Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 44

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 44

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 103 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 44. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Tổ hợp phím Alt + Tab dùng để:

A. Đóng 1 ứng dụng đang chạy trong Windows

B. Chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ ứng dụng đang mở trong Windows

C. Cực đại 1 ứng dụng khi nó đang cực tiểu

D. Cực tiểu 1 ứng dụng khi nó đang cực đại

Câu 4: Trên Desktop, ta có thể dùng bàn phím để chọn được các biểu tượng nằm cách nhau hay không:

A. Được

B. Không được

C. Chọn được hay không là còn phụ thuộc vào thao tác của người sử dụng

D. Không có trả lời đúng

Câu 5: Trong bảng bên phải của Window Explorer, để chọn (đánh dấu) các Folder, File liên tục ta thực hiện thao tác:

A. Click chọn đối tượng đầu tiên, ấn giữ phím Ctrl và click đối tượng cuối

B. Click chọn đối tượng đầu tiên, ấn giữ phím Shift và click đối tượng cuối

C. Click chọn đối tượng đầu tiên, ấn giữ phím Alt và click đối tượng cuối

D. Không có câu nào đúng

Câu 7: Trong các Folder sau, Folder nào có thể chứa 2 Folder con cùng tên:

A. Desktop

B. C:\Windows

C. RecycleBin

D. Không có Folder nào có chứa 2 Folder con cùng tên

Câu 9: Trong cửa sổ bên phải (List View) của Windows Explorer, để chọn(đánh dấu) các Folder, File liên tục, ta thực hiện thao tác:

A. Click chọn đối tượng đầu tiên, ấn giữ phím Ctrl và Click đối tượng cuối

B. Click chọn đối tượng đầu tiên, ấn giữ phím Shift và Click đối tượng cuối

C. Click chọn đối tượng đầu tiên, ấn giữ phím Alt và Click đối tượng cuối

D. Không có câu nào đúng

Câu 11: Trong cửa sổ Windows Explore, để đổi tên một thư mục ta thực hiện:

A. Chọn thư mục - Kích chuột phải - Chọn Rename

B. Chọn thư mục - Kích chuột trái - Chọn Rename

C. Chọn thư mục - Ấn phím F2

D. Cả hai câu trả lời A và C đều đúng

Câu 12: Trong cửa sổ Windows Explorer, để đặt hoặc gỡ bỏ thuộc tính cho Folder đã chọn ta thực hiện lệnh:

A. File - Properties - Kích chuột để gỡ bỏ dấu chọn ở tên thuộc tính

B. Kích chuột phải vào Folder - Properties - Kích chuột để gỡ bỏ dấu chọn ở tên thuộc tính

C. View - Properties, kích chuột để gỡ bỏ dấu chọn ở tên thuộc tính

D. Ý trả lời A và B đúng

Câu 13: Trong cửa sổ Windows Explorer, để đổi tên một Folder ta thực hiện:

A. Chọn Folder - Nhắp chuột phải - Chọn Rename

B. Chọn Folder - Nhắp chuột trái - Chọn Rename

C. Chọn Folder - Ấn phím F2

D. Cả hai câu trả lời A và C đều đúng

Câu 14: Trong cửa sổ Windows Explorer, để thiết lập thuộc tính cho các Folder đã được chọn ta chọn:

A. File - Properties

B. View - Properties

C. Edit - Properties

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 15: Trong cửa sổ Windows Explorer, kích thước của các tập tin được chọn sẽ hiển thị trên:

A. Thanh địa chỉ Address Bar

B. Thanh trạng thái Status Bar

C. Thanh công cụ chuẩn Standard Buttons

D. Tất cả các thanh trên

Câu 16: Trong hộp thoại ShutDown Windows, khi chọn Restart the Computer và chọn Yes, có nghĩa là:

A. Thoát khỏi Windows

B. Khởi động lại máy và vào hệ điều hành Windows

C. Khởi động lại máy và vào hệ điều hành DOS

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 17: Trong một cửa sổ tệp hồ sơ, bấm Ctrl + A là để:

A. Chọn tất cả các tệp hồ sơ và tập tin có trong tệp hồ sơ đó

B. Xoá tất cả các tệp hồ sơ và tập tin có trong tệp hồ sơ đó

C. Đổi tên tất cả các tệp hồ sơ và tập tin có trong tệp hồ sơ đó

D. Sao chép tất cả các tệp hồ sơ và tập tin có trong tệp hồ sơ đó sang nơi khác

Câu 18: Trong một Folder ta không thể:

A. Tạo hai Folder trùng tên

B. Tạo hai File trùng tên

C. Tạo Folder con và File trùng tên

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 20: Trong Windows Explore để hiển thị các tập tin theo dạng chi tiết ta có thể thao tác:

A. Kích chuột chọn File - Close

B. Kích chuột chọn View - Details

C. Kích chuột chọn Viiew - Thumbnails

D. Kích chuột chọn View - Titles

Câu 21: Trong Windows Explore, để tạo Folder mới ta thực hiện lệnh:

A. File - New - Shorcut

B. File - New - Folder

C. File - Folder

D. File - Folder - New

Câu 25: Trong Windows Explorer, bấm Ctrl + A chỉ có tác dụng trên cửa sổ:

A. Tree View

B. List View

C. Cả 2 cửa sổ đều có tác dụng

D. Cả 2 cửa sổ đều không có tác dụng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm