Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 48

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 48

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 235 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 48. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 1: Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows, ta dùng chức năng:

A. Desktop của Control Panel.

B. System của Control Panel.

C. Regional Settings của Control Panel.

D. Fonts của Control Panel.

Câu 2: 1MB (Mega byte) bằng:

A. 1024 GB

B. 1024 KB

C. 1000 KB

D. 1000B 

Câu 3: Có thể hồi phục (restore) các tập tin bị xoá sau khi nhấn phím Delete bằng cách:

A. Mở Recycle Bin

B. Mở Internet Explorer

C. Mở My Computer

D. Mở My Documents

Câu 4: Đặc điểm chính của Virus máy tính là:

A. Phá hoại

B. Lây lan

C. Tự nhân bản

D. Cả 3 câu A,B,C đều đúng

Câu 5: Để chọn cửa sổ của chương trình cần làm việc trong Windows ta chọn:

A. Nhấn chọn biểu tượng chương trình trên thanh Taskbar.

B. Nhấn giữ phím Alt và gõ phím Tab cho đến khi chọn được chương trình.

C.  (A) và (B) đúng

D. (A) và (B) sai

Câu 7: Đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là:

A. Byte

B. Kilobite

C. Bit

D. Megabyte

Câu 8: Hệ điều hành Windows là hệ điều hành có:

A. Giao diện đồ họa

B. Màn hình động

C. Đa nhiệm

D. Các ý trên đều đúng

Câu 10:  Khi muốn sắp xếp các biểu tượng trên Desktop ta tiến hành cách nào sau đây:

A. Nhấp chuột phải trên Desktop, chọn Arrange Icons By..

B. Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn New shortcut...

C. Nhấp chuột phải trên nút Start, chọn Arrange Icons By...

D. Nhấp chuột phải trên My Computer, chọn Arrange Icons By...

Câu 11: Khi tìm kiếm tập tin, thư mục ký tự " * " dùng để:

A. Không thể thay thế cho ký tự

B. Thay thế cho 1 ký tự

C. Thay thế cho dấu cách

D.  Thay thế cho 1 số ký tự

Câu 12: Kiểu nhập dữ liệu ngày tháng được hệ điều hành qui định trong

A. Control Panel - Date/Time

B. Control Panel - System

C. Control Panel - Display

D. Control Panel - Regional

Câu 13: Loại thiết bị nào sau đây lưu trữ dữ liệu dưới dạng từ:

A. Đĩa cứng

B. Đĩa CD

C. Cả A, B đúng

D. Cả A, B sai

Câu 14: Muốn đóng cửa sổ của chương trình ta chọn:

A. Ctrl+X

B. Edit\ Close

C. Alt+F4

D. Cả A, B, C đúng 

Câu 15: Muốn tạo 1 thư mục mới trên ổ đĩa D: \ trong Windows, ta đứng tại ổ đĩa D:\ Chọn

A. File\New\Folder 

B. File\New\Short cut

C. Edit\New\Folder

D. Insert\New\Folder

Câu 16: Muốn xóa một chương trình trong Windows ta dùng cách nào sau đây:

A. Xóa biểu tượng trên màn hình. 

B.  Vào Control panel chọn Add Remome Hardward 

C. Vào Control panel chọn Add Remome Program…

D. Các câu A và B đều đúng 

Câu 17: Muốn xóa tập tin trong Windows ta thực hiện: chọn tập tin cần xóa & thao tác:

A. Nhấn phím Delete

B. Nhấn phím Shift-Delete

C. Nhấn chuột phải vào nó \Delete

D. Các câu A,B, C đều đúng

Câu 19: Trong Windows, để đổi tên Folder/File, ta thực hiện:

A. Chọn Folder/File → File/Rename → gõ tên mới → Enter

B. Kích nút phải chuột tại Folder/ File → Delete → gõ tên mới → Enter

C. Chọn Folder/ File → Edit/Rename → gõ tên mới → Enter

D. Chọn Folder/ File → File/new/folder → gõ tên mới → Enter

Câu 20: Trong Windows, một tệp:

A. Có thể chứa một folder

B. Có thể chứa một tệp khác

C. Cả hai câu a,b sai 

D. Cả hai câu a,b đúng

Câu 22: Ấn chuột phải vào một thư mục, chọn Properties. Thao tác này có thể: 

A. Xem các thông tin chi tiết của thư mục

B. Đổi tên thư mục 

C. Thiết đặt các thuộc tính (chỉ đọc, ẩn…) cho thư mục

D. Cả A và C đều đúng 

Câu 24: Chọn cách nào trong các cách sau để chuyển qua lại giữa các ứng dụng đang được kích hoạt trên Windows:

A. Dùng chuột kích chọn vào tên ứng dụng ở trên TaskBar

B. Dùng tổ hợp phím Alt + Tab để chọn ứng dụng cần làm việc

C. Cả A và B đều không được 

D. Cả A và B đều được

Câu 25: Chọn câu phát biểu không chính xác:

A. Chọn một Folder/ File: kích chuột tại tên Folder/ File 

B. Chọn nhiều Folder, File liên tục: Kích chuột tại tên Folder/ File đầu tiên, rồi nhấn giữ phím Shift và kích chuột tại tên Folder/ File cuối 

C. Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Ctrl trong khi kích chuột tại tên các Folder File

D. Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Shift trong khi kích chuột tại tên các Folder File 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm