Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 301 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 4. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

22 Lần thi

Câu 1: Điều kiện CFR và CIF dùng cho:

A. mọi phương tiện vận tải

B. vận tải đa phương thức

C. vận tải hàng không

D. vận tải đường biển, thuỷ nội địa

Câu 2: Điều kiện FAS/ FOB (...) Incoterms 2010, điền vào...?

A. tên địa điểm giao hàng

B. nơi đến quy định

C. cảng bốc quy định

D. cảng đến quy định

Câu 3: Điều kiện CFR/ CIF (...) Incoterms 2010, điền vào...?

A. tên địa điểm giao hàng

B. nơi đến quy định

C. cảng bốc quy định

D. cảng đến quy định

Câu 4: Theo điều kiện FAS (...) Incoterms 2010, thời điểm chuyển rủi ro từ người bán sang người mua là?

A. Khi hàng hoá đặt trên tàu

B. Khi hàng hoá giao ở dọc mạn tàu

C. Khi hàng hoá giao qua lang can tàu

D. Cả a,b,c đều sai

Câu 5: Theo điều kiện FOB (...) Incoterms 2010, thời điểm chuyển rủi ro từ người bán sang người mua là?

A. Khi hàng hoá đặt trên tàu

B. Khi hàng hoá giao ở dọc mạn tàu

C. Khi hàng hoá giao qua lang can tàu

D. Cả a,b,c đều sai

Câu 6: Theo điều kiện FOB (...) Incoterms 2010, thì người bán có trách nhiệm như sau:

A. Giao hàng hoá đặt ở lang can tàu

B. Bốc hàng hoá lên tàu

C. Làm thủ tục thông quan xuất khẩu

D. Cả b,c đều đúng

Câu 7: Theo điều kiện CFR (...) Incoterms 2010, thì người bán có trách nhiệm như sau:

A. Giao hàng hoá đặt ở lang can tàu

B. Thuê PTVT chính chở hàng hoá từ cảng đi đến cảng đến

C. Làm thủ tục thông quan nhập khẩu

D. Cả a,b,c đều đúng

Câu 8: Theo điều kiện CFR (...) Incoterms 2010, thì người bán không có trách nhiệm như sau:

A. Giao hàng hoá đặt ở lang can tàu

B. Dỡ hàng xuống PTVT chính

C. Làm thủ tục thông quan nhập khẩu

D. Cả a,b,c đều đúng

Câu 9: Giá của CIF có thể được tính bằng cách:

A. lấy giá FOB cộng với cước phí và bảo hiểm

B. lấy giá CFR cộng với bảo hiểm

C. lấy giá FOB cộng với bảo hiểm

D. Cả a,b đúng

Câu 11: Điều kiện CIF (...) Incoterms 2010 khác với điều kiện CFR điểm nào?

A. người bán mua bảo hiểm cho người bán

B. người bán mua bảo hiểm cho người mua

C. người mua mua bảo hiểm cho người mua

D. người mua mua bảo hiểm cho người bán

Câu 14: Giá của CIP có thể được tính bằng cách?

A. Lấy giá FCA cộng với bảo hiểm và tiền hàng

B. Lấy giá CPT cộng với bảo hiểm

C. Lấy giá DDP trừ đi bảo hiểm

D. Lấy giá CPT cộng với tiền hàng

Câu 17: Điều kiện áp dụng phương thức ghi sổ:

A. Mua bán nội địa,Thanh toán tiền phí dịch vụ

B. Thanh toán tiền gửi bán hàng ở nước ngoài

C. Khi đôi bên mua bán rất tin cậy nhau

D. Cả 3 câu trên

Câu 18: Để đảm bao kinh doanh cho thuê thiết bị cõ hiệu quả, giá cho thuê cần có là:

A. Giá của các  thiết bị nhân với tỉ lệ lãi định mức

B. Bù đắp được khấu hao và bảo đảm mức lãi định mức tối thiểu bằng lãi suất ngân hàng

C. Bù đắp khấu hao và có lãi

D. Tùy thuộc vào khả năng tài chính của DN

Câu 19: Chào hàng cố định cần có đủ các điều kiện sau đây ngoại trừ?

A. Cần có người nhận chào hàng nhất định

B. Nội dung chào hàng cần xác định chắc chắn

C. Quy đinh thời hạn có hiệu lực của chào hàng bằng một khoảng thời gian

D. Quy đinh thời hạn có hiệu lực của chào hàng bằng một ngày kết thúc cụ thể

Câu 20: Vận đơn đã xếp hàng (Shipped on Board B/L)?

A. Được thuyền trưởng cấp sau khi hàng đã thực sự xếp lên tàu

B. Là vận đơn được thuyền trưởng cấp khi hàng đã xếp lên tàu, được các ngân hàng chấp nhận để thanh toán

C. Là vận đơn được thuyền truonwgr cấp khi nhận hàng để xếp

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 22 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên