Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 478 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương - Phần 1. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

46 Lần thi

Câu 2: Chuẩn bị hàng hóa để xuấtkhẩu:

A. Đơn vị kinh doanh XNK phải chủ động tìm nguồn hàng bằng cách tự thu mua, đầu tư trực tiếp để SX hàngXK

B. Hợp đồng mua đứt bán đọan, hợp đồng gia công, hợp đồng đổi hàng, hợp đồng ủy thác xuất khẩu

C. Cả 2 đều đúng

D. Cả 2 đều sai

Câu 3: Việc kiểm nghiệm, kiểm dịch tiến hành ở cấp: 

A. Cơ sở

B. Cửa khẩu

C. Cả 2 đều đúng

D. Cả 2 đều sai

Câu 4: Việc kiểm tra ở cấp cơ sở:

A. Đóng vai trò quyết định

B. Có tác dụng thẩm tra lại kết quả ở cửa khẩu

C. Cả 2 đều đúng

D. Cả 2 đều sai

Câu 5: Việc kiểm tra ở cấp cửa khẩu:

A. Đóng vai trò quyết định

B. Có tác dụng thẩm tra lại kết quả ở cơ sở

C. Cả 2 đều đúng

D. Cả 2 đều sai

Câu 6: Việc kiểm nghiệm ở cấp cơ sở do:

A. Phòng bảo vệ thực vật hoặc trạm thú y, trung tâm chuẩn đóan – kiểm dịch động vật tiến hành

B. KCS doanh nghiệp XK tiến hành, đóng vai trò quyết định

C. Cả 2 đều đúng

D. Cả 2 đều sai

Câu 9: Việc kiểm dịch ở cơ sở do:

A. Phòng bảo vệ thực vật hoặc trạm thú y, trung tâm chuẩn đóan – kiểm dịch động vật tiến hành

B. KCS doanh nghiệp XK tiến hành, đóng vai trò quyết định

C. Cả 2 đều đúng

D. Cả 2 đều sai

Câu 14: Kiểm tra hàng xuất khẩu bằng 2 phương thức:

A. Kiểm nghiệm: kiểm tra hàng hóa về lượng… phẩm chất, số lượng, trọng lượng

B. Kiểm dịch: nếu hàng xuất khẩu là động, thực vật, hàng thực phẩm thì còn phải kiểm tra thêm khả - năng lây lan bệnh

C. Cả 2 đều đúng

D. Cả 2 đều sai

Câu 17: Sau khi nhận hàng, thuyền phó cấp cho chủ hàng .. xác nhận hàng đã nhận xong. Trong đó xác nhận số kiện, ký mã hiệu, tình trạng hàng đã bốc lên tàu, cảng đến…

A. Biên bản tổng kết giao nhận hàng

B. Hồ sơ hàng đã xếp lêntàu

C. Biên lai thuyền phó (Master’s receipt)

D. Cả 3 đều sai

Câu 18: Sau khi hàng đã xếp lên tàu xong, cảng và tàu lập … cho người gửi hàng

A. Tally sheet

B. Biên bản tổng kết giao nhận hàng

C. Hồ sơ hàng đã xếp lên tàu

D. Cả b và c đều đúng

Câu 19: Làm thủ tục hải quan. Theo điều 16 Luật Hải quan. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải: 

A. Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan được khai và gửi hồ sơ hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của hải quan

B. Đưa hàng hoá, phương tiện vận tải đđến đđịa đđiểm được quy định cho việc kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải

C. Nộp thuế và thực hiện đđầy đđủ các nghĩa vụ tài chính khác theo quy đđịnh của pháp luật

D. Tất cả đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ ngoại thương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 46 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên