm giao hàng

B. Nơi đến quy định

C. Cảng bốc quy định

D. Cảng đến quy định

Câu 9: EXW-(EX WORKS)(…named place) - Giao tại xưởng (...địa điểm quy định) theo INCOTERMS 2010 thì người bán:

A. Kết thúc trách nhiệm cho đến khi đã giao hàng dưới quyền định đoạt củangười mua tại cơ sở của người bán hoặc tại một địa điểm quy định.

B. Giúp người mua làm thủ tục xuất khẩu khi có yêu cầu với chi phí của người mua. Không phải chịu chi phí đưa hàng lên phương tiện vận tải do ngườimua chỉ định nếu không có sự chỉ định trước.

C. Giao hàng theo đúng hợp đồng đã thoả thuận. Giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa.

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Theo điều kiện EXW (...) Incoterms 2010 thì ai sẽ là người làm thủ tục thông quan xuất khẩu:

A. người bán

B. người mua

C. Tuỳ trường hợp

D. người bán và người mua chia đôi chi phí

Câu 11: Theo điều kiện EXW (...) Incoterms 2010 thì ai sẽ là người bốc hàng lên phương tiện tiếp nhận:

A. người bán

B. người mua

C. người lái phương tiện tiếp nhận

D. tuỳ trường hợp

Câu 13: Theo điều kiện EXW (...) Incoterms 2010 thì người mua sẽ:

A. Chịu mọi trách nhiệm bốc hàng, thuê phương tiện vận tải, thủ tục xuất nhập khẩu, trách nhiệm dỡ hàng, chi phí vận tải phụ để đưa hàng hoá về xưởng người mua.

B. không chịu mọi trách nhiệm bốc hàng, thuê phương tiện vận tải, thủ tục xuất nhập khẩu, trách nhiệm dỡ hàng, chi phí vận tải phụ để đưa hàng hoá về xưởng người mua.

C. Chỉ chịu trách nhiệm bốc hàng và chi phí vận chuyển chính

D. Tất cả đều sai

Câu 14: Theo Incoterms 2010, nhóm các điều kiện EXW, FCA, CPT, CIP, DAT,DAP, DDP được áp dụng cho:

A. phương tiện vận tải đa phương thức

B. mọi phương tiện vận tải

C. phương tiện vận tải đường thuỷ nội địa, đường biển

D. phương tiện hàng không.

Câu 15: Theo Incoterms 2010, nhóm các điều kiện FAS, FOB, CIF, CFR được áp dụng cho:

A. phương tiện vận tải đa phương thức

B. mọi phương tiện vận tải

C. phương tiện vận tải đường thuỷ nội địa, đường biển

D. phương tiện hàng không

Câu 16: Theo điều kiện FCA (...) Incoterms 2010 thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm thông quan nhập khẩu:

A. người bán

B. người mua

C. tuỳ trường hợp

D. người bán và người mua chia đôi chi phí

Câu 17: Theo điều kiện FCA (...) Incoterms 2010 thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm thông quan xuất khẩu:

A. người bán

B. người mua

C. tuỳ trường hợp

D. người bán và người mua chia đôi chi phí

Câu 19: Theo điều kiện FCA (...) Incoterms 2010, thì ai là người trả chi phí vận tải chính?

A. người bán

B. người mua

C. tuỳ trường hợp

D. người bán và người mua chia đôi chi phí

Câu 20: Theo điều kiện FCA (...) Incoterms 2010, ai là người chỉ định phương tiện vận tải phụ, người chuyên chở?

A. người mua

B. người bán

C. tuỳ trường hợp

D. người chuyên chở miễn phí chi phí thuê.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 22 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên