Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 263 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 4: Cảm biến đo biến dạng chính là các đầu đo biến dạng gồm hai loại đầu đo:

A. Đầu đo điện cảm và điện dung 

B. Đầu đo điện cảm và điện trở 

C. Đầu đo điện trở và điện dung 

D. Đầu đo điện trở và đầu đo dạng dây rung

Câu 5: Cảm biến đo biến dạng chính là các đầu đo biến dạng có thể sử dụng để đo:

A. Áp suất 

B. Lực 

C. Gia tốc

D. Áp suất, lực và gia tốc 

Câu 6: Khi đo biến dạng, các đầu đo biến dạng loại điện trở thường: 

A. Dán trực tiếp lên bề mặt của cấu trúc cần khảo sát

B. Cách bề mặt của cấu trúc cần khảo sát một khoảng \(\delta \)

C. Có tiết diện thay đổi theo chiều dịch chuyển bề mặt của cấu trúc cần khảo sát

D. Có con trượt cơ học liên kết với vật trên bề mặt của cấu trúc cần khảo sát

Câu 7: Các đầu đo biến dạng loại điện trở của cảm biến đo biến dạng sử dụng vât liệu:

A. Đầu đo kim loại, đầu đo hợp kim

B. Đầu đo kim loại, đầu đo bán dẫn

C. Đầu đo bán dẫn, đầu đo hợp kim 

D. Đầu đo bán dẫn, đầu đo phi kim

Câu 8: Điện trở của cảm biến đo biến dạng loại điện trở được biểu diễn bởi biểu thức:

A. \(R = \rho .S/l\)

B. \(R = \rho .l/S\)

C. \(R = l.S/\rho \)

D. \(R = l.S.\rho \)

Câu 9: Điện trở loại N trong đầu đo bán dẫn đo biến dạng nhận được bằng cách:

A. Khuếch tán vào đế Silic loại P một tạp chất thuộc nhóm III 

B. Khuếch tán vào đế Silic loại P một tạp chất thuộc nhóm V

C. Khuếch tán vào đế Silic loại N một tạp chất thuộc nhóm III 

D. Khuếch tán vào đế Silic loại N một tạp chất thuộc nhóm V

Câu 10: Điện trở loại P trong đầu đo bán dẫn đo biến dạng nhận được bằng cách:

A. Khuếch tán vào đế Silic loại P một tạp chất thuộc nhóm III

B. Khuếch tán vào đế Silic loại P một tạp chất thuộc nhóm V

C. Khuếch tán vào đế Silic loại N một tạp chất thuộc nhóm III 

D. Khuếch tán vào đế Silic loại N một tạp chất thuộc nhóm V

Câu 11: Hệ số đầu đo bán dẫn trong cảm biến đo biến dạng phụ thuộc:

A. Độ pha tạp

B. Nhiệt độ 

C. Độ pha tạp, nhiệt độ 

D. Nhiệt độ, lực gây biến dạng

Câu 12: Các đại lượng nào sau đây là đại lượng điện tác động:

A. Điện trở

B. Điện áp

C. Nhiệt độ 

D. Điện dung

Câu 13: Các đại lượng nào sau đây là đại lượng điện thụ động:

A. Dòng điện

B. Gia tốc

C. Công suất 

D. Điện cảm

Câu 14: Các đại lượng nào sau đây là đại lượng không điện:

A. Điện áp 

B. Vận tốc

C. Công suất 

D. Điện trở

Câu 18: Dùng 2 Volt kế A, B lần lượt đo điện áp. Khi Volt kế A đo được 300V thì sai số 3V; khi Volt kế B đo được 50V thì sai số 2,5V. Vậy phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Độ chính xác của Volt kế A cao hơn

B. Độ chính xác của Volt kế A thấp hơn

C. Sai số tuyệt đối của Volt kế A thấp hơn

D. Sai số tương đối của Volt kế A cao hơn

Câu 19: Thế nào là sai số tuyệt đối:

A. Hiệu giữa trị số chỉ thị của đồng hồ đo với trị số chỉ thị của đồng hồ chuẩn 

B. Tỉ số phần trăm so sánh giữa sai số tương đối với trị số chỉ thị của đồng hồ chuẩn 

C. Số phần trăm giữa trị số tương đối so với trị số lớn nhất trên bảng chia độ đồng hồ đo 

D. Là giá trị của 100% trừ cho trị số tương đối

Câu 21: Thế nào là phép đo trực tiếp?

A. Là phép đo mà kết quả nhận được trực tiếp từ một lần đo duy nhất 

B. Là phép đo mà kết quả nhận được từ hai phép đo trực tiếp

C. Là phép đo phải tiến hành nhiều lần đo trực tiếp

D. Là phép đo mà kết quả đo nhận được thư ng phải thông qua giải một phương trình hay một hệ phương trình

Câu 22: Thế nào là sai số tương đối:

A. Hiệu giữa trị số chỉ thị của đồng hồ đo với trị số chỉ thị của đồng hồ chuẩn

B. Là tỉ số của sai số tuyệt đối và giá trị thực của đại lượng cần đo

C. Số phần trăm giữa trị số tương đối so với trị số lớn nhất trên bảng chia độ đồng hồ đo 

D. Là sai lệch giữa giá trị đo được và giá trị thực của đại lượng đo

Câu 24: Phương pháp đo kiểu so sánh là:

A. Phương pháp đo không có khâu phản hồi 

B. Phương pháp đo có khâu phản hồi 

C. Tín hiệu đo được đưa qua một hoặc nhiều khâu biến đổi 

D. Tín hiệu đo được đưa trực tiếp đến bộ biến đổi A/D

Câu 25: Thế nào là sai số chủ quan:

A. Là sai số sinh ra do sự không hoàn thiện của phương pháp đo

B. Là sai số của thiết bị đo sử dụng trong phép đo

C. Là sai số gây ra do ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài lên đối tượng đo

D. Là sai số gây ra do ngư i sử dụng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên