Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 35

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 35

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 94 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh - Phần 35. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2:  Sữa thiếu hụt vitamin nào?

A. Vitamin C

B. Vitamin A

C. Vitamin B2

D. Vitamin K

Câu 3: Sữa thiếu chất khoáng nào?

A. Photpho

B. Sodium

C. Sắt

D. Potassium

Câu 4: Tổng hợp prostaglandinsis bị ức chế bởi:

A. Aspirin

B. Arsenic

C. Fluoride

D. Cyanide

Câu 7: Phospholipids nào được khoanh vùng một phạm vi lớn trong lớp mỏng của lớp màng kép lipid. (tham khảo bản tiếng Anh)

A. Choline phosphoglycerides

B. Ethanolamine phosphoglycerides

C. Inositol phosphoglycerides

D. Serine phosphoglycerides

Câu 8: Trong các phát biểu sau đây là đúng về cholesterol màng?

A. Các nhóm hydroxyl nằm gần trung tâm của lớp lipid

B. Hầu hết các cholesterol dưới dạng của một ester cholesterol

C. Các dạng nhân steroid tạo sự cứng rắn, cấu trúc phẳng

D. Các chuỗi hydrocarbon của cholesterol lồi ra trong dịch ngoại bào

Câu 9: Đâu là một trong các thành phần dạng hạt nặng nhất của tế bào?

A. Hạt nhân

B. Ti thể

C. Tế bào chất

D. bộ máy Golgi 

Câu 11: Quá trình giảm cấp được phân loại theo các tiêu đề:

A. Đồng hóa

B. Dị hóa

C. Chuyển hóa

D. Không có ở trên

Câu 12: Các trao đổi vật chất diễn ra:

A. Chỉ bằng cách khuếch tán

B. Chỉ bằng cách vận chuyển tích cực

C. Chỉ bằng ẩm bào

D. Tất cả những thứ trên

Câu 15: Hiện tượng thẩm thấu trái ngược với:

A. Sự khuếch tán

B. tràn dịch màng

C. rảy nước

D. đông máu

Câu 17: Thứ nào sau đây nằm trong ti thể?

A. Cytochrome oxidase

B. Succinate dehydrogenase

C. Dihydrolipoyl dehydrogenase

D. Tất cả những thứ trên

Câu 18: Một enzyme của chu trình citric acid được tìm thấy bên ngoài ti thể là:

A. Isocitrate dehydrogenase

B. Citrate synthetase

C. \(\alpha\) -Ketoglutarate dehydrogenase

D. Malate dehydrogenase

Câu 20: Bước khởi đầu của chu trình citric acid cycle là:

A. Chuyển pyruvate thành acetyl-CoA

B. Biến đổi acetyl-CoA với oxaloacetate 

C. Chuyển citrate thành isocitrate

D. Sự tạo thành α-ketoglutarate được xúc tác bởi isocitrate dehydrogenase

Câu 21: Enzyme của chu trình citric acid nằm ở:

A. Chất nền ti thể

B. Phần khả dung ngoại ti thể của tế bào

C. Nhân

D. Lưới nội chất

Câu 23: Tất cả enzyme của con đường glycolysis được tìm thấy ở:

A. Phần khả dung ngoại ti thể của tế bào

B. Ti thể

C. Nhân

D. Lưới nội chất

Câu 24: Chế độ ăn uống thiếu thiamin ức chế sự hoạt động của enzyme:

A. Pyruvate kinase

B. Pyruvate dehydrogenase 

C. Phosphofructokinase

D. Enolase

Câu 29: Một phản ứng có thể được xem là sự đồng phân hóa:

A. Glucose 6-Phosphate ⇒ fructose 6 phosphate

B. 3-Phosphoglycerate ⇒ 2-phosphoglycerate

C. 2-phosphoglycerate ⇒ phosphoenolpyruvate

D. Pyruvate ⇒ Lactate

Câu 30: Hexokinase bị ức chế theo kiểu dị lập thể:

A. Glucose-6-Phosphate

B. Glucose-1-Phosphate

C. Fructose-6-phosphate

D. Fructose-1, 6-biphosphate

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa Sinh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên