Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Chi tiết máy - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Chi tiết máy - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 151 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Chi tiết máy - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Hiện tượng cắt chân răng xuất hiện khi gia công bánh răng trong trường hợp:

A. giảm số răng

B. tăng số răng

C. giảm số răng nhỏ hơn giá trị giới hạn

D. tăng số răng lớn hơn giá trị giới hạn

Câu 2: Cắt chân răng gây ra:

A. giảm chiều dài làm việc biên dạng răng, giảm hệ số trùng khớp & tăng mòn răng

B. tăng chiều dài làm việc biên dạng răng, tăng hệ số trùng khớp & giảm mòn răng

C. tăng chiều dài làm việc biên dạng răng, tăng hệ số trùng khớp & tăng mòn răng

D. giảm chiều dài làm việc biên dạng răng, giảm hệ số trùng khớp & giảm mòn răng

Câu 3: Số răng tối thiểu của bánh răng để không xảy ra hiện tượng cắt chân răng là:

A. \({Z_{\min }} = \frac{2}{{{{\cos }^2}{\alpha _w}}}\)

B. \({Z_{\min }} = \frac{2}{{{{\sin }^2}{\alpha _w}}}\)

C. \({Z_{\min }} = \frac{2}{{{{\cos }}{\alpha _w}}}\)

D. \({Z_{\min }} = \frac{2}{{{{\sin }}{\alpha _w}}}\) Trong đó, \({{\alpha _w}}\) là góc nghiêng răng.

Câu 4: Thay đổi giá trị góc ăn khớp sẽ ảnh hưởng đến bộ truyền:

A. thay đổi hệ số trùng khớp

B. tính chất làm việc êm của bộ truyền

C. độ bền răng

D. tất cả đều đúng

Câu 5: Dịch chỉnh đều là:

A. điều chỉnh góc ăn khớp cặp bánh răng

B. điều chỉnh chiều cao răng

C. a & b đều đúng

D. điều chỉnh bán kính vòng lăn

Câu 6: Dịch chỉnh đều được thực hiện:

A. khi tỷ số truyền lớn và làm giảm độ bền uốn của cặp bánh răng ăn khớp

B. khi tỷ số truyền nhỏ và làm giảm độ bền uốn của cặp bánh răng ăn khớp

C. khi tỷ số truyền nhỏ và làm tăng độ bền uốn của cặp bánh răng ăn khớp

D. khi tỷ số truyền lớn và làm tăng độ bền uốn của cặp bánh răng ăn khớp

Câu 7: Dịch chỉnh góc là:

A. điều chỉnh góc ăn khớp cặp bánh răng

B. điều chỉnh chiều cao răng

C.  a & b đều đúng

D. điều chỉnh bán kính vòng lăn

Câu 8: Dịch chỉnh góc được thực hiện:

A. trong trường hợp tổng quát, không ảnh hưởng đến thông số ăn khớp & ít được sử dụng

B. trong trường hợp tổng quát, có ảnh hưởng đến thông số ăn khớp & hay được sử dụng

C. trong trường hợp cụ thể, có ảnh hưởng đến thông số ăn khớp & ít được sử dụng

D. trong trường hợp cụ thể, không ảnh hưởng đến thông số ăn khớp & hay được sử dụng

Câu 10: Cấp chính xác bộ truyền bánh răng được chọn dựa trên:

A. tính công nghệ bộ truyền

B. vận tốc vòng tới hạn khi bộ truyền làm việc

C. điều kiện ăn khớp bánh răng

D. tất cả đều đúng

Câu 12: Tróc vì mỏi do nguyên nhân:

A. bộ truyền kín, bội trơn không tốt

B. ứng suất tiếp xúc và ma sát trên bề mặt răng gây nên

C. các vết nứt do mỏi trên bề mặt, dưới tác dụng của áp suất dầu trong các vết nứt do bị bịt kín miệng

D. tất cả đều đúng

Câu 13: Mòn răng gây nên bởi:

A. bộ truyền hở, bôi trơn không tốt & làm việc trong môi trường có hạt mài

B. bộ truyền kín, bôi trơn tốt & làm việc trong môi trường có hạt mài

C. bộ truyền hở, bôi trơn tốt & làm việc trong môi trường không có hạt mài

D. bộ truyền kín, bôi trơn không tốt & làm việc trong môi trường không có hạt mài

Câu 14: Dính răng xuất hiện ở bộ truyền:

A. chịu tải lớn, vận tốc làm việc thấp và màng dầu bôi trơn bị phá vỡ

B. chịu tải nhỏ, vận tốc làm việc cao và màng dầu bôi trơn bị phá vỡ

C. chịu tải lớn, vận tốc làm việc cao và màng dầu bôi trơn bị phá vỡ

D. chịu tải nhỏ, vận tốc làm việc thấp và màng dầu bôi trơn bị phá vỡ

Câu 15: Trong bộ truyền kín & được bôi trơn tốt, các dạng hỏng nào thường xảy ra:

A. dính răng

B. tróc rổ bề mặt

C. mòn răng

D. tất cả đều đúng

Câu 16: Để tăng đáng kể hiệu suất bộ truyền bánh răng, ta phải:

A. giảm tổn thất công suất do ma sát

B. tăng hệ số sử dụng bộ truyền

C. giảm tổn thất công suất do nhiệt

D. tất cả đều đúng

Câu 17: Sự phân loại vật liệu chế tạo bánh răng dựa trên chỉ tiêu:

A. độ chạy mòn

B. độ rắn

C. độ phán huỷ giòn

D. tất cả đều đúng

Câu 18: Bộ truyền trục vít là bộ truyền:

A. răng-răng

B. răng-vít

C. vít-vít

D. tất cả đều đúng

Câu 19: Bộ truyền trục vít không được sử dụng để truyền công suất lớn do:

A. tỷ số truyền lớn

B. hiệu suất thấp

C. có khả năng tự hãm cao

D. vật liệu chế tạo đắt tiền

Câu 20: Vật liệu chế tạo trục vít & bánh vít có yêu cầu:

A. độ rắn cao

B. vật liệu có tính chống mòn đối với trục vít và có tính mềm đối với bánh vít

C. vật liệu có mềm đối với trục vít và có tính chống mòn đối với bánh vít

D. vật liệu bất kỳ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Chi tiết máy có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Chi tiết máy có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên