Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 346 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 5. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

27 Lần thi

Câu 2: Theo điều kiện CPT (...) Incoterms 2010, thời điểm chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua ở đâu?

A. Khi hàng hoá giao cho người chuyên chở đầu tiên

B. Khi hàng hoá tại xưởng người bán

C. Khi hàng hoá được dỡ khỏi phương tiện vận tải chính

D. Khi hàng hoá được xếp trên tàu người mua

Câu 3: Theo điều kiện CPT (...) Incoterms 2010, ai là người trả chi phí cho phương tiện vận tải chính?

A. người bán

B. người mua

C. người bán và cả người mua

D. tuỳ trường hợp

Câu 4: Theo điều kiện CPT (...) Incoterms 2010,ai là người làm thủ tục thông quan nhập khẩu?

A. người bán

B. người mua

C. người bán và cả người mua

D. tuỳ trường hợp

Câu 5: Theo điều kiện CPT (...) Incoterms 2010 thì người bán có trách nhiệm:

A. đóng gói, bao bì, dán nhãn hàng hoá

B. Bốc hàng lên PTVT phụ

C. Bốc hàng lên PTVT chính

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 6: Theo điều kiện CPT (...) Incoterms 2010 thì ai là người dỡ hàng ở phương tiện vận tải phụ?

A. người bán

B. người mua

C. người bán và cả người mua

D. tuỳ trường hợp

Câu 7: Điều kiện CIP (...) Incoterms 2010 khác với điều kiện CPT điểm nào?

A. người bán mua bảo hiểm cho người bán

B. người bán mua bảo hiểm cho người mua

C. người mua mua bảo hiểm cho người mua

D. người mua mua bảo hiểm cho người bán

Câu 9: Theo điều kiện DAT (...) Incoterms 2010, ai sẽ là người thông quan xuất khẩu?

A. người bán

B. người mua

C. người bán và cả người mua

D. tuỳ trường hợp

Câu 10: Theo điều kiện DAT (...) Incoterms 2010, ai sẽ là người thông quan nhập khẩu?

A. người bán

B. người mua

C. người bán và cả người mua

D. tuỳ trường hợp

Câu 14: Theo điều kiện DAP (...) Incoterms 2010, ai sẽ là người thông quan xuất khẩu?

A. người bán

B. người mua

C. người bán và cả người mua

D. tuỳ trường hợp

Câu 15: Theo điều kiện DAP (...) Incoterms 2010, ai sẽ là người thông quan nhập khẩu khẩu?

A. người bán

B. người mua

C. người bán và cả người mua

D. tuỳ trường hợp

Câu 16: Theo điều kiện DDP (...) thì:

A. người bán chịu rủi ro và chi phí cao nhất

B. người mua chịu rủi ro và chi phí cao nhất

C. người bán chịu chi phí cao nhất và người mua chịu rủi ro cao nhất

D. người mua chịu chi phí cao nhất và người bán chịu rủi ro cao nhất

Câu 20: Điều kiện FAS và FOB dùng cho:

A. mọi phương tiện vận tải

B. vận tải đa phương thức

C. vận tải hàng không

D. vận tải đường biển, thuỷ nội địa

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 27 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên