Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 46

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 46

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 164 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 46. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Để thực hiện thao tác tách ô trong bảng biểu, ta sử dụng lệnh:

A. Delete Cells

B. Merge Cells

C. Split Cells

D. Delete Table

Câu 2: Để thực hiện thao tác chèn kí tự đặc biệt trong Microsoft Word, sử dụng lệnh:

A. Insert\Symbol

B. Insert\Picture

C. Insert\Page Numbers

D. Insert - WordArt.

Câu 4: Để thực hiện thao tác bắt đầu gõ chữ trên hình vẽ dạng AutoShapes, ta thực hiện:

A. Chọn Format\ AutoShapes \ gõ chữ trong hình vẽ

B. Nhấp phải chuột vào hình vẽ chọn Grouping \ gõ chữ trong hình vẽ

C. Nhấp phải chuột vào hình vẽ \chọn Add Text\ gõ chữ trong hình vẽ

D. Nhấp phải chuột vào hình vẽ\ chọn Font Color \ gõ chữ trong hình vẽ

Câu 5: Để ghép nhiều ô của bảng trong word thành một ô, ta đánh dấu các ô đó và dùng menu:

A. Table, Merge Cells

B. Table, Sum Cells

C. Table, Split Cells 

D. Table, Split Table

Câu 6: Để chèn ký tự đặc biệt trong Word, thực hiện như sau:

A. Mở menu Edit / Chọn Symbol

B. Mở menu File/ Chọn Symbol 

C. Mở menu Insert / Chọn Field 

D. Mở menu Insert / Chọn Symbol

Câu 7: Để hiển thị thước ngang và thước dọc trong MS – Word ta chọn:

A. Toolbar→View→Ruler

B. Insert → Toolbar→Ruler

C. View→Ruler

D. Tất cả đều sai.

Câu 8: Trong Word thanh công cụ chứa các công cụ: New, Open, Save là thanh:

A. Formating

B. Standard

C. Drawing 

D. Tables and Border

Câu 9: Trong Word để lưu lại tệp đang sử dụng ta thực hiện:

A. File\Save

B. Ctrl-S

C. Cả A,B đều đúng

D. Cả A,B đều sai

Câu 11: Trong MS Word, để định dạng Font chữ ta chọn:

A. Format\Font

B. Ctrl-Shift-S

C. Ctrl-shift-F

D. Cả A,B,C đều sai

Câu 12: Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi sọan thảo văn bản:

A. Định dạng-Gõ văn bản-In-Chỉnh sửa

B. Chỉnh sửa-Định dạng-Gõ văn bản-In

C. Gõ văn bản -Định dạng-Chỉnh sửa–In

D. Gõ văn bản -Định dạng-In-Chỉnh sửa

Câu 15: Microsoft Word là:

A. Một hệ điều hành

B. Chương trình dùng để Xử lý bảng tính 

C. Chương trình dùng để vẽ 

D. Chương trình dùng để soạn thảo văn bản.

Câu 16: Khi soạn thảo văn bản tiếng Việt trong Microsolf word, trong văn bản ta có thể có:

A. Sử dụng nhiều font cùng một bảng mã

B. Sử dụng nhiều font trong nhiều bảng mã khác nhau

C. Cả hai câu a, b sai

D. Cả hai câu a,b đúng

Câu 19: Font Unicode cho phép gõ tiếng Việt theo kiểu:

A. VNI

B. TELEX 

C. Cả A,B đều đúng

D. Cả A,B đều sai

Câu 21: Để thoát khỏi MS Word, ta chọn thao tác nào sao đây:

A. Atl-F4

B. File\Exit

C. Cả A,B đều đúng

D. Cả A,B đều sai

Câu 25: Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?

A. Mạng cục bộ

B. Mạng toàn cầu

C. Mạng diện rộng

D. Một ý nghĩa khác

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm