Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính có đáp án - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 205 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

01/09/2021

Thời gian

50 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 2: Đối với các số có dấu, phép cộng trên máy tính cho kết quả sai khi:

A. Cộng hai số dương, cho kết quả âm

B. Cộng hai số âm, cho kết quả dương

C. Có nhớ ra khỏi bit cao nhất

D. Cả a và b

Câu 3: Dải biễu diễn số nguyên không dấu, n bit trong máy tính là:

A. 0 -> 2.n

B.  0 -> 2.n - 1

C. 0 -> 2n - 1

D. 0 -> 2n

Câu 7: Tại sao phải phân cấp bộ nhớ?

A. Để tiện cho việc quản lý

B. Để giảm chi phí khi thiết kế

C. Để giảm thời gian tìm đọc dữ liệu của CPU

D. Cả a,b,c đều đúng

Câu 8: Thực hiện phép trừ 2 số nguyên có dấu sau: 80 - 58

A. 100110110

B. 101010110

C. 100010110

D. 100011110

Câu 10: Nhiệm vụ chính của ALU là:

A. Thực hiện phép cộng

B. Như là đầu vào của thanh ghi tích lũy

C. Thay đổi logic hoặc số học các từ dữ liệu

D. Tất cả các công việc được kể ở đây.

Câu 12: Mục đích chính của thanh ghi tạm thời:

A. Kết nối ALU với Bus dữ liệu trong của CPU

B. Kết nối thanh ghi với thanh ghi tổng

C. Cách biệt đầu vào và ra của ALU

D. Đảm bảo lưu dữ liệu của thanh ghi tổng

Câu 13: Trong khi thực hiện một lệnh, thanh ghi lệnh (IR) lưu trữ lệnh:

A. Trước

B. Hiện thời

C. Sau đó

D. Luôn luôn ( a,b,c)

Câu 14:  640 KB đầu tiên của bộ nhớ gọi là:

A. Bộ nhớ mở rộng

B. Bộ nhớ qui ước

C. Bộ nhớ phân trang

D. Bộ nhớ vùng trên

Câu 15: Đối với bộ nhớ ROM, phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Có thể dùng điện để xoá PROM

B. PROM là loại ROM có thể xoá và ghi lại nhiều lần

C. EPROM là loại ROM có thể xoá và ghi lại nhiều lần

D. Có thể dùng điện để xoá EPROM

Câu 16: Cho chip nhớ SRAM có dung lượng 16K x 8 bit, phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Các đường địa chỉ là: A0 -> A13

B. Các đường địa chỉ là: D0 -> D13

C. Các đường dữ liệu là: A0 -> A14

D. Các đường dữ liệu là: D1 -> D8

Câu 19: Biểu diễn số sau -12.652 sang chuẩn IEEE 754/1985

A. D14A0000H

B. C14A0000H

C. B14C0000H

D. A14E0000H

Câu 21: Trong máy tính, bộ nhớ DRAM được coi là

A. Bộ nhớ bán dẫn động

B. Bộ nhớ bán dẫn tĩnh

C. Bộ nhớ ngoài

D. Bộ nhớ trong

Câu 22: Trong máy tính, bộ nhớ SRAM được coi là

A. Bộ nhớ bán dẫn tĩnh

B. Bộ nhớ ngoài

C. Bộ nhớ trong

D. Bộ nhớ bán dẫn động

Câu 23: Tín hiệu điều khiển RAS của CPU trong việc nạp dữ liệu được dùng để điều khiển

A. Nạp địa chỉ hàng của DRAM

B. Nạp địa chỉ cột của DRAM

C. Nạp địa chỉ hàng của SRAM

D. Nạp địa chỉ cột của SRAM

Câu 25: Địa chỉ OFFSET của một ô nhớ được quan niệm là

A. Địa chỉ của một đoạn chứa ô nhớ

B. Địa chỉ vật lý của ô nhớ  

C. Địa chỉ lệnh trong đoạn chứa ô nhớ

D. Địa chỉ logic của một ô nhớ

Câu 27: SDRAM có nghĩa là:

A. RAM vừa tĩnh, vừa động

B. RAM có tốc độ chạy đồng bộ với Bus hệ thống

C. RAM động

D. RAM tĩnh

Câu 29: Trong các yếu tố sau, yếu tố nào thường không thay đổi trong quá trình truy cập dữ liệu trên đĩa và phụ thuộc nhiều vào công nghệ chế tạo đĩa cứng:

A. Thời gian dịch chuyển đầu đọc trung bình

B. Thời gian trễ do quay đĩa

C. Thời gian đọc/ghi dữ liệu

D. Cả (a) và (b) đều đúng

Câu 33: MBR của đĩa cứng có kích thước là:

A. 1 sector

B. 1 track

C. 1 cylinder 

D.  512 bits

Câu 36: Cấu hình cho ổ đĩa cứng là chính hay phụ thường được thực hiện thông qua.

A. Vị trí của ổ đĩa cứng lắp trên cáp dữ liệu 

B. Dip switches

C. Jumpers 

D. Thiết lập bằng phần mềm

Câu 38: Vùng nhớ từ 640 KB đến 1024 K gọi là

A. Bộ nhớ qui ước

B. Bộ nhớ vùng trên

C. Bộ nhớ vùng cao

D. Bộ nhớ mở rộng

Câu 39: RAM có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau

A. Bộ nhớ chỉ đọc

B. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên

C. Bộ nhớ chỉ ghi

D. Mất điện không bị mất thông tin

Câu 40: Bộ nhớ bán dẫn là

A. Ổ đĩa cứng

B. Đĩa CD-ROM

C. RAM và ROM

D. Cả 3 loại trên

Câu 42: Số chân dữ liệu của module nhớ SDRAM là

A. 32 chân

B. 128 chân

C. 256 chân

D. 64 chân

Câu 47: Trước khi một ổ đĩa cứng có thể được sử dụng nó phải được thực hiện:

A. Phân vùng

B.  Định dạng

C. Lắp đặt vào máy tính 

D. Cả 3 công việc trên

Câu 50: Bảng FAT32 có ưu điểm hơn so với FAT16 bởi vì:

A. Nó không quản lý được ổ đĩa cứng lớn

B. Nó quản lý được ít cluster

C. Kích thước của bảng FAT 32 lớn

D. Quản lý các ổ cứng lớn hơn 2GB đỡ lãng phí hơn FAT16

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến trúc máy tính có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 50 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm