Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 82 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Khuyết điểm của vôn kế AC dùng diode chỉnh lưu là:

A. Phụ thuộc vào dạng tín hiệu

B. Tần số cao có ảnh hưởng đến tổng trở 

C. Tần số cao có ảnh hưởng đến điện dung ký sinh của diode 

D. Phụ thuộc vào dạng tín hiệu, tần số cao có ảnh hưởng đến tổng trở và ảnh hưởng đến điện dung ký sinh của diode

Câu 2: Khi đo điện áp, nếu nội trở của vôn kế càng lớn thì sai số phép đo:

A. Càng lớn 

B. Càng nhỏ

C. Không thay đổi 

D. Tuỳ thuộc vào giá trị điện áp cần đo

Câu 4: Yêu cầu đối với dụng cụ đo dòng điện:

A. Điện trở trong lớn

B. Điện trở trong nhỏ 

C. Mắc song song với tải cần đo

D. Công suất tiêu thụ lớn

Câu 5: Yêu cầu đối với dụng cụ đo điện áp:

A. Điện trở trong lớn 

B. Điện trở trong nhỏ 

C. Mắc nối tiếp với tải cần đo 

D. Công suất tiêu thụ lớn

Câu 7: Trong vonmet số chuyển đổi thời gian, Điện áp Ux cần đo tỉ lệ với:

A. Vị trí con trượt trên biến trở

B. Điện áp chuẩn từ mạch phát tín hiệu rang cưa

C. Số xung Nx từ mạch phát xung

D. Thời gian hoạt động của Trigor

Câu 8: Cơ sở của phương pháp so sánh để đo điện áp là:

A. So sánh điện áp cần đo với điện áp rơi trên điện trở mẫu. 

B. So sánh điện áp cần đo với điện áp nguồn cấp cho điện trở mẫu

C. So sánh điện áp cần đo với dòng điện thay đổi qua điện trở mẫu 

D. So sánh điện áp cần đo với dòng điện không đổi qua điện trở điều chỉnh được

Câu 10: Cho mạch đo điện trở như hình vẽ. Sai số của phép đo phụ thuộc vào?                                                                   

A. Sai số phép đo phụ thuộc vào nội trở của Vôn kế

B. Sai số phép đo phụ thuộc vào nội trở của Ampe kế

C. Sai số phép đo phụ thuộc vào nội trở vôn kế và ampe kế

D. Sai số phép đo không phụ thuộc vào nội trở của các đồng hồ mà chỉ phụ thuộc vào sai số của điện trở cần đo

Câu 11: Thang đo của Ohm kế hiển thị bằng kim có dạng:

A. Tùy thuộc vào từng loại cơ cấu đo 

B. Cùng chiều với thang đo dòng điện 

C. Cùng chiều với thang đo điện áp 

D. Ngược chiều với thang đo dòng điện và điện áp

Câu 12: Khi đo điện cảm bằng cầu Maxwell – Wien , nguồn cung cấp cho cầu đo là:

A. Nguồn điện xoay chiều 

B. Nguồn điện xoay chiều có dạng xung vuông 

C. Nguồn điện áp một chiều có dạng xung vuông

D. Nguồn điện một chiều lấy từ acquy

Câu 13: Một tụ điện có tổn hao nhỏ thì mạch tương đương của điện dung gồm có:

A. Một tụ điện lý tưởng mắc song song với một thuần trở

B. Một tụ điện lý tưởng mắc nối tiếp với một thuần trở 

C. Một tụ điện lý tưởng mắc nối tiếp với một cuộn kháng 

D. Một tụ điện lý tưởng mắc song song với một cuộn kháng

Câu 14: Một tụ điện có tổn hao lớn thì mạch tương đương của điện dung gồm có:

A. Một tụ điện lý tưởng mắc song song với một thuần trở 

B. Một tụ điện lý tưởng mắc nối tiếp với một thuần trở

C. Một tụ điện lý tưởng mắc nối tiếp với một cuộn kháng 

D. Một tụ điện lý tưởng mắc song song với một cuộn kháng

Câu 15: Khi đo điện trở đất bằng vôn kế và ampe kế, nguồn điện áp cung cấp cho mạch đo là:

A. Nguồn điện một chiều 

B. Nguồn điện xoay chiều lấy trực tiếp từ lưới điện quốc gia

C. Nguồn điện dạng xung tam giác hoặc dạng xung gai 

D. Nguồn điện xoay chiều lấy từ thứ cấp của máy biến áp cách ly

Câu 16: Để xác định giá trị điện dung Cx của một tụ điện lý tưởng, ta sử dụng các đồng hồ đo sau:

A. Volt kế, ampe kế và cosϕ kế

B. Volt kế, ampe kế và ohm kế 

C. Volt kế và ampe kế 

D. Watt kế và cosϕ kế

Câu 17: Trong thực tế để xác định giá trị điện dung C của một tụ điện, ta sử dụng:

A. Một watt kế, một ampe kế và một vôn kế

B. Một watt kế, một cos kế và một tần số kế

C. Một ampe kế và một vôn kế và một tần số kế

D. Một ampe kế và một vôn kế và một cos kế

Câu 18: Một cuộn dây có hệ số phẩm chất lớn thì mạch tương đương của điện cảm gồm có:

A. Một cuộn dây lý tưởng mắc song song với một thuần trở 

B. Một cuộn dây lý tưởng mắc nối tiếp với một thuần trở 

C. Một cuộn dây lý tưởng mắc nối tiếp với một cuộn kháng 

D. Một cuộn dây lý tưởng mắc song song với một cuộn kháng 

Câu 19: Một cuộn dây có hệ số phẩm chất nhỏ thì mạch tương đương của điện cảm gồm:

A. Một cuộn dây lý tưởng mắc song song với một thuần trở 

B. Một cuộn dây lý tưởng mắc nối tiếp với một thuần trở

C. Một cuộn dây lý tưởng mắc nối tiếp với một cuộn kháng

D. Một cuộn dây lý tưởng mắc song song với một cuộn kháng

Câu 20: Hiện tượng hỗ cảm xảy ra khi ta đặt:

A. Hai tụ điện có cùng giá trị điện dung gần nhau 

B. Hai tụ điện đặt gần nhau 

C. Hai cuộn dây có cùng hệ số tự cảm gần nhau 

D. Hai cuộn dây gần nhau

Câu 21: Thang đo của ohm kế nối tiếp thư ng chia không đều là do:

A. Nguồn cung cấp giảm khi sử dụng 

B. Quan hệ giữa điện trở cần đo và góc quay là hàm tuyến tính 

C. Quan hệ giữa điện trở cần đo và góc quay là hàm phi tuyến 

D. Sử dụng nguồn pin ngoài

Câu 23: Thang đo của ohm kế nối tiếp có đặc điểm:

A. Thang đo thuận

B. Thang đo ngược 

C. Thang đo tuyến tính 

D. Thang đo đều

Câu 24: Thang đo của ohm kế song song thường:

A. Chia đều 

B. Chia không đều 

C. Tuỳ thuộc vào quan hệ giữa điện trở cần đo và góc quay

D. Tỷ lệ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên