Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 47

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 47

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 208 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 47. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 4: Muốn canh lề cho các đoạn văn bản, ta chọn đoạn văn bản cần canh lề và:

A. Format\Paragraph 

B. File\Page\Setup

C. Format\Print Layout   

D. View\Print Preview

Câu 5: Để xem trước một tài liệu Word trước khi in cần thực hiện:

A. Nhấn chuột vào nút Print Preview trên thanh công cụ Standard

B. Nhấn chuột vào biểu tượng máy in trên thanh công cụ Standard

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P

D. Cả ba cách trên

Câu 8: Trong Word muốn chia đôi màn hình soạn thảo ta thực hiện: 

A. Vào Window→Split→…

B. Vào Tool→Split

C. Vào Window → Arrange All

D. Tất cả đều sai.

Câu 9: Để đưa một ký tự đặc biệt vào trong văn bản ta dùng:

A. View→Symbol→…

B. Insert→Symbol→…

C. Format→Symbol→…

D. Tất cả đều đúng.

Câu 10: Để chia văn bản dạng cột báo trong Word ta thực hiện:

A. Format→Columns…

B. Table → Insert Tables..

C. Table→Insert Columns… 

D. Tất cả đều sai

Câu 11: Muốn tạo tiêu đề đầu trang và tiêu đề chân trang trong MS - Word ta thực hiện:

A. Format→View→Header and Footer

B. File→Header and Footer

C. View→Header and Footer

D. Tất cả đều đúng

Câu 12: Trong Word, để bỏ đường viền TextBox, ta nhắp chọn TextBox rồi thực hiện: 

A. Nhắp công cụ Line Color trên thanh Drawing

B. Nhấn phím Delete

C. Format → Bolder and Shading…

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 15: Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:

A. Đóng hồ sơ đang mở

B. Mở một hồ sơ mới

C. Lưu hồ sơ vào đĩa   

D. Mở một hồ sơ đã có

Câu 16: Trong Microsoft Word, để tạo tiêu đề đầu và cuối trang ta thực hiện:

A. View/Header anh Footer 

B. Insert/Header anh Footer

C. Format/Header anh Footer 

D. Insert/ Page Number

Câu 17: Muốn định dạng dữ liệu trong Microsoft Word,trước hết ta phải:

A. Edit\Copy

B. Bôi đen (chọn) dữ liệu

C. Xóa dữ liệu

D. Edit\Paste

Câu 19: Dùng thao tác nào để chia cột (dạng cột báo) cho văn bản đang chọn?

A. Table/Insert/Columns

B. Format/Columns

C. Insert/Columns

D. Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 20: Dùng lệnh nào để thực hiện tìm kiếm và thay thế nội dung trong văn bản:

A. Star/search/for files and folders

B. Edit/Replace

C. File/Replace

D. Star/Find/files and folders

Câu 21: Để xóa một cột của bảng trong MS Word, cách làm nào sau đây là đúng?

A. Chọn cột cần xóa, gõ phím Delete.

B. Chọn cột cần xóa, chọn Edit / Delete

C. Chọn cột cần xóa, chọn Table / Delete / Rows.

D. Chọn cột cần xóa, chọn Table / Delete / Columns.

Câu 22: Để thực hiện việc thể hiện chữ nghệ thuật trong văn bản, ta thực hiện:

A. Menu Insert/Picture/Insert/ WordArt 

B. Menu Insert/Picture

C. Menu Insert/Picture/ WordArt

D. Menu Insert/WordArt.

Câu 23: Để thực hiện việc chèn hình ảnh vào văn bản, ta chọn:

A. Insert/WordArt

B. Insert/Picture /Clip Art

C. Insert/Picture/Insert/ From File 

D. Insert/Picture/ WordArt

Câu 24: Để thực hiện việc chèn hình ảnh vào văn bản, ta chọn:

A. Insert/Picture/Insert/ From File

B. Insert/Picture /Clip Art

C. Insert/Picture/ WordArt

D. Insert/WordArt

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm